Selasa, 16 Mei 2017

Pembentukan Kata Sifat Dalam Bahasa Swedia

Kosa Kata dalam bahasa Swedia banyak kemiripan dengan kosa kata bahasa Inggris yang lebih dahulu kita kenal. Kali ini kita akan membahas bagaimana formasi kata sifat dan penggunaannya dalam kalimat. Dan lebih dari itu, adalah pentingnya kata sifat berubah menurut bentuk kalimatnya, kita juga akan membahas kata ganti kepemilikan (dalam bahasa Inggris seperti my, your, her)

Apakah kata sifat itu? kata sifat adalah kata yang mendeskripsikan seseorang atau benda, seperti tinggi, merah, besar, putih, dll.

Contoh frase dengan kata benda utrum :
En svensk sommar (Musim panas di Swedia)
En kall vinter (Musim dingin)
En lång vår (Musim semi yang panjang)
En varm säng (Tempat tidur yang hangat)
Nätten är lugn (Malam yang tenang)
En hel sida (Keseluruhan halaman atau sisi)
En stor dörr (Sebuah pintu besar)
En stark kvinna (Seorang wanita kuat)

Dengan kata sifat yang sama, dalam bentuk neutrumnya  :
Ett svenskt namn (Sebuah nama Swedia)
Vatnet är kallt (Air yang dingin)
Rummet är langt (Ruangannya panjang)
Ett varmt tack (Ucapan terima kasih yang hangat)
Ett lugnt liv (Hidup yang tenang)
Ett helt folk (Seluruh rakyat)
Ett stort land (Sebuah negara besar)
Ljuset är starkt (Cahaya yang kuat)

Dengan kata sifat yang sama, dalam bentuk jamaknya :
Två svenska somrar namn (Dua musim panas/nama Swedia)
Vintrarna vattnen är kalla (Musim dingin/Airnya dingin)
Lå nga vårar rum (Mata air/ruangan yang panjang)
Varma sängar tack (Tempat tidur/terima kasih yang hangat)
Lugna nätter liv (Malam/hidup yang tenang)
Hela sidor folk (Seluruh orang/halaman)
Dörrarna länderna är stora (Pintu/ negara yang besar)
Kvinnorna ljusen är starka (Wanita itu/cahaya yang kuat)

Ada beberapa kata sifat yang perkonjugasiannya berbeda (tidak beraturan) yaitu :
liten å litet små (kecil)
En liten bil
Sebuah mobil yang kecil

Fönstret är litet
Jendelanya kecil
Små bilar (fönster)
Mobil/jendela yang kecil

Vacker a vackert a vackra (beautiful)
Hösten är vacker.
Musim gugur yang indah
Ett vackert ansikte
Wajah yang indah


Många vackra höstar (ansikten)
Banyak musim gugur/wajah yang indah

God å gott a goda (bagus)
En god tanke
Sebuah pemikiran yang bagus
Gott slut
Sebuah akhir yang baik

Goda tankar
Pemikiran/akhir yang baik
bra å bra a bra (baik) 
Boken är bra
Buku ini bagus
Ett bra arbete
Pekerjaan yang bagus
Bra böcker (arbeten)
Buku/pekerjaan yang bagus


Kort a kort a korta (pendek/singkat)
En kort stund
Waktu yang singkat
Ett kort ögonblick
Waktu yang singkat
Stunderna/ ögonblicken är korta
Waktu yang singkat

Lätt a lätt a lätta (easy/ light)
Frågan är lätt
Pertanyaan yang mudah/ringan
Ett lätt steg
Langkah yang mudah/ringan


Lätta frågor/ steg
Pertanyaan/langkah yang mudah
Trött a trött a trötta
En trött kropp
Tubuh yang lelah
Ett trött huvud
Kepala yang lelah

Trötta kroppar/ huvuden
Tubuh/kepala yang lelah
ny a nytt a nya (baru)
En ny tid
Saat yang baru
Ett nytt hem
Rumah yang baru
Nya tider/ hem
Saat/rumah yang baru

Gammal a gammalt a gamla (tua)
Mannen är gammal
Pria itu sudah tua
Ett gammalt par
Pasangan yang tua
Gamla män /par
Pria/pasangan tua
Glad a glatt a glada (senang)
En glad nyhet
Secarik berita gembira
Ett glatt besked
Jawaban informasi yang menggembirakan
Glada nyheter /besked
Berita gembira

Kesimpulan apa yang bisa diambil?
1. Dalam bentuk neutrum, kata sifat beraturan  mendapatkan akhiran -t dan mendapatkan akhiran -a pada bentuk jamak, baik bentuk utrum maupun neutrum, sama saja akhiran kata sifat jamaknya : stor a stort a stora
2. Kata sifat tidak beraturan yang telah diterangkan diatas adalah kata-kata umum yang mudah dipelajari.

Warna dalam bahasa Swedia
Hita         Svart         Svart          Svarta
Biru        Bla            Blatt           Bla(a)
Coklat     Brun         Brunt          Bruna
Hijau      Gron          Gront         Grona
Merah     Rod           Rott           Roda
Putih       Vit             Vitt             Vitta
Kuning    Gul           Gult           Gula

Dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar