Selasa, 25 April 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Bosnia

Berikut adalah bilangan atau urutan angka dalam bahasa Bosnia dan artinya :
Nula = 0
Jedan = 1
Dva = 2
Tri = 3
Cetri = 4
Pet = 5
Sest = 6
Sedam = 7
Osam = 8
Devet = 9
Deset = 10
Jedanaest = 11
Dvanaest = 12
Trinaest = 13
Cetrnaest = 14
Petnaest = 15
Sestnaest = 16
Sedamnaest = 17
Osamnaest = 18
Devetnaest = 19
Dvadeset = 20
Dvadeset i jedan = 21
Trideset = 30
Cetrdeset = 40
Pedeset = 50
Sezdeset = 60
Sedamdeset = 70
Osamdeset = 80
Devedeset = 90
Sto = 100
Hiljadu = 1000
Million = 1.000.000
Par = sepasang

Dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar