Sabtu, 22 April 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Wolof

Berikut adalah bilangan atau urutan angka dalam bahasa wolof dan artinya :
Tus = 0
Benn = 1
Naar = 2
Nett = 3
Neent = 4
Juroom = 5
Juroom benn = 6
Juroom naar = 7
Juroom nett = 8
Juroom neent = 9
Fukk = 10
Fukk ak benn = 11
Fukk ak naar = 12
Fukk ak nett = 13
Fukk ak neent = 14
Fukk ak juroom = 15
Fukk ak juroom benn = 16
Fukk ak juroom naar = 17
Fuk akk juroom nett = 18
Fuk akk juroom neent = 19
Naar fukk = 20
Naar fukk ak benn = 21
Nett fukk = 30
Neent fukk = 40
Juroom fukk = 50
Juroom benn fukk = 60
Juroom naar fukk = 70
Juroom nett fukk = 80
Juroom neent fuk = 90
Teemeer = 100
Junni = 1000
Tamndareet = 1.000.000
Ay = sepasang

Dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar