Senin, 22 Mei 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Azeri

Berikut bilangan atau angka dalam bahasa Azeri dan artinya :
Sifir = 0
Bir = 1
Iki = 2
Uc = 3
Dord = 4
Bes = 5
Alti = 6
Yeddi = 7
Sakkiz = 8
Doqquz = 9
On = 10
On bir = 11
On iki = 12
On uc = 13
On dord = 14
On bes = 15
On alti = 16
On yeddi = 17
On sakkiz = 18
On doqquz = 19
Iyirmi = 20
Iyirmi bir = 21
Iyizmi iki =22
Iyizmi uc = 23
Iyizmi dord = 24
Iyizmi bes = 25
Iyizmi alti = 26
Iyizmi yeddi = 27
Iyizmi sakkiz = 28
Iyizmi doqquz = 29
Otuz = 30
Qirx = 40
Alli = 50
Altmis = 60
Yetmis = 70
Saksan = 80
Doxsan = 90
Yuz = 100
Min = 1000
Bir milyon = 1.000.000
Bir neca = sepasang

Dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar