Rabu, 31 Mei 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Vietnam

Berikut bilangan atau angka dalam bahasa Vietnam dan artinya :

So khong = 0
Mot = 1
Hai = 2
Ba = 3
Bon = 4
Nam = 5
Sau = 6
Bay = 7
Tam = 8
Chin = 9
Muoi = 10
Muoi mot = 11
Muoi hai = 12
Muoi ba = 13
Muoi bon = 14
Muoi nam = 15
Muoi sau = 16
Muoi bay = 17
Muoi tam = 18
Muoi chin = 19
Hai muoi = 20
Hai mot = 21
Hai hai = 22
Hai ba = 23
Hai bon = 24
Hai nam = 25
Hai sau = 26
Hai bay = 27
Hai tam = 28
Hai chin = 29
Ba muoi = 30
Bon muoi = 40
Nam muoi = 50
Sau muoi = 60
Bay muoi = 70
Tam muoi = 80
Chin muoi = 90
Mot tram = 100
Hai tram = 200
Ba tram = 300
Bon tram = 400
Nam tram = 500
Sau tram = 600
Bay tram = 700
Tam tram = 800
Chin tram = 900
Mot nghin = 1.000
Hai nghin = 2.000
Ba nghin = 3.000
Bon nghin = 4.000
Nam nghin = 5.000
Sau nghin = 6.000
Bay nghin = 7.000
Tam nghin = 8.000
Chin nghin = 9.000
Mot trieu = 1.000.000
Hai trieu = 2.000.000
Ba Trieu = 3.000.000
Bon Trieu = 4.000.000
Nam Trieu = 5.000.000
Sau Trieu = 6.000.000
Bay Trieu = 7.000.000
Tam Trieu = 8.000.000
Chin Trieu = 9.000.000
Mot doi = sepasang
Hai doi = 2 pasang
Ba doi =  3 pasang
Bon doi = 4 pasang
Nam doi = 5 pasang
Sau doi = 6 pasang
Bay doi = 7 pasang
Tam doi = 8 pasang
Chin doi = 9 pasang

Dari berbagai sumber

Selasa, 30 Mei 2017

Kosa Kata Keluarga Dan Perayaan Dalam Bahasa Ibrani

Ah ba = bapak
E ma = ibu
Orim = orang tua
Sa ba = kakek
Sav ta = nenek
Sa vim = kakek-nenek
A hk = saudara laki-laki
A hot = saudara perempuan
A him = saudara laki-laki (lebih dari 1) 
A ha yot = saudara-saudara perempuan (jamak)
Na hed = cucu
Neh da = cucu perempuan
Ne ha dim = cucu-cucu
Dod = paman
Dota = bibi
Den dot = sepupu laki-laki
Ben do da = sepupu perempuan
Be nay do dim = sepupu-sepupu (jamak)
Ah yam = keponakan laki-laki
Ah ya nit = keponakan perempuan
Ah ba she lee (Avi) = bapak saya
Eh ma she lee (imi) = ibu saya
A hk she lee = saudara laki-laki saya
A hot she lee = saudara perempuan saya
Ma ko re a hk she lee? = apa kabar saudara laki-lakiku?
Ma kore a hot she lee? = apa kabar saudara perempuanku?
Shana tova ve meatuka = Selamat tahun baru
Shana = tahun
Tova = baik
Ve = dan
Meatuka = manis
Hag samayah = selamat berlibur
Toda = terima kasih
Bevakasha = sama-sama
Slierha = permisi 
Labriout = selamat menikmati
Lirrkud = menari
Lashir = menyanyi
O have = suka (untuk laki-laki)
O haveit = suka (untuk perempuan)
Laruz = berlari 
Ani o have lirrkud = saya suka menari (untuk pembicara laki-laki)
Ani o haveit lirrkud = saya suka menari (untuk pembicara perempuan)
Ani o have lashir = saya suka menyanyi (untuk pembicara laki-laki)
Ani o haveit lashir = saya suka menyanyi (untuk pembicara perempuan)
Ani o have laruz = saya suka berlari (untuk pembicara laki-laki)
Ani o haveit laruz = saya suka berlari (untuk pembicara perempuan)

Dari berbagai sumber

Senin, 29 Mei 2017

Aturan Untuk Kata Benda Dengan Akhiran E Dalam Bahasa Italia

Kata benda dengan akhiran -e dalam bahasa Italia adalah :
1. Kata benda dengan akhiran -ore masuk ke dalam genus maskulal
Contoh :
Amore = cinta
Fiore = bunga
Dottore = dokter
Professore = profesor
Motore = motor
Timore = ketakutan
Onore = kehormatan
Rumore = kebisingan
Rancore = kedengkian

2. Kata benda dengan akhiran -ione masuk ke dalam genus feminal
Contoh :
Azione = aksi
Lezione = pelajaran
Ragione = alasan
Stazione = stasiun
Manutenzione = perbaikan
Attenzione = perhatian
Conversazione = percakapan
Stagione = musim
Nazione = negara
Promozione = promosi

Beberapa kata benda berakhiran -e mempunyai genus ganda. Kata benda jenis ini adalah yang merujuk kepada benda hidup.
Coba dibandingkan :
il parente = sanak saudara laki-laki
La parente = sanak saudara perempuan 
il cantante = penyanyi pria
La cantante = penyanyi wanita
il nipote = kemenakan pria
La nipote = kemenakan wanita
il paziente = pasien pria
La paziente = pasien wanita
il consorte = pasangan pria
La consorte = pasangan wanita

Untuk kata benda yang merujuk pada benda mati, genusnya harus dihafal

Maskulal
il giornale = surat kabar
il canale = kanal
il pane = roti
il nome = nama
il fiume = sungai
il ponte = jembatan
il mare = laut
il piede = kaki

Feminal
La frase = kata
La classe = ruang kelas
La notte = malam
La chiave = kunci
La fine = akhir
La sete = kehausan
La nave = kapal laut
La capitale = ibu kota
La carne = daging
La gente = orang-orang

Membentuk Jamak
Kebanyakan kata benda berakhiran -e dalam bentuk tunggalnya, tidak peduli apakah ia maskulal atau feminal, diubah dengan cara mengganti -e menjadi -i untuk mengubahnya menjadi bentuk netral.
Contoh :
i padri = bapak-bapak
Le madri = ibu-ibu
i presidenti = presiden-presiden
Le classi = kelas-kelas
Gli studenti = pelajar-pelajar
Le chiavi = kunci-kunci
i nome = nama-nama
Le navi = kapal-kapal
i dottori = dokter-dokter
Le notti = malam-malam
i fiori = bunga-bunga
Dari berbagai sumber

Minggu, 28 Mei 2017

Isim Nakirah Dan Ma'rifah Dalam Bahasa Arab

Di dalam bahasa Arab, kata benda atau Isim (اسم) mempunyai bentuk tidak tentu (tanpa kata sandang) yang disebut Isim Nakirah (إسم نكره ) dan bentuk tertentu (dengan kata sandang) yang disebut Isim Ma'rifah (إسم مريفه).

Isim Nakirah adalah bentuk dasar dari sebuah kata benda, Isim Nakirah umumnya berakhiran huruf tanwin, sedangkan Isim Ma'rifah berakhiran Alif-lam (آل). 

Berikut beberapa contoh Isim Nakirah :
مفتاح   Miftah = kunci

ولد   Walad = anak laki-laki

حمار   Himaar = keledai 

كتاب  Kitaab = buku

دراجه   Daraajah = sepeda

سرير  Sariir = tempat tidur

Nah, apabila Isim Nakirah itu diubah ke dalam bentuk Isim Ma'rifah (dengan penambahan Alif lam) maka akan menjadi seperti contoh berikut ini :

المفتاح   Al-miftah = kunci itu

الوالد   Al-walad = anak laki-laki itu

الحمار   Al-himar = keledai itu

الكتاب   Al-kitab = buku itu

Apabila kata benda itu termasuk kedalam Alif-lam qomariah, maka lam dilebur kedalam huruf pertama dalam kata tersebut.

Contohnya adalah :

عددرجة   Ad-daraajah = sepeda itu

سسرر   As-sariir = tempat tidur itu

Dari berbagai sumber


Sabtu, 27 Mei 2017

Salam Dan Ungkapan Dalam Bahasa Vietnam

Berikut salam dan ungkapan dalam bahasa Vietnam beserta artinya :
Chao = hai
Chao buoi sang = selamat pagi
Xin chao = selamat siang
Chao buoi toi = selamat sore
Chuc ngu ngon = selamat malam
Tam biet  = mari
Hen gap lai = sampai jumpa (situasi formal)
Co = ya
Khong = tidak
Co le = mungkin
Chac la = bisa jadi
Cam on = terima kasih
Khong co gi = terima kasih kembali
Xin loi = maaf
Toi rat tiec = maaf
Toi co ...  = saya punya ...
Toi khong co ... = saya tidak punya ...
Chung toi co ... = kami punya ...
Chung toi khong co ... = kami tidak punya ...
Co = ada 
Kong co = tidak ada 
Toi ten la ... = nama saya ...
Toi den ... = saya berasal ...
Toi ... tuoi = umur saya ...
Toi da lap gia dinh = saya menikah 
Toi chua lap gia dinh = saya tidak menikah
Toi di du lich mot minh = saya bepergian sendiri
Toi khong di du lich mot minh = saya tidak bepergian sendiri
Toi di du lich cung ... = saya bepergian dengan ...
Toi khong noi tieng viet = saya tidak bisa bahasa Vietnam
Toi khong hieu cai do = saya tidak mengerti 
Ban co noi ... ? = bisakah anda bahasa ... ?
O day co ai noi ... khong? = adakah yang bisa bahasa ... ?
Tieng Anh = bahasa Inggris
Tieng Phap = bahasa Perancis
Lam on ghi cai do ra = tolong tuliskan
Lam on nhac lai = tolong diulangi 
Cho mot chut = tolong tunggu sebentar

Dari berbagai sumber

Jumat, 26 Mei 2017

Salam Dan Ungkapan Dalam Bahasa Ibrani

Berikut salam dan ungkapan dalam bahasa Ibrani beserta artinya :
Syalom = damai
Ma nis ma? = apa kabar?
Ma shemeha? = siapa namamu? (kepada laki-laki)
Ma shmerh? = siapa namamu? (kepada perempuan) 
Sha me (baca : shme) = nama saya ...
Ani be a se de = saya baik-baik
Hakol tov = semua baik-baik
Na eim le ha kir = senang bertemu anda
Ken = ya
Lo = tidak
Yaa la = lakukanlah
Ehi fo? = dimana?
Bru him ha ba him = selamat datang semuanya
Baru cha ha ba = selamat datang (kepada laki-laki)
Beru ha ha ba = selamat datang (kepada perempuan)
Ha sha ru tim = kamar mandi
Ehi fo ha sha ru tim? = dimana kamar mandi?
Ha mis ada = restoran
Ehi fo ha mis ada? = dimana restoran?
Ta ha nat ha au to bus = terminal bus
Ehi fo ta ha nat au to bus? = dimana terminal bus?
Ehi fo ata nim za? = dimana kamu? (kepada laki-laki)
Ehi fo at nim zet? = dimana kamu? (kepada perempuan)
Le ann ah na he nu hol him? = kita akan pergi kemana?
Lishon = tidur
Ro tz eh = ingin (untuk laki-laki)
Ro tz a = ingin (untuk perempuan)
Ani ro tz eh lishon = saya ingin tidur (untuk laki-laki)
Ani ro tz a lishon = saya ingin tidur (untuk perempuan)
Eh hol = makan
Ani ro tz eh eh hol = saya ingin makan (untuk laki-laki)
Ani ro tz a eh hol = saya ingin makan (untuk perempuan)
La ta yel = perjalanan
Ani ro tz eh la ta yel = saya ingin melakukan perjalanan (untuk laki-laki)
Ani ro tz a la ta yel = saya ingin melakukan perjalanan (untuk perempuan)
Ata medaber Anglit? = apakah anda berbicara bahasa Inggris? (kepada laki-laki)
At medaberet Anglit? = apakah anda berbicara bahasa Inggris? (kepada perempuan)
Ani medaber rak ketzat Ivrit = saya berbicara hanya sedikit bahasa Ibrani (untuk laki-laki)
Ani medaberet rak ketzat Ivrit = saya berbicara hanya sedikit bahasa Ibrani (untuk perempuan)
Ah yef = lelah (untuk laki-laki)
Ah yefa = lelah (untuk perempuan)
Haver = teman (kepada laki-kaki)
Havera = teman (kepada perempuan) 
Haverim = teman-teman
Ra eve = lapar (untuk laki-laki)
Re eva = lapar (untuk perempuan)
Sa ve ha = kenyang (untuk laki-laki)
Se ve ha = kenyang (untuk perempuan)

Dari berbagai sumber 

Kamis, 25 Mei 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Sansakerta

Berikut bilangan/angka dalam bahasa Sansakerta :
Sunya = 0
Eka = 1
Dwi = 2
Tri = 3
Catur = 4
Panca = 5
Sas = 6
Sapta = 7
Asta = 8
Nawa = 9
Dasa = 10
Ekadasa = 11
Dwadasa = 12
Tridasa = 13
Caturdasa = 14
Pancadasa = 15
Sadasa = 16
Saptadasa = 17
Astadasa = 18
Nawadasa = 19
Wingsati = 20
Ekawingsati = 21
Dwiwingsati = 22
Triwingsati = 23
Caturwingsati = 24
Pancawingsati = 25
Saswingsati = 26
Saptawingsati = 27
Astawingsati = 28
Nawawingsati = 29
Trinisati = 30
Catrawingsati = 40
Dwicatrawingsati = 42
Pancasati = 50
Astapancasati = 58
Sasti = 60
Saptati = 70
Pancasaptati = 75
Astiti = 80
Sastiastiti = 86
Nawati = 90
Sata = 100

Dwisata = 200
Caturdwisata = 204
Trisata = 300
Catursata = 400
Pancasata = 500
Sasata = 600
Saptasata = 700
Astasata = 800
Nawasata = 900
Tridasanawasata= 913
Sahasra = 1.000
Nawati nawasata sahasra = 1.990
Dwisahasra = 2.000
Trisahasra = 3.000
Catursahasra = 4.000
Pancasahasra = 5.000
Tritrinisati saptasata pancasahasra = 5.733
Sasasahasra = 6.000
Saptasahasra = 7.000
Triwingsati catursata saptasahasra = 7.423
Astasahasra = 8.000
Nawasahasra = 9.000
Ayuta = 10.000
Vimsatsahasra = 20.000
Trimsatsahasra = 30.000
Laksa = 100.000
Dwisatasahasra = 200.000
Trisatasahasra = 300.000
Prayuta = 1.000.000
Koti = 10.000.000
Wyarbuda = 100.000.000
Shatakoti = 1.000.000.000
Kharva = 10.000.000.000
Nikharva = 100.000.000.000
Mahaapadma = 1.000.000.000.000
Shanku = 10.000.000.000.000
Jaladhi = 100.000.000.000.000
Antya = 1.000.000.000.000.000
Madhya = 10.000.000.000.000.000
Paraardha = 100.000.000.000.000.000

Dari berbagai sumber

  Rabu, 24 Mei 2017

  Kata Ganti Kepemilikan Dalam Bahasa Swedia

  Berikut kata ganti kepemilikan dalam bahasa Swedia.
  1. My, mine (milik saya)
      Utrum : min
      Contoh kalimat :
      Min gamla bil (mobil tua saya)
   
      Utrum : mitt
      Contoh kalimat :
      Mitt nya hus (rumah baru saya)

      Jamak : mina
      Contoh kalimat :
      Mina gamla bilar (mobil-mobil tua saya)
      Mina nya huses (rumah-rumah baru saya) 

  2. Your, yours (milik kamu)
      Utrum : din
      Contoh kalimat :
      Din vackra syster (saudara perempuanmu yang cantik)

      Neutrum : ditt
      Contoh kalimat :
      Ditt vita fönster (jandamu yang putih)


    Jamak : dina
    Dina vackra systrar (saudara-saudara perempuanmu yang cantik)
    Dina vita fönster (janda-jandamu yang putih)


  3.His (miliknya, mengacu pada laki-laki)
     Baik utrum, neutrum maupun jamak : Hans
     Hans röda cykel (sepeda merahnya)
     Hans engelska namn (nama Inggrisnya)
     Hans röda cyklar (roda sepeda-sepeda merahnya)
     Hans Engelska namn (nama-nama Inggrisnya)

  4. Her, hers (miliknya, mengacu pada perempuan)
      Baik utrum, neutrum, maupun jamak : Hennes
      Hennes stora säng (tempat tidur besarnya)
      Hennes varma tack (ucapan terima kasih hangatnya)
      Hennes stora sängar (tempat-tempat tidur besarnya)
      Hennes varma tack (ucapan-ucapan terima kasih hangatnya) 

  5. Its (miliknya, mengacu pada benda)
      Baik utrum, neutrum, maupun jamak : dess
      Dess lilla hand (tangan kecilnya)
      Dess vita ljus (cahaya putihnya)
      Dess små händer (tangan-tangan kecilnya)
      Dess vita ljus (cahaya-cahaya putihnya)

  6. Kami (Milik kami, -kami)
      Utrum : vår
      Vår glada nyhet (berita bagus kami)

      Neutrum : Vårt
      Vårt lugna liv (kehidupan damai kami)
      Jamak : Våra
      Våra glada nyheter (berita-berita bagus kami)
      Våra lugna liv (kehidupan-kehidupan damai kami)

  7. Your, yours (milik kalian, -kalian
       Utrum : er
       Er lilla dotter (anak perempuan kecilmu) 

      Neutrum : ert
      Ert vackra barn (anakmu yang cantik)

     Jamak : era
      Era små dö ttrar (anak-anak perempuan kecilmu)
      Era vackra barn (anak-anakmu yang cantik)

  8. Their, theirs (milik mereka, -mereka)
      Baik utrum, neutrum maupun jamak : deras 
      Deras långe son (anak mereka yang tinggi)
      Deras stora rum (ruangan besar mereka)
      Deras långa söner (anak-anak mereka yang tinggi)
      Deras stora rum (ruangan-ruangan besar mereka)

  Dari berbagai sumber

  Selasa, 23 Mei 2017

  Daftar Kata Sifat Dalam Bahasa Finlandia

  Berikut daftar beberapa kata sifat dalam bahasa Finlandia dan artinya :
  1. Hauska = menyenangkan
  2. Ahkera = pekerja keras
  3. Hapan = asam
  4. Auki = terbuka
  5. Halpa = murah
  6. Helppo = mudah
  7. Heikko = lemah
  8. Hidas = pelan
  9. Iloinen = senang
  10. Kallis = murah
  11. Kapea = sempit
  12. Kaunis = cantik
  13. Kevyt = ringkas
  14. Kiinni = tertutup
  15. Korkea = tinggi
  16. Kova = sulit
  17. Koyha = miskin
  18. Kuiva = kering
  19. Kuuma = panas 
  20. Kylma = dingin
  21. Laiha = langsing
  22. Laiska = malas
  23. Levea = lebar
  24. Lihava = gemuk
  25. Likainen = kotor
  26. Lyhyt = pendek
  27. Makea = manis
  28. Marka = basah
  29. Matala = rendah
  30. Nopea = cepat
  31. Nuori = muda
  32. Ohut = tipis
  33. Paksu = tebal
  34. Pehmea = lembut
  35. Pimea = gelap
  36. Pitka = lama
  37. Puhdas = bersih
  38. Raskas = berat
  39. Painava = berat
  40. Rauhallinen = damai
  41. Rikas = kaya
  42. Ruma = jelek
  43. Sairas = sakit
  44. Siisti = teratur
  45. Sotkuinen = berantakan
  46. Surullinen = sedih
  47. Taysi = penuh
  48. Terava = tajam
  49. Terve = sehat
  50. Tyhja = kosong
  51. Tyhma = bodoh
  52. Tylsa = tumpul
  53. Tylsa = membosankan
  54. Uusi = baru
  55. Vahva = kuat
  56. Vaikea = sulit
  57. Valoisa = cerah
  58. Vanha = tua
  59. Vihainen = marah
  60. Viisas = bijak
  61. Fiksu = pintar

  Dari berbagai sumber
   

  Senin, 22 Mei 2017

  Bilangan/Angka Dalam Bahasa Azeri

  Berikut bilangan atau angka dalam bahasa Azeri dan artinya :
  Sifir = 0
  Bir = 1
  Iki = 2
  Uc = 3
  Dord = 4
  Bes = 5
  Alti = 6
  Yeddi = 7
  Sakkiz = 8
  Doqquz = 9
  On = 10
  On bir = 11
  On iki = 12
  On uc = 13
  On dord = 14
  On bes = 15
  On alti = 16
  On yeddi = 17
  On sakkiz = 18
  On doqquz = 19
  Iyirmi = 20
  Iyirmi bir = 21
  Iyizmi iki =22
  Iyizmi uc = 23
  Iyizmi dord = 24
  Iyizmi bes = 25
  Iyizmi alti = 26
  Iyizmi yeddi = 27
  Iyizmi sakkiz = 28
  Iyizmi doqquz = 29
  Otuz = 30
  Qirx = 40
  Alli = 50
  Altmis = 60
  Yetmis = 70
  Saksan = 80
  Doxsan = 90
  Yuz = 100
  Min = 1000
  Bir milyon = 1.000.000
  Bir neca = sepasang

  Dari berbagai sumber

  Minggu, 21 Mei 2017

  Hari, Bulan Dan Angka Dalam Bahasa Swahili

  Berikut hari, bulan dan angka dalam bahasa Swahili
  Hari
  Jumapili = Minggu
  Jumatatu = Senin
  Jumanne = Selasa
  Jumatano = Rabu
  Alhamisi = Kamis
  Ijumma = Jumat
  Jumanosi = Sabtu

  Bulan
  Januari = Januari
  Februari = Februari
  Machi = Maret
  Aprili = April
  Mei = Meu
  Juni = Juni
  Julai = Juli
  Agosti = Agustus
  Septemba = September
  Oktoba = Oktober
  Novemba = November
  Desemba = Desember

  Leo = hari ini
  Usiku = malam ini
  Kesho = besok
  Asubuhi = pagi
  Alasiri = siang
  Usiku = malam
  Mchana = siang hari
  Sasa = Sekarang
  Sasa hivi = segera

  Angka
  Moja = 1
  Mbili = 2
  Tatu = 3
  Nne = 4
  Tano = 5
  Sita = 6
  Saba = 7
  Nane = 8
  Tisa = 9
  Kumi = 10
  Kumi na moja = 11
  Kumi na mbili = 12
  Kumi na tatu = 13
  Kumi na nne = 14
  Kumi na tano = 15
  Kumi na sita = 16
  Kumi na saba = 17
  Kumi na nane = 18
  Kumi na tisa = 19
  Ishirini = 20
  Ishirini na moja = 21
  Ishirini na mbili = 22
  Ishirini na tatu = 23
  Ishirini na nne = 24
  Ishirini na tano = 25
  Ishirini na sita = 26
  Ishirini na saba = 27
  Ishirini na nane = 28
  Ishirini na tisa = 29
  Thelathini = 30
  Arobaini = 40
  Hamsini = 50
  Sitini = 60
  Sabini = 70
  Themanini = 80
  Tisini = 90
  Mia = 100
  Mia na moja = 101
  Mia mbili = 200
  Elfu moja = 1.000

  Dari berbagai sumber

  Sabtu, 20 Mei 2017

  Salam Dan Ungkapan Dalam Bahasa Azeri

  Berikut salam dan ungkapan dalam bahasa Azeri :
  Salam = hai
  Sabahin xeyir = selamat pagi (situasi non formal)
  Sabahiniz xeyir = selamat pagi (situasi formal)
  Salam = selamat siang
  Axshamin xeyir = selamat sore (situasi non formal)
  Axshaminiz seyir = selamat sore (situasi formal)
  Gecan xeyira qalsin = selamat malam (situasi non formal)
  Gecaniz xeyira qalsin = selamat malam (situasi formal)
  Halalik = sampai jumpa
  Bali = ya
  Xeyr = tidak
  Balka = mungkin
  Balka da = bisa jadi
  Oldu = baik
  Sag ol = terima kasih (situasi non formal)
  Salg olun = terima kasih (situasi formal)
  Buyur = terima kasih kembali (situasi non formal)
  Buyurun = terima kasih kembali (situasi formal)
  Bagisliyin = maaf
  Taassuf ediram = maaf (kepada lawan jenis baik pria atau wanita)
  Manim ... var = saya punya ...
  Manim ... yoxdur = saya tidak punya ...
  Bizim ... var = kami punya ...
  Bizim ... yoxdur = kami tidak punya ...
  Var = ada
  Yoxdur = tidak ada
  Manim ... yasim var = umur saya ...
  Man evliyam = saya menikah
  Man evli deyilam = saya tidak menikah
  Man tak sayahat ediram = saya bepergian sendiri
  Man tak sayahat etmiram = saya tidak bepergian sendiri
  Man ... ila sayahat ediram = saya bepergian dengan ...
  Man azarbaycanca danisa bilmiram = saya tidak bisa bahasa Azeri
  Bunu basa dusmuram = saya tidak mengerti (kepada lawan jenis baik pria atau wanita)
  ... danisa bilirsiniz? = bisakah anda bahasa..? (kepada lawan jenis baik pria atau wanita)
  Burda kimsa ... danisa bilir? = adakah yang bisa bahasa ...?
  Ingilisca = bahasa Inggris
  Fransizca = bahasa Perancis
  Zahmat olmasu bunu yazin = tolong tuliskan (kepada lawan jenis baik pria atau wanita)
  Zahmat olmasu bunu takrar edin = tolong diulangi (kepada lawan jenis baik pria atau wanita)
  Bir daqiqa lutfan = tolong tunggu sebentar  Dari berbagai sumber

  Jumat, 19 Mei 2017

  Salam Dan Ungkapan Dalam Bahasa Swahili

  Berikut Salam dan ungkapan dalam bahasa Swahili :
  Jambo = halo
  Habari yako? = apa kabar?
  Mzuri = baik
  Na wewe? = dan kamu?
  Mzuri sana = baik sekali
  Unatoka wapi? = darimana asalmu?
  Natoka ... = saya dari ...
  Ngapi? = berapa banyak?
  Kwaheri = selamat tinggal
  Habari ya asubuhi = selamat pagi
  Habari ya mchana = selamat siang
  Habari ya jioni = selamat sore
  Laila salama = selamat malam
  Asante = terima kasih
  Asante sana = terima kasih banyak
  Ita polisi! = panggil polisi!
  Mwizi! = hentikan!
  Wapi choo? = dimana toilet?
  Ndiyo = ya
  Hapana = tidak
  Bendera = bendera
  Hakimu = hakim
  Habari = kabar
  Meza = meja
  Maskini = miskin
  Maiti = orang meninggal
  Tajiri = kaya
  Salamu = salam
  Caste = kasta
  Imani = iman
  Kaburi = kubur
  Nisaidia = tolong
  Hatari = bahaya
  Sawa-sawa = baiklah
  Samahani = permisi
  Hakuna matata = tidak masalah
  Bado = belum
  Nono? = apa?
  Lini? = kapan?
  Wapi? = dimana?
  Nani? = siapa?
  Kwa nini? = kenapa?
  Sijui = tidak tahu
  Sie lewi = tidak mengeri
  Unasemaje? = kamu bilang apa?
  Mimi = saya
  Wewe = kamu
  Nina njaa = saya lapar
  Nina kiu = saya haus
  Kahawa = kopi
  Chai = teh
  Na = dengan
  Bila = tanpa
  Maziwa = susu
  Sukari = gula
  Chakula = makanan
  Mkate = roti
  Kuku = ayam
  Mayai = telur
  Samaki = ikan
  Unga = tepung
  Matunda = buah
  Barafu = es
  Nyama = daging
  Wali = beras
  Chumvi = garam
  Mboga = sayuran
  Maji = air
  Gari = mobil
  Baikeli = sepeda
  Gari la moshi = kereta api
  Mashua = kapal laut
  Pikipiki = sepeda motor
  Ndege = pesawat terbang
  Fundi = ahli mesin
  Minyak = petroli
  Mbaya = buruk
  Upesi = cepat
  Pole-pole = pelan
  Moto = panas
  Kali = pedas
  Baridi = dingin
  Kubwa = besar
  Kidogo = kecil
  Fungua = buka
  Funga = tutup
  Tupu = kosong
  Kujaa = penuh
  Kanosa = tentu saja
  Barabara = jalan
  Ziwa = danau
  Mto = sungai
  Kilima = bukit
  Bonde = pedesaan
  Duka = belanja
  Pesa = uang
  Ghali = mahal
  Sana = terlalu
  Bwana = tuan
  Polisi = polisi
  Chumba = kamar
  Hema = tenda
  Kambi = perkemahan
  Simu = telpon

  Dari berbagai sumber

  Kamis, 18 Mei 2017

  Penggunaan Kata Sifat Dalam Bahasa Denmark

  Konstruksi frasa dengan kata sifat pada bahasa Denmark tidak begitu sulit, kata sifat ditempatkan sebelum kata benda seperti pada bahasa Inggris, contohnya :
  En rød bil (sebuah mobil merah)
  Konstruksi  .kata sifat yang menyertai, harus disesuaikan dengan genus kata bendanya.
  1. Artikel tak tentu - kata sifat + t - kata benda (untuk neutrum) :
  Contoh  :
  Et stot hus (sebuah rumah besar)
  Et rød tag (sebuah genteng merah)

  2. Artikel tak tentu - kata sifat bentuk dasar - kata benda (untuk utrum) :
  Contoh :
  En stor mand (seorang pria gendut)
  En rød bog (sebuah buku merah)

  3. Artikel tertentu - kata sifat + e - noun (utrum neutrum) :
  Det store hus (rumah yang besar)
  Den røde bil (mobil yang merah)
  De store huse (rumah-rumah yang besar)
  De røde biler (mobil-mobil yang merah)            
  A. Kata sifat yang bertindak sebagai predikat juga harus disesuaikan konstruksinya dengan kata benda yang dimaksudkan :
  1. Artikel tak tentu - kata benda (neutrum) - kata kerja - kata sifat + t
  Contohnya :
  Et hus er stot rumah ini besar
  Et tag er rødt genteng ini besar t
  2. Artikel tak tentu - kata benda  (utrum) - kata kerja - kata sifat dasar
  Contohnya :
  Em bil er rød (mobil ini merah)
  En mand er stor (pria ini gendut)
  3. Kata benda (neutrum) - artikel tertentu noun - kata kerja - kata sifat + t
  Contohnya :
  Huset er stot (rumah ini besar)
  Taget er rødt (genteng ini merah )
  4. Kata benda utrum - artikel tertentu - kata kerja  - kata sifat (dasar)
  Contohnya :
  Bilen er rød (mobil ini merah)
  Manden er stor (pria ini gendut)


  5. Kata benda (jamak)  - artikel tertentu noun - kata kerja - kata sifat + e (plural) +(def article) - verb -  adjective + e 
  Contohnya :
  Husene er store (rumah rumah ini besar)
  Bilerne er røde (mobil mobil ini merah)
  Huse og biler er dyre (rumah rumah dan mobil mobil ini mahal)
  Distorsi pada kata sifat :
  1. Kata kerja lille dan små (kecil, bentuk tunggal), memiliki bentuk yang sama saja dalam bentuk tunggal dan jamaknya
  Contoh  :
  et det lille hus (sebuah rumah kecil)
  En den lille bil (sebuah mobil kecil)
  Små huse (rumah rumah kecil)
  De små huse (rumah rumah kecil)
  De små biler (mobil mobil kecil)
  2. Jika -e diintegrasikan pada kata sifat yang berakhiran -en atau -el maka -e pada suku kata stem akhir dihilangkan 
  Contoh  :
  Gammel (tua)
  Han er gamel (dia tua)
  Den gamle mand (pria itu tua)
  De er gamle (mereka itu tua) 


  Sulten (lapar)
  Han er sulten (dia lapar)
  Det sultne barn (anak yang lapar)
  De er sultne (mereka lapar) 


  3. Kata sifat berakhiran -e tidak pernah diubah 
  Contoh :
  Et lille barn (anak kecil)
  Det stille barn (anak yang pendiam) 


  4. Kata sifat berakhiran -sk tidak pernah ditambahkan -t
  Contoh :
  En rask dreng (anak laki laki yang sehat)
  Et rask barn (anak yang sehat)
  De raske børn (anak anak yang sehat) 


  5. Kata sifat juga dapat bertindak sebagai kata benda
  Contoh  :
  En hvid hest og 2 sorte (seekor kuda putih dan 2 lainnya)

  Perbandingan 
  a. Bentuk standarnya adalah menambahkan  -ere pada bentuk komparatif inferior superior dan -est pada bentuk superlatif :
  Comparative :  -ere  varm/varmer  (hangat/lebih hangat)
  Superlative :  -est  varm/varmest  (hangat/paling hangat) 

  b. Ada juga yang menggunakan kata mere (lebih) dan mest (paling) seperti pada kata more dalam bahasa Inggris 
  Comparative  :
  Han er mere mere venlig (Dia yang lebih baik)
  Superlative :
  Han er den mest venlige (Dia yang paling baik)

  d. Kata benda lain memiliki bentuk distorsi (tidak beraturan)
  Contohnya :
  Lang/længere/længest  : panjang/lebih panjang/paling panjang
  Stor/større/størst :  besar/lebih besar/paling besar
  Lille/mindre/mindst  : kecil lebih kecil paling kecil
  God/bedre/bedst : bagus/lebih bagus/paling bagus 

  Dari berbagai sumber

  Rabu, 17 Mei 2017

  Pembentukan Verba Berakhiran En Dalam Bahasa Inggris

  Akhiran -en dapat ditambahkan pada adjektif untuk membentuk verba. Akhiran ini menambahkan arti membuat atau menjadi.
  Contohnya :
  Short ... to shorten = membuat lebih pendek
  White ... to whiten = menjadi lebih putih

  Tidak semua adjektif dapat diberi akhiran -en, adjektif yang dapat diberi akhiran ini, haruslah :
  1. Terdiri dari satu suku kata, misalnya : short, less
  2. Diucapkan dengan bunyi akhir (p, t, k, d, f, v, s, z).

