Selasa, 11 Oktober 2016

Alfabet Bahasa Turki

Bahasa Turki merupakan bahasa resmi negara Turki dan Republik Turki Siprus Utara. Dalam sejarahnya, bahasa Turki mencapai kejayaannya pada abad ke-15 pada masa Kalifah Usmaniyah. Pada masa kalifah tersebut, bahasa Turki ditulis dengan huruf Arab. Semenjak tahun 1928, Mustafa Kemal Ataturk, bapak Turki modern mengganti semua ejaan bahasa Turki ke dalam abjad Latin.

Ada 29 huruf dalam alfabet bahasa Turki. Dari 29 huruf tersebut, terdapat 8 huruf vokal dan 21 huruf konsonan. Berikut Alfabet Bahasa Turki :

A dibaca seperti a dalam kata anggur
B dibaca sepeti b dalam kata bis
C (Je) dibaca seperti j dalam kata jarum
ς (Ce) dibaca seperti c dalam kata cempaka
D dibaca seperti d dalam kata dadu
E dibaca seperti e dalam kata es
F dibaca seperti f dalam kata film
G dibaca seperti g dalam kata gaji
H dibaca seperti h dalam kata hambar
I (E) dibaca seperti huruf e dalam kata ekor
i  dibaca seperti huruf i dalam irisan
J dibaca seperti bunyi sch dalam kata schedule
K dibaca seperti k dalam kata kampus
L dibaca seperti L dalam kata lintah
M dibaca seperti m dalam kata madu
O dibaca seperti o dalam kata obor
N dibaca seperti n dalam kata nanas
P dibaca seperti p dalam kata payung
R dibaca seperti r dalam kata rancangan
S dibaca seperti s dalam kata sapu
Sye dibaca seperti bunyi sh dalam kata sushi
T dibaca seperti t dalam kata taman
U dibaca seperti u dalam kata umpan
V dibaca seperti penggabungan huruf v dan w
Y dibaca seperti y dalam kata yes
Z dibaca seperti z dalam kata zoo     

Dalam bahasa Turki huruf vokal dikenal dengan sebutan sesli harfler dan huruf konsonan dikenal dengan istilah sessiz harfler.
 
Dari berbagai sumber 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar