Senin, 24 Juli 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Slovenia

Berikut deretan bilangan atau urutan angka dalam bahasa Slovenia :

Nic = 0
Ena = 1
Dva = 2
Tri = 3
Stiri = 4
Pet = 5
Sest = 6
Sedem = 7
Osem = 8
Devet = 9
Deset = 10
Enajst = 11
Dvanajst = 12
Trinajst = 13
Stirinajst = 14
Petnajst = 15
Sestnajst = 16
Sedemnajst = 17
Osemnajst = 18
Devetnajst = 19
Dvajset = 20
Enaindvajset = 21
Dvaindvajset = 22
Triindvajset = 23
Stiriindvajset = 24
Petindvajset = 25
Sestindvajset = 26
Sedemindvajset = 27
Osemindvajset = 28
Devetindvajset = 29
Trideset = 30
Stirideset = 40
Petdeset = 50
Sestdeset = 60
Sedemdeset = 70
Osemdeset = 80
Devetdeset = 90
Sto = 100
Tisoc = 1.000
Milijon = 1.000.000
Nekaj = sepasang

Dari berbagai sumber

Minggu, 23 Juli 2017

Kosa Kata Huruf A Dalam Bahasa Pali

Berikut kosa kata huruf A dalam bahasa Pali beserta artinya :
Amsa = bahu
Akallaka = sakit
Akamaka = tidak mau
Akiriya = tidak bijaksana
Akuppa = kokoh
Akusala = burukAkkamati = menghampiri
Akkosa = mencerca
Akkosati = memarahi
Akkha = dadu
Akkhaka = tulang leher
Akkhayita = belum rusak
Akkhara = awet
Akkharika = tebak huruf
Akkhata = dinyatakan
Akkhati = menyatakan
Akkhana = menceritakan
Akkhi = mata
Agada = obat
Agara = rumah
Agariya = umat awam
Agga = terdepan
Aggi = api
Aggha = nilai
Agghanaka = bernilai sama
Agghapeti = menilai
Anga = anggota tubuh
Angana = lapangan terbuka
Angara = arang
Angaraka = berwarna merah
Anguttha = ibu jari
Angula = jari tangan atau jari kaki
Anguli = jari
Accaya = hal berlalu
Acci = nyala api
Accha = jernih
Acchati = duduk
Acchara = bidadari
Acchariya = mengagumkan 
Acchadeti = menutupi
Aja = kambing
Ajaka = kambing jantan
Ajatabuddhi = masih lugu
Ajina = kulit pakaian
Ajja = sekarang
Ajjhatta = bersifat pribadi
Ajjhapajjati = melanggar
Ajjhavasati = menghuni
Ajjhasaya = niat
Ajjhupagacchati = tiba pada
Ajjhupagata = telah datang pada
Ajjhupekkhati = menyaksikan
Ajjhesana = permohonan
Ajjhokasa = udara terbuka
Ajjhogahati = masuk ke dalam
Anjali = perentangan
Anna = yang lain
Annatara = tertentu
Annathatta = perubahan
Annatha = secara lain
Atta = podium
Attaka = panggung
Attiyati = risau
Attha = makna
Atthama = kedelapan
Atthi = tujuan
Atthika = tulang
Anda = telur
Ataccha = salah
Atikaddhati = sukar
Atikkanta = melewati
Atithi = orang asing
Atipata = penyerangan
Atibhunjati = makan berlebihan
Atimannati = meremehkan
Atimana = keangkuhan
Atireka = kebanyakan
Ativatta = teratasi
Atiharati = membawa
Atita = yang lampau
Atta = yang telah diterima
Attan = jiwa
Attabhava = sifat pribadi
Attamana = gembira
Attha = kesejahteraan
Atthamgama = musnah
Attharana = seprai
Atthi = ada
Atthika = bermanfaat
Atra = disini
Atha = dan juga
Addha = setengah
Addhagata = berusia lanjut
Addhan = jalan
Addhana = perjalanan
Adhakkhaka = di bawah tulang leher
Adhi = menuju
Adhikarana = pendampingan
Adhikara = pelayanan
Adhigacchati = mencapai
Adhiganhati = melampaui
Adhigata = dikuasai
Adhitthati = berdiri
Adhitthana = pijakan kokoh
Adhitthita = berdiri di atas
Adhipati = penguasa
Adhippaya = maksud
Adhippeta = yang diinginkan
Adhibhasati =  berkata kepada
Adhimana = penilaian berlebihan
Adhimuccati = tertarik pada
Adhimutta = mendambakan
Adhivacana = sebutan
Adhivattha = tinggal
Adhivasana = persetujuan
Adhivaseti = bersabar menerima
Adhisayita = diduduki
Adhisila = moralitas yang lebih tinggi
Adhiseti = berbaring diatas
Adho = dibawah
Anatta = tiada yang kekal
Anatthika = yang tidak puas dengan
Anabhava = lenyap sama sekali
Anavaya = tidak kekurangan
Anassasaka = sesak napas
Anagata = belum datang
Anagamin = yang takkan kembali lagi
Anacara = kebiasaan buruk
Anatha = tiada perlindungan
Anarambha = yang tidak merepotkan
Anicca = tidak kekal
Animitta = tanpa tanda
Anissita = tidak ditopang oleh
Anitika = bebas dari cedera
Anukantati  menyobek
Anukampa = kasihan
Anugacchati = mengikuti
Anugata = diikuti
Anuggaha = tidak mengambil
Dari berbagai sumber

Sabtu, 22 Juli 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Ceko

Berikut urutan bilangan atau deretan angka dalam bahasa Ceko :

Nula = 0
Jeden = 1
Dva = 2
Tri = 3
Ctyri = 4
Pet = 5
Sest = 6
Sedm = 7
Osm = 8
Devet = 9
Deset = 10
Jedenact = 11
Dvanact = 12
Trinact = 13
Ctrnact = 14
Patnact = 15
Sestnact = 16
Sedmnact = 17
Osmnact = 18
Devatnact = 19
Dvacet = 20
Jedenadvacet = 21
Dvadvacet = 22
Tridvacet = 23
Ctyridvacet = 24
Petdvacet = 25
Sestdvacet = 26
Sedmadvacet = 27
Osmdvacet = 28
Devetdvacet = 29
Tricet = 30
Jedenatricet = 31
Dvatricet = 32
Tritricet = 33
Ctyritricet = 34
Petricet = 35
Sestricet = 36
Sedmtricet = 37
Osmtricet = 38
Devetricet = 39
Ctyricet = 40
Padesat = 50
Sedesat = 60
Sedmdesat = 70
Osmdesat = 80
Devadesat = 90
Sto = 100
Tisic = 1.000
Milion = 1.000.000
Par = sepasang

Dari berbagai sumber

Jumat, 21 Juli 2017

Salam Dan Ungkapan Dalam Bahasa Italia

Berikut salam dan ungkapan dalam bahasa Italia beserta artinya :

Buon giorno = selamat pagi/selamat siang
Buona sera = selamat sore
Buona notte = selamat malam
Ciao = mari
Arrivederci = sampai jumpa lagi
Si = ya
No = tidak
Forse = mungkin
Grazie = terima kasih
Prego = terima kasih kembali
Scusi = maaf
Ho... = saya punya...
Non ho... = saya tidak punya...
Abbiamo... = kami punya...
Non abbiamo... = kami tidak punya...
C'e... = ada...
Non c'e... = tidak ada...
Mi chiamo... = nama saya...
Sono... = saya berasal...
Ho...anni = umur saya...
Sono sposato = saya menikah
Non sono sposato = saya tidak menikah
Viaggio da solo = saya bepergian sendiri
Non viaggio da solo = saya tidak bepergian sendiri
Viaggio con... = saya bepergian dengan...
Non parlo Italiano = saya tidak bisa bahasa Italia
Non capisco = saya tidak mengerti
Parla...? = bisakah anda bahasa...?
Qui qualcuno parla...? = adakah yang bisa bahasa...?
Inglese = bahasa Inggris
Francese = bahasa Perancis
Per favore prenda nota = tolong tuliskan
Per favore ripeta = tolong diulangi
Un momento per favore = tolong tunggu sebentar

Dari berbagai sumber

Kamis, 20 Juli 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Islandia

Berikut deretan bilangan atau urutan angka dalam bahasa Islandia :

Null = 0
Einn = 1
Tveir = 2
þrir = 3
Fjorir = 4
Fimm = 5
Six = 6
Sjö = 7
Atta = 8
Niu = 9
Tiu = 10
Ellefu = 11
Tolf = 12
þrettan = 13
Fjortan = 14
Fimmtan = 15
Sixtan = 16
Sautjan = 17
Atjan = 18
Nitjan = 19
Tuttugu = 20
Tuttugu og einn = 21
Tuttugu og tveir = 22
Tuttugu og þrir = 23
Tuttugu og fjorir = 24
Tuttugu og fimm = 25
Tuttugu og Six = 26
Tuttugu og sjö = 27
Tuttugu og atta = 28
Tuttugu og niu = 29
þrjatiu = 30
Fjörutiu = 40
Fimmtiu = 50
Sixtiu = 60
Sjötiu = 70
Attatiu = 80
Niutiu = 90
Hundrað = 100
þusund = 1.000
Ein milljon = 1.000.000
Nokkur = sepasang

Dari berbagai sumber

Rabu, 19 Juli 2017

Kata Kerja Aktif Dan Pasif Dalam Bahasa Aram

Di dalam bahasa Aram, perubahan kata cukup sulit dari kata dasarnya, namun terdapat panduan mudah untuk melihatnya. Kata kerja aktif selalu dimulai dengan penambahan Aleph-thaw (ܐܬ) di depan kata dasarnya, sedangkan kata kerja pasif dimulai dengan penambahan Mim (ܡ) di depan kata dasarnya.

Contoh 1 :
 ܝܠܕ (Y-L-D) kata ini merupakan kata dasar yang berarti lahir. Kata dasar ini umumnya dibaca yiled.

Melahirkan : ܖܬܗܥܠܖܕ dibaca ethiled 
Dilahirkan : ܡܥܠܕܐ dibaca milda.
Jika kata ini hendak digunakan sebagai predikat dari suatu objek pada kalimat pasif, maka cukup ditambah taw (ܬ) dibagian paling belakang menjadi :

Dilahirkannya :  ܡܥܠܕܐܬ dibaca mildathBentuk kata kerja aktif tidak mempunyai akhiran untuk menunjukkan posisi orang ketiga (nya), bentukan ini khusus pada kalimat pasif atau dipasifkan (empatik).

Contoh paling mudah pada penggunaanya adalah pada ucapan Selamat Natal dalam bahasa Aram :
ܿBrikh Mildath lekulhun yang secara harfiah berarti Berkat dilahirkan-Nya bagi kalian semua (Berkat Natal bagi kalian semua) :
ܿܪܥܟܗ ܡܥܠܕܐܬܗ ܠܖܟܜܠܗܜܢ


Contoh 2 :̇
 ̇ܬܗܐ (P-Th-A) kata ini merupakan kata dasar yang berarti pecah, patah, atau buka. Kata dasar ini dibaca ptha atau patha dan bentukannya adalah :

Membuka :  ܖܬܗܦܐܬܗܐ  yang dibaca ethpatha yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Efata

Dibuka :   ܡܦܐܬܗܐ yang dibaca mpatha atau mapatha yang merupakan bentuk pasif

Contoh 3 :
Pada contoh ini ditunjukkan akan ketiadaan bunyi dari huruf Taw (ܬ)  karena tenggelam oleh Waw (ܘ) yang merupakan huruf samar (hollow letter).
ܘܠܕ (W-L-D) kata ini setara dengan arti bibit atau tunas walaupun tidak sama persis. Kata dasar ini dibaca wled, kata ini sebanding dengan kata walad dalam bahasa Arab.
dibentuk menjadi kata kerja aktif akan menjadi : 
Awled  ܐܘܠܖܕ  yang berarti yang memperanakkan atau membibitkan
Dan jika dibentuk menjadi kata kerja pasif menjadi :

Mawled  ܡܧܘܠܥܕ   yang berarti yang diperanakkan atau dibibitkan


Contoh bacaan :
Matius 1:1-3 versi Peshitta
(huruf Estrangela dibaca dari kanan ke kiri, sedang huruf Karshouni tetap dibaca dari kiri ke kanan)


̤ܬܗܐܒܐ ܕܥܠܥܕܜܬܗܖܗ ܕܐ݀ܖܣܗܜܞܐ ݂ܣܗܥܟܗܐ ܒܪܖܗ ܕ ܐ ܷܐܫܥܕ ܒܪܖܗ ܕܱܫܪܐܗܐܡ

Kthaba dilidutheh d(a) Yeshu'a Mshikha breh d(a) David breh dAvraham 

ܱܫܪܐܗܐܡ ܐܘܠܖܕ ̈ܣܟܐܩ ̈ܣܟܗܐܩ ܐܘܠܖܕ ݀ܐܞܩܜܫ ݀ܐܩܜܫ ܐܘܠܖܕ ̈ܗܜܕܐ ܘܠܐܟܗܐܘܗܥ

Avraham awled I-Iskhaq Iskhaq awled I-Ya'quv Ya'quv awled I-Ihuda wlakhawhi

 
 ̈ܗܜܕܐ ܐܘܠܖܕ ܥ-ܦܐܪܖܙ ܘܐܠ ܙܐܪܟܗ ܡܥܢ ܬܐܡܐܪ ܦܐܪܖܙ ܐܘܠܖܕ ܥܟܗܖܙܪܧܢ ܟܗܖܙܪܧܢ ܐܘܠܖܕ ܥܐܪܐܡ

Ihuda awled I-Parez wal zarkh min Tamar Parez awled I-Khezron Khezron awled I-Aram


Dari berbagai sumber

Selasa, 18 Juli 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Latvia

Berikut deretan bilanan atau urutan angka dalam bahasa Latvia :

Nulle = 0
Viens = 1
Divi = 2
Tris = 3
Cetri = 4
Pieci = 5
Sesi = 6
Septini = 7
Astoni = 8
Devini = 9
Desmit = 10
Vienpadsmit = 11
Divpadsmit = 12
Trispadsmit = 13
Cetrpadsmit = 14
Piecpadsmit = 15
Sespadsmit = 16
Septinpadsmit = 17
Astonpadsmit = 18
Devinpadsmit = 19
Divdesmit = 20
Divdesmit viens = 21
Divdesmit divi = 22
Divdesmit tris = 23
Divdesmit cetri = 24
Divdesmit pieci = 25
Divdesmit sesi = 26
Divdesmit septini = 27
Divdesmit astoni = 28
Divdesmit devini = 29
Trisdesmit = 30
Trisdesmit viens = 31
Trisdesmit divi = 32
Trisdesmit tris = 33
Trisdesmit cetri = 34
Trisdesmit pieci = 35
Trisdesmit sesi = 36
Trisdesmit septini = 37
Trisdesmit astoni = 38
Trisdesmit devini = 39
Cetrdesmit = 40
Piecdesmit = 50
Sesdesmit = 60
Septindesmit = 70
Astondesmit = 80
Devindesmit = 90
Simts = 100
Tukstotis = 1.000
Miljons = 1.000.000
Paris = sepasang

Dari berbagai sumber