  Mengenai ejaan perlu diketahui bahwa bila akhiran -en ditambahkan pada konsonan dan didahului oleh vokal pendek bertekanan suara, maka konsonan tersebut harus ditulis rangkap, misalnya :
  Fat ... to fatten = menggemukkan
  Red ... to redden = menjadikan merah

  Berikut ini beberapa contoh lain dari kata jadian dengan -en :
  1. Brighten = menjadi terang
  2. Darken = menjadi gelap
  3. Lighten = meringankan
  4. Sharpen = mengasah
  5. Sweeten = menjadikan manis
  6. Thicken = mengentalkan
  7. Weaken = menjadikan lemah
  8. Whiten = menjadi putih
  9. Widen = melebar

  Dari berbagai sumber

  Selasa, 16 Mei 2017

  Pembentukan Kata Sifat Dalam Bahasa Swedia

  Kosa Kata dalam bahasa Swedia banyak kemiripan dengan kosa kata bahasa Inggris yang lebih dahulu kita kenal. Kali ini kita akan membahas bagaimana formasi kata sifat dan penggunaannya dalam kalimat. Dan lebih dari itu, adalah pentingnya kata sifat berubah menurut bentuk kalimatnya, kita juga akan membahas kata ganti kepemilikan (dalam bahasa Inggris seperti my, your, her)

  Apakah kata sifat itu? kata sifat adalah kata yang mendeskripsikan seseorang atau benda, seperti tinggi, merah, besar, putih, dll.

  Contoh frase dengan kata benda utrum :
  En svensk sommar (Musim panas di Swedia)
  En kall vinter (Musim dingin)
  En lång vår (Musim semi yang panjang)
  En varm säng (Tempat tidur yang hangat)
  Nätten är lugn (Malam yang tenang)
  En hel sida (Keseluruhan halaman atau sisi)
  En stor dörr (Sebuah pintu besar)
  En stark kvinna (Seorang wanita kuat)

  Dengan kata sifat yang sama, dalam bentuk neutrumnya  :
  Ett svenskt namn (Sebuah nama Swedia)
  Vatnet är kallt (Air yang dingin)
  Rummet är langt (Ruangannya panjang)
  Ett varmt tack (Ucapan terima kasih yang hangat)
  Ett lugnt liv (Hidup yang tenang)
  Ett helt folk (Seluruh rakyat)
  Ett stort land (Sebuah negara besar)
  Ljuset är starkt (Cahaya yang kuat)

  Dengan kata sifat yang sama, dalam bentuk jamaknya :
  Två svenska somrar namn (Dua musim panas/nama Swedia)
  Vintrarna vattnen är kalla (Musim dingin/Airnya dingin)
  Lå nga vårar rum (Mata air/ruangan yang panjang)
  Varma sängar tack (Tempat tidur/terima kasih yang hangat)
  Lugna nätter liv (Malam/hidup yang tenang)
  Hela sidor folk (Seluruh orang/halaman)
  Dörrarna länderna är stora (Pintu/ negara yang besar)
  Kvinnorna ljusen är starka (Wanita itu/cahaya yang kuat)

  Ada beberapa kata sifat yang perkonjugasiannya berbeda (tidak beraturan) yaitu :
  liten å litet små (kecil)
  En liten bil
  Sebuah mobil yang kecil

  Fönstret är litet
  Jendelanya kecil
  Små bilar (fönster)
  Mobil/jendela yang kecil

  Vacker a vackert a vackra (beautiful)
  Hösten är vacker.
  Musim gugur yang indah
  Ett vackert ansikte
  Wajah yang indah


  Många vackra höstar (ansikten)
  Banyak musim gugur/wajah yang indah

  God å gott a goda (bagus)
  En god tanke
  Sebuah pemikiran yang bagus
  Gott slut
  Sebuah akhir yang baik

  Goda tankar
  Pemikiran/akhir yang baik
  bra å bra a bra (baik) 
  Boken är bra
  Buku ini bagus
  Ett bra arbete
  Pekerjaan yang bagus
  Bra böcker (arbeten)
  Buku/pekerjaan yang bagus


  Kort a kort a korta (pendek/singkat)
  En kort stund
  Waktu yang singkat
  Ett kort ögonblick
  Waktu yang singkat
  Stunderna/ ögonblicken är korta
  Waktu yang singkat

  Lätt a lätt a lätta (easy/ light)
  Frågan är lätt
  Pertanyaan yang mudah/ringan
  Ett lätt steg
  Langkah yang mudah/ringan


  Lätta frågor/ steg
  Pertanyaan/langkah yang mudah
  Trött a trött a trötta
  En trött kropp
  Tubuh yang lelah
  Ett trött huvud
  Kepala yang lelah

  Trötta kroppar/ huvuden
  Tubuh/kepala yang lelah
  ny a nytt a nya (baru)
  En ny tid
  Saat yang baru
  Ett nytt hem
  Rumah yang baru
  Nya tider/ hem
  Saat/rumah yang baru

  Gammal a gammalt a gamla (tua)
  Mannen är gammal
  Pria itu sudah tua
  Ett gammalt par
  Pasangan yang tua
  Gamla män /par
  Pria/pasangan tua
  Glad a glatt a glada (senang)
  En glad nyhet
  Secarik berita gembira
  Ett glatt besked
  Jawaban informasi yang menggembirakan
  Glada nyheter /besked
  Berita gembira

  Kesimpulan apa yang bisa diambil?
  1. Dalam bentuk neutrum, kata sifat beraturan  mendapatkan akhiran -t dan mendapatkan akhiran -a pada bentuk jamak, baik bentuk utrum maupun neutrum, sama saja akhiran kata sifat jamaknya : stor a stort a stora
  2. Kata sifat tidak beraturan yang telah diterangkan diatas adalah kata-kata umum yang mudah dipelajari.

  Warna dalam bahasa Swedia
  Hita         Svart         Svart          Svarta
  Biru        Bla            Blatt           Bla(a)
  Coklat     Brun         Brunt          Bruna
  Hijau      Gron          Gront         Grona
  Merah     Rod           Rott           Roda
  Putih       Vit             Vitt             Vitta
  Kuning    Gul           Gult           Gula

  Dari berbagai sumber

  Senin, 15 Mei 2017

  Pembagian Genus Kata Benda Dalam Bahasa Bulgaria

  Dalam bahasa Bulgaria, seperti bahasa Bulgaria, seperti bahasa Slavia lainnya, kata benda terbagi ke tiga genus, yaitu genus maskulin, genus feminin dan genus netral. Genus ini penting untuk dipelajari karena setiap kata benda, baik bergenus feminin, netral ataupun maskulin diperlakukan beda dalam kalimat.


  Genus benda Maskulin (Мъжки род)
  Kata benda maskulin adalah kata benda yang berakhiran huruf konsonan. Contohnya :
  мъж   pria
  Телефон   telepon
  весмтник  surat kabar  
  брат  saudara laki-laki 

  Genus benda Feminin (женски род)
  Kata benda feminin adalah kata benda yang berakhiran -а dan -я. Contohnya :
  писалка   pensil
  шапка   topi
  кухня   dapur
  хартия   kertas               

  Genus benda Netral (Среден род)      
  Kata benda netral adalah kata benda yang berakhiran -o dan -e. Contohnya :
  дьрво   pohon
  пиСьмо   surat
  яке   jaket            
  Море   laut

  Untuk pengecualian, beberapa kata benda memiliki akhiran yang berasosiasi dengan genus tertentu, namun genusnya berbeda. Contohnya :
  баша   ayah, bergenus maskulin 
  дядо   kakek, bergenus maskulin
  чисо   paman, bergenus maskulin

  Kata benda yang berakhiran konsonan yang menunjukan konsep abstrak biasanya bergenus feminin. Contohnya :
  радост   kebahagiaan   
  Младост   masa muda   

  Berikut genus beberapa kata benda :
  1. лампа   lampu, bergenus maskulin
  2. град   kota, bergenus maskulin
  3. дете   anak, bergenus netral          
  4. улица   jalan, bergenus feminin
  5. еэро   danau, bergenus netral    
  6. любов   cinta, bergenus feminin
  7. син   anak laki-laki, bergenus maskulin
  8. нош   malam, bergenus feminin
  9. дьшеря  anak perempuan, bergenus feminin
  10. жена   wanita, bergenus feminin                     
    
  Dari berbagai sumber     

  Minggu, 14 Mei 2017

  Bilangan/Angka Dalam Bahasa Rumania

  Unu (maskulin) = 1
  Una (feminin) = 2
  Doi (maskulin) = 2
  Doua (feminin) = 2
  Trei =3
  Patru = 4
  Cinci = 5
  Sase= 6
  Sapte = 7
  Opt = 8
  Noua = 9
  Zece = 10
  Unsprezece =11
  Doisprezece = 12
  Treisprezece= 13
  Paisprezece = 14
  Cincisprezece = 15
  Saisprezece =16
  Saptesprezece =17
  Optsprezece = 18
  Nouasprezece = 19
  Douazeci = 20
  Douazeci siunu (maskulin) = 21
  Douazeci siuna (feminin) = 21
  Douazeci sidoi = 22
  Douazeci sitrei = 23
  Treizeci = 30
  Treizeci siunu (maskulin) = 31
  Treizeci siuna (feminin) = 32
  Patruzeci = 40
  Cincizeci = 50
  Saizeci = 60
  Saptezeci = 70
  Optzeci = 80
  Nouazeci = 90
  O Suta = 100
  O Suta si treizeci = 130
  Doua sute = 200
  Doua sute, treizeci si cinci = 235
  Trei sute = 300
  O mie = 1000
  Doua mii = 2000
  O mie, o suta, douazeci si sapte = 1127
  Un million = 1 000 000
  Doua millioane = 1 000 000 000

  Kosa kata yang terkait dengan bilangan / angka adalah :
  Jumatate = 1/2
  Sfert = 1/4
  Mai mult = lebih >
  Mai putin = kurang <

  Dari berbagai sumber

  Sabtu, 13 Mei 2017

  Kata Keterangan Verbal Dalam Bahasa Rusia

  1. Kata Keterangan Verbal  (KKV)
  Dalam bahasa Rusia, KKV tidak hanya bersifat sebagai kata kerja, tetapi juga sebagai kata keterangan. Seperti kata kerja, mereka dapat bersifat intransitif maupun transitif, perfektif maupun imperfektf.  Disisi lain, mereka seperti kata keterangan (tidak berubah bentuknya).
  2. Pembentukan Kata Keterangan Verbal
  A. Pembentukan Kata Keterangan Verbal dari stem kala waktu sekarang. Stem konjugasi dihilangkan dan diganti dengan -я (atau -a jika ada pengecualian ortografi). Apabila kata kerjanya berakhiran -cя , kata keterangannya akan berakhir -ясь (-acb)
  Contoh :
  говоритb : говор-ят -говоря               
  жить : жив-ут-жива
  кричать : крич-ат-крича
  читать : чита-ют-читая
  эаниматься : эанима-ются-эанимаясъ
  смеятъся : смеются-смеясъ         

  B. Jika kata kerja berakhiran -даваТь, -енавать, -ставатъ, maka kata keterangan verbalnya dibentuk dengan stem kala lampau, yaitu :
  вставать : встава-ть-вставая
  даватъ : дава-ть-давая

  C. Ada beberapa kata kerja yang tidak dibentuk lewat kata keterangan dalam bentuk imperfektif dan kata keterangan yang jarang sekali digunakan.
  Contoh :
  Kata kerja berakhiran -нутъ
  Kata kerja berakhiran -чb
  Kata keterangan berikut : бежать  (berlari), битъ (memukul), литъ (menuang), петъ (bernyanyi), писатъ (menulis), пить (minum), шить (menyulam)

  D. Untuk kata kerja ждаТь, gunakan ожидая untuk kata keterangan verbalnya, untuk хотетъ gunakan желая, dan untuk смотретъ gunakan глядя.

  E. Kata Keterangan Verbal untuk бытъ adalah будучи. Namun ini jarang sekali digunakan dalam percakapan.       

  3. Formasi Kata Keterangan Verbal pada bentuk perfektif
  A. Kata keterangan verbal dalam bentuk perfektif dibentuk dari stem kala lampau. Bila kata kerja lampau dalam bentuk maskulalnya berakhiran -л, maka -л itu diganti dengan -в. Jika kata itu berakhiran -ся, maka diganti dengan вшисъ.
  Contoh :
  потоворить : потовори-л-потоворив              
  проситать : прочита-л-прочитать 
  эасмея : эасмея-лся-эасмеявшисъ            

  B. Jika kata kerja itu tidak mendapat akhiran -л pada bentuk lampaunya, maka tinggal ditambahkan ши untuk kata keterangan verbalnya.
  Contohnya :
  умереть : умер-умерши           

  C. Imbuhan awal yang dilekatkan pada kata kerja ицти, вести, нести mempunyai kata keterangan verbal dalam bentuk perfektif yang dibentuk dari stem kala sekarang.
  Contohnya :
  привести : привед-ут-приведя                      
  прийти : прид-ут-придя                                     принести : принес-ут-принеся

  4. Kegunaan kata keterangan verbal
  A. Kata keterangan verbal dalam posisi imperfektif. Kata keterangan verbal menandakan bahwa aksi dari kata keterangan dan kata kerja utama terjadi secara bersamaa :                                                                     сидя за столом, отед цитает газету
  Sambil duduk di meja, ayah membaca surat kabar (sekarang)

  сидя за столом отед, читал газету
  Sambil duduk di meja, ayah membaca surat kabar (lampau)                

  Pada kalimat diatas, aksi yang ditunjukkan oleh kata keterangan verbal tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan kata kerja utama.       

  Kalimat diatas dapat dibalik menjadi :
  читая газету, отед, сидит за столом
  Sambil membaca surat kabar, ayah duduk di meja (sekarang)

  читая газету, отец сидел за столом
  Sambil membaca surat kabar, ayah duduk di meja (lampau)      

  Untuk memberikan pernyataan bahwa, baik kata keterangan verbal dan kata kerja utama sama pentingnya. Maka kata kerja itu dipakai paralel dalam tenses dan aspek yang sama.
  Contohnya :                                                
  Отец сидит за столом и читает газету
  Ayah duduk di meja dan membaca surat kabar (sekarang)                                                                                    
  Отец сидел за столом и читал газету
  Ayah duduk di meja dan membaca surat kabar (lampau)            

  B. Kata keterangan verbal dalam bentuk perfektif. Aksi dalam kata keterangan verbal perfektif mendahului kata kerja utama.
  Contohnya :                                         
  Написав письмо, он пошёл на почту
  Seselesainya menulis surat, ia pergi ke kantor pos (lampau)

  придя домой, он начал читатъ почту
  Sepulangnya kerumah, ia mulai membaca suratnya.               

  C. Ingkaran pada kata keterangan verbal. Kata keterangan verbal dapat dinegasikan dengan memberikan Не tepat sebelum kata keterangan verbal.         
  Contoh :
  Иванов, не снимая пальто, пошёл в свой кабинет
  Ivanov, tanpa mengambil jubahnya, pergi ke kamar kerja

  Dari berbagai sumber                                              
   

  Jumat, 12 Mei 2017

  Kosa Kata Huruf T Dan U Dalam Bahasa Sansakerta

  Kosa Kata Huruf T
  Tadana = menyolok
  Tadya = tertib
  Tamisra = kejengkelan
  Tandri = kelesuan
  Tantra = bagian yang mendasar
  Tantri = senar untuk kecapi
  Tanu = langsing
  Tara = cara yang istimewa
  Taraksa = serigala
  Tarangga = bintang
  Taranggana = kelompok bintang
  Tarka = mengira, menaksir, menduga
  Tarpana = memuaskan hati
  Taruni = perempuan muda
  Tarupala = buah
  Taruwara = pohon terbaik
  Teripta = kepuasan
  Thani = abadi
  Tibra = kuat dan keras
  Tiksna = bersemangat
  Tila = bibir
  Tilaka = tanda pengenal
  Tira = pantai
  Tisti = terkemuka
  Tita = air mata
  Tiyasa = luar biasa
  Toyadi = samudra
  Tranggana = nama bintang
  Tripta = kepuasan
  Triyasa = tiga macam perbuatan
  Tuhina = embun yang sangat dingin
  Tunas = menerima
  Tungga = tinggi, mulia, utama
  Tusara = salju

  Kosa Kata Huruf U
  Ucca = tinggi
  Uccarana = pengucapan
  Uda = air
  Udadi = laut
  Udahani = lautan
  Udaka = perairan
  Udana = bernafas secara lembut
  Udara = termasyur
  Udarana = contoh yang menjelaskan
  Udasina = bebas dari cinta dan nafsu
  Udaya = muncul
  Udayadri = gunung sebelah timur
  Uddhiharta = terpilih
  Udhata = ditinggikan
  Udita = hamil
  Ugra = sangat kuasa
  Uma = lambang keberanian
  Unggarana = pengucapan
  Upadasta = contoh
  Upadaya = pengajar
  Upadhana = bantal
  Upakara = pertolongan
  Upala = batu mulia
  Upangga = berkarya
  Upasaka = pemujaan
  Upasama = kemakmuran
  Upasanta = pengendalian diri
  Upasraya = perlindungan
  Upih = burung bangau
  Urdha = mulia
  Urdhwa = tinggi menjulang
  Urmi = ombak samudra
  Urna = benang wol
  Urni = berpakaian wol
  Usa = malam
  Usna = panas
  Usnika = bersinar panas
  Usnisa = ikatan kepala
  Ustana = pemusatan pikiran
  Ustra = hewan Unta
  Utpada = berpenghasilan
  Utpadaka = yang menghasilkan
  Utpata = terbang
  Utpula = terbuka lebar
  Utsawa = pesta besar

  Dari berbagai sumber

  Kamis, 11 Mei 2017

  Deklinasi Dalam Bahasa Yunani

  1. Kasus Akusatif tunggal
  Untuk membentuk kasus akusatif, caranya :
  Untuk maskulal, ubah artikel O dengan TO (V) dan hilangkan akhiran -c pada kata bendanya.
  Contoh :
  O ouρανός  - Τοv  ouρανό  (Langit)
  O μάγειρας  - Το  μάγειρα  (Masakan)                 
  O vαύΤης  - Το ναύΤη  (Pelaut)       

  Untuk feminal, ubah artikel η dengan Tn  (V)
  Contoh :
  Η ώρα  - Την ώρα  (Jam)
  Η θάλασσα  - Τη θάλασσα  (Laut)        
  Η αδερφή - Τηαδερφή  (Saudara perempuan)

  Untuk netral tidak ada perubahan

  2. Kasus akusatif jamak    
  Untuk maskulal, artikel οι diganti dengan Τους
  Contoh :
  οι χεlμώvες  - Τους  χεlμώvες           
  οι γιαΤρόι - Τους γιαΤρόι            

  Untuk feminal, artikel οι  diganti dengan Τις
  οι γυvαίκες  - Τις γυvαίκες            
  οι αδερφής  - Τις αδερφής           

  Untuk netral tidak ada perubahan

  3. Kasus genitif tunggal
  Untuk maskulal, ganti artikel o dengan Του (v). Untuk akhiran -ας /-ης, akhiran -ς dileburkan untuk akhiran -oς, ganti menjadi -ου.       
  Contoh :
  Ο φίλος  - Του φιλου  (Teman)       
  Ο άvΤρας  - Τουv  άvΤpα  (Lelaki dewasa)       
  Ο χάρΤης - Του χάρΤη  (Pelaut)    

  Untuk feminal, ubah artikel η dengan Της , kata bendanya ditambahkan akhiran -ς
  Contoh :
  Η ώρα - Της ώρας  (Jam) 
  Η πόλη  - Της πόλής  (Kota)
  Η αδερφή - Της αδερφής (Saudara Perempuan)

  Untuk netral artikel Το diganti dengan Του (v)
  Menambahkan akhiran υ pada akhiran yang berakhir -ο dan menambahkan -ου pada akhiran -ι.
  Contoh :
  Το βιβλίο - Του βιβλίου (buku)
  Το παιδί - Του παιδιού (anak)

  3. Kasus genitif jamak     
  Untuk maskulal, ganti artikel οι  dengan Τω (v). Untuk akhiran -οι / ες diganti dengan ωv
  Contoh :                              
  Οι φίλοι  - Τωv φίλωv (teman)
  Οι άvΤρες  - Τωv αvΤρώv (lelaki dewasa)
  οι χάρΤες  - Τως χάρΤώv (pelaut)      

  Untuk feminal, ubah artikel οι dengan Τω (v), kata bendanya yang berakhiran -ες diganti dengan -ωv.
  Contoh :
  Οι ώρες  - Τωv  ώρωv (jam)
  Οι εποχές  - Τωv εποχώv (kota)      

  Untuk netral, artikel Οι diganti dengan Τωv. Lalu akhiran -α diganti menjadi -ωv.
  Contoh :     
  Τα βιβλία - Τωv βιβλίωv (buku)
  Το Παιδία  -  Τωv παιδίωv (anak)       

  Dari berbagai sumber         

  Rabu, 10 Mei 2017

  Ungkapan Waktu Dalam Bahasa Finlandia

  Berikut adalah ungkapan waktu dalam bahasa Finlandia :

  Hari Senin sampai Minggu 
  Maanantai = Senin
  Tiistai = Selasa
  Keskiviikko = Rabu
  Torstai = Kamis
  Perjantai = Jumat
  Lauantai = Sabtu
  Sunnuntai = Minggu

  Pada hari ...
  Maanantaina = pada hari Senin
  Tiistaina = pada hari Selasa
  Keskiviikkona = pada hari Rabu
  Torstaina = pada hari Kamis
  Perjantaina = pada hari Jumat
  Lauantaina = pada hari Sabtu
  Sunnuntaina = pada hari Minggu

  Bulan Januari sampai Desember
  Tammikuu = Januari
  Helmikuu = Februari
  Maaliskuu = Maret
  Huhtikuu = April
  Toukokuu = Mei
  Kesakuu = Juni
  Heinakuu = Juli
  Elokuu = Agustus
  Syyskuu = September
  Lokakuu = Oktober
  Marraskuu = November
  Joulukuu = Desember

  Pada bulan ...
  Tammikuussa = pada bulan Januari
  Helmikuussa = pada bulan Februari
  Maaliskuussa = pada bulan Maret
  Huhtikuussa = pada bulan April
  Toukokuussa = pada bulan Mei
  Kesakuussa = pada bulan Juni
  Heinakuussa = pada bulan Juli
  Elokuussa = pada bulan Agustus
  Syyskuussa = pada bulan September
  Lokakuussa = pada bulan Oktober
  Marraskuussa = pada bulan November
  Joulukuussa = pada bulan Desember

  Musim ...
  Kevat = musim semi
  Kesa = musim panas
  Syksy = musim gugur
  Talvi = musim dingin

  Pada musim ...
  Kevaalla = pada musim semi
  Kesalla = pada musim panas
  Syksylla = pada musim gugur
  Talvelle = pada musim dingin 
  Kevaalla 2010 = pada musim semi tahun 2010
  Kesalla 2006 = pada musim panas tahun 2006
  Syksylla 2004 = pada musim gugur tahun 2004
  Talvella 2001 = pada musim dingin tahun 2001

  Pada ... musim ...
  Keskitalvella = pada pertengahan musim dingin
  Keskikesalla = pada pertengahan musim panas
  Syksyn allusa = pada permulaan musim gugur
  Talven lopussa = pada akhir musim dingin

  Mika kuukausi on nyt? = bulan apa sekarang?
  Nyt on joulukuu = sekarang bulan Desember

  Mika paiva tanaan on? = hari apa sekarang?
  Tanaan on tiistai = hari ini Selasa

  Monesko paiva tanaan on? = tanggal berapa hari ini?
  Tanaan on viides kesakuuta = hari ini tanggal 5 Juni

  Missa kuussa sina olet syntynyt? = pada bulan apa kamu lahir?
  Mina olen syntynyt huhtikuussa = saya lahir pada bulan April

  Dari berbagai sumber

  Selasa, 09 Mei 2017

  Kata Ganti Orang Tak Tentu Dalam Bahasa Denmark

  Berikut Kata Ganti Orang Tak Tentu Dalam Bahasa Denmark

  Untuk Pertanyaan Positif :
  Nogle/nogl = beberapa
  Contohnya :
  Jeg har nogle venner = saya punya beberapa teman

  Untuk Pertanyan Negatif :
  Nogen/nogn = beberapa
  Contohnya :
  Har du nogen venner = apakah kamu punya beberapa teman? 

  Noget/nogt = sesuatu
  Contohnya : 
  Han ma gore noget = ia harus melakukan sesuatu

  Ingen, ikke nogen = tidak, tidak seorangpun
  Han har ingen venner = ia tidak punya seorangpun teman
  Han har ikke nogen venner = ia tidak punya seorangpun teman
  Jeg kender ingen her = saya tidak mengenali seorangpun disini 
  Jeg kender ikke nogen hen = saya tidak mengenali seorangpun disini

  Intet, ikke noget = tidak, tidak ada
  Der er intet at gore = tidak ada sesuatupun yang dilakukan
  Der er ikke noget at gore = tidak ada sesuatupun yang dilakukan

  Enhver = setiap orang
  Enhver ma gore noget = setiap orang harus melakukan sesuatu

  Alle = semua
  Jeg sa dem alle = saya melihat mereka semua

  Alt = semua benda
  Det var alt = itulah semuanya

  Man (satu, kamu, kita)  tidak ditemukan dalam bahasa Inggris dan hanya bisa dijadikan subjek. Itu sama seperti di Perancis dan pria di Jerman.

  Man ma ikke ryge her = orang terlarang untuk merokok

  Man juga sering digunakan dalam bentuk pasif.
  Contohnya :
  Man ma ikke ryge = der ma ikke ryges = merokok itu dilarang bagi orang

  Dari berbagai sumber

  Senin, 08 Mei 2017

  Nomina Berakhiran Ion Dalam Bahasa Inggris

  Salah satu cara untuk membentuk nomina dalam bahasa Inggris ialah dengan menambahkan akhiran -ion pada verba, misalnya : 
  act - action
  combine - combination
  describe - description
  invite - ivitation

  Akhiran -ion mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Ini disebabkan adanya pengaruh dari bahasa Perancis dan bahasa Latin pada bahasa Inggris. Adapun bentuk yang paling sering digunakan adalah -ation.

  Dalam bahasa Inggris nomina berakhiran -ion biasanya mengandung arti perbuatan atau proses. Nomina ini dapat digunakan sebagai count noun (benda yang dapat dihitung) atau noncount noun (benda tak dapat dihitung) atau kedua-duanya.

  Pembentukan kata dengan menambahkan akhiran -ion disertai adanya pola pengucapan kata jadian yang bersangkutan. Dimanapun letak tekanan kata pada kata dasarnya, nomina yang dibentuk dengan penambahan akhiran -ion selalu mendapat tekanan kata pada suku kata sebelum suku kata terakhir. Disamping itu, pembentukan kata ini juga membawa pengaruh pada ejaan kata-kata yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat oada contoh-contoh berikut ini :

     Verba                Noun
  1. Add                 Addition = penambahan
                              In arithmatic the process in which we add two or more figures is called addition  
  2. Connect          Connection = hubungan
                             These organization are independent, there are no connections between them
  3. Consider         Consideration
                              1. Pemikiran
                              Please give this problem your most serious consideration  
                              2. Perhatian
                              He has never shown any consideration for his health
                              3. Faktor yang perlu diperhitungkan
                              Beside time, monet is an important consideration  
  4. Destroy           Destruction = kehancuran
                              Everywhere we went we saw the destruction the war had caused
  5. Divide             Division
                              1. Pembagian
                              5 : 10 is a division
                              2. Bagian
                              To avoid trouble give everybody a fair division of the money
                              3. Divisi
  6. Examine         Examination
                              1. Pemeriksaan
                              The prisoner was under examination
                              2. Ujian
                              We had an examination in mathematics
  7. Introduce         Introduction = perkenalan
                              Give this letter of introduction to him
  8. Rebel               Rebellion = pemberontakan
                              Perang Diponegoro was a rebellion against Dutch colonialism

  Dari berbagai sumber            

   

  Minggu, 07 Mei 2017

  Kosa Kata Huruf W Dan Y Dalam Bahasa Sansakerta

  Huruf W
  Wahita = dilaksana
  Wahuta = pelaksana
  Wahya = lahiriah
  Wahyatana = lahir batin
  Waji = kuda jantan
  Wajini = kuda betina
  Wajna = mengambil bagian
  Wakta = pembicara
  Wala = muda
  Walawa = penggembala
  Waluka = batu kerikil
  Wanadri = gunung berhutan
  Wanda = memuji
  Wandira = pohon beringin
  Wangsa = garis keturunan
  Waradana = hadiah yang bernilai
  Waragang = prajurit muda usia
  Warana = menangkis
  Waraprada = pemberi dana
  Warastika = batu kristal
  Waratmaja = anak yang unggul
  Wari = air
  Warjana = mengeluarkan
  Warna = bentuk penampilan
  Warsa = tahun
  Wasa = berkekuatan
  Wasaka = tempat tinggal
  Wasara = siang hari
  Wasi = ada kemauan
  Wasita = berbau harum
  Wasitwa = kekuasaan
  Wastu = berharta benda
  Wasudha = negara
  Wasundara = bumi
  Wasya = ditundukkan
  Wata = angin
  Wati = pandai
  Wawi = melaksanakan segera
  Wayah = usia penuh semangat
  Wayasa = burung gagak
  Wayu = angin
  Wegig = ceroboh
  Wesa = pakaian
  Wibana = nirwana
  Wibasa = mempergunakan kekerasan
  Wibawa = berkekuatan
  Wicaksana = bijaksana
  Wicara = mendalam pertimbangannya
  Wicarana = kebimbangan
  Widita = diketahui
  Wigani = selalu dalam pengingatan
  Wigata = berangkat
  Wija = dahi
  Wikrama = keteguhan hati
  Wilapa = ratapan
  Wilasa = kesenangan
  Wiloka = menjadi sadar
  Wirasa = hambar
  Wirasana = bersikap pahlawan
  Wirati = membebaskan diri dari hawa nafsu
  Wisala = sangat termasyur
  Wisaya = mempunyai daerah kekuasaan
  Wiskira = yang menyebarkan
  Wisma = bersifat universal
  Wistara = jelas dan pandai
  Wisti = karya yang diwajibkan
  Wita = kekayaan
  Witana = berjumlah banyak
  Wiwara = celah
  Wiyoga = berpisah dengan derita

  Huruf Y
  Yajamana = uang membiayai pengorbanan
  Yajna = taat sekali
  Yajuh = doa
  Yakti = penampilannya tampak jelas
  Yama = pengendalian diri
  Yamanda = dunia yama
  Yamani = neraka
  Yantra = alat
  Yasa = kehormatan
  Yasah = nama harum
  Yasti = tongkat
  Yatalia = permainan pengisi waktu
  Yatana = kesengsaraan
  Yatarta = sesuai keadaannya
  Yatha = menurut
  Yati = telah mengendalikan nafsunya
  Yatita = berusaha keras
  Yatna = mengerahkan tenaga
  Yoga = mencapai kesatuan
  Yogi = petapa
  Yogini = petapa wanita
  Yogiswara = orang suci
  Yogya = pantas
  Yuganta = akhir jaman

  Dari berbagai sumber

  Sabtu, 06 Mei 2017

  Bentuk Plural Dalam Bahasa Italia

  Pembentukan jamak dalam bahasa Italia, dilakukan dengan cara peleburan akhiran -o menjadi -a. Dan akhiran -a menjadi -e. Artikel il menjadi i (maskulal jamak). Dan artikel la/l' menjadi le (feminal jamak).

  Contoh :
  il ragazzo -> i ragazzi
  il maestro -> il maestri
  il nonno -> i nonni
  il museo -> i musei
  il libro -> i libro
  l'aranciata -> le aranciate
  l'amica -> le amiche
  l'entrata -> le entrate
  l'ora -> le ore
  la ragazza -> le ragazze
  la mestra -> le maestre
  la nonna -> le nonne
  la zia -> le zie
  la casa -> le case

  Bentuk plural untuk kata benda dengan artikel lo dan l' adalah gli. Gli dapat juga disingkat gl' didepan huruf i.

  Contoh :
  lo zio (paman) -> gli zii
  lo studento (murid) -> gli studenti
  l'euro (euro) -> gli euro
  l'amico (teman) -> gli amici
  l'inverno (musim salju) -> gl'inverni
  l'abito (pakaian) -> gli abiti

  Contoh kalimat :

  Il ragazzo e bello -> I ragazzi sono belli
  La maestra e Italiana -> Le maestre sono Italiane


  Dari berbagai sumber