Senin, 31 Juli 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Lithuania

Berikut urutan bilangan atau deretan angka dalam bahasa Lithuania :

Nulis = 0
Vienas = 1
Du = 2
Trys = 3
Keturi = 4
Penki = 5
Sesi = 6
Septyni = 7
Astuoni = 8
Devyni = 9
Desimit = 10
Vienuolika = 11
Dvylika = 12
Trylika = 13
Keturiolika = 14
Penkiolika = 15
Sesiolika = 16
Septyniolika = 17
Astuoniolika = 18
Devyniolika = 19
Dvidesimit = 20
Dvidesimit vienas = 21
Dvidesimit du = 22
Dvidesimit trys = 23
Dvidesimit keturi = 24
Dvidesimit penki = 25
Dvidesimit sesi = 26
Dvidesimit septyni = 27
Dvidesimit astuoni = 28
Dvidesimit devyni = 29
Tridesimit = 30
Keturiasdesimit = 40
Penkiasdesimit = 50
Sesiasdesimit = 60
Septyniasdesimit = 70
Astuoniasdesimit = 80
Devyniasdesimit = 90
Simtas = 100
Tukstantis = 1.000
Milijonas = 1.000.000
Keletas = sepasang

Dari berbagai sumber

Minggu, 30 Juli 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Finlandia

Berikut urutan bilangan atau deretan angka dalam bahasa Finlandia :

Nolla = 0
Yksi = 1
Kaksi = 2
Kolme = 3
Neljä = 4
Viisi = 5
Kuusi = 6
Seitsemän = 7
Kahdeksan = 8
Yhdeksän = 9
Kymmenen = 10
Yksitoista = 11
Kaksitoista = 12
Kolmetoista = 13
Neljätoista = 14
Viisitoista = 15
Kuusitoista = 16
Seitsemäntoista = 17
Kahdeksantoista = 18
Yhdeksäntoista = 19
Kaksikymmentä = 20
Kaksikymmentäyksi = 21
Kaksikymmentäkaksi = 22
Kaksikymmentäkolme = 23
Kaksikymmentäneljä = 24
Kaksikymmentäviisi = 25
Kaksikymmentäkuusi = 26
Kaksikymmentäseitsemän = 27
Kaksikymmentäkahdeksan = 28
Kaksikymmentäyhdeksän = 29
Kolmekymmentä = 30
Neljäkymmentä = 40
Viisikymmentä = 50
Kuusikymmentä = 60
Seitsemänkymmentä = 70
Kahdeksankymmentä = 80
Yhdeksänkymmentä = 90
Sata = 100
Tuhat = 1.000
Miljoona = 1.000.000
Pari = sepasang

Dari berbagai sumber

Sabtu, 29 Juli 2017

Salam, Ungkapan Dan Angka Dalam Bahasa Malaysia

Berikut Salam, Ungkapan dan Angka Dalam Bahasa Malaysia :

Halo = hei
Selamat pagi = selamat pagi
Selamat siang = selamat siang
Selamat petang = selamat sore
Selamat malam = selamat malam
Selamat tinggal = sampai jumpa
Ya = ya
Tidak = tidak
Mungkin = mungkin
Sama-sama = terima kasih kembali
Maaf = maaf
Saya ada ... = saya punya ...
Saya tidak ada... = saya tidak punya...
Kami ada... = kami punya...
Kami tidak ada... = kami tidak punya...
Ada = ada
Tidak ada = tidak ada
Nama saya... = nama saya...
Saya datang... = saya berasal...
Umur saya ialah... = umur saya...
Saya sudah berkahwin = saya menikah
Saya belum berkahwin = saya tidak menikah
Saya berlancong sendiri = saya bepergian sendiri
Saya tidak berlancong sendiri = saya tidak bepergian sendiri

Saya berlancong dengan... = saya bepergian dengan...
Saya tidak boleh cakap bahasa Melayu = saya tidak bisa bahasa Melayu
Saya tidak faham = saya tidak mengerti
Kamu boleh cakap...? = Bisakah anda bahasa...?
Adakah seseorang disini yang cakap...? = adakah yang bisa bahasa...?
Bahasa Inggeris = bahasa Inggris
Bahasa Perancis = bahasa Perancis
Tolong mencatatkannya = tolong tuliskan
Tolong mengulanginya = tolong diulangi
Sekejap = tolong tunggu sebentar
Kosong = 0
Satu = 1
Dua = 2
Tiga = 3
Empat = 4
Lima = 5
Enam = 6
Tujuh = 7
Lapan = 8
Sembilan = 9
Sepuluh = 10
Sebelas = 11
Dua belas = 12
Tiga belas = 13
Empat belas = 14
Lima belas = 15
Enam belas = 16
Tujuh belas = 17
Lapan belas = 18
Sembilan belas = 19
Dua puluh = 20
Dua puluh satu = 21
Tiga puluh = 30
Empat puluh = 40
Lima puluh = 50
Enam puluh = 60
Tujuh puluh = 70
Lapan puluh = 80
Sembilan puluh = 90
Seratus = 100
Satu ribu = 1.000
Satu juta = 1.000.000
Satu pasang = sepasang

Dari berbagai sumber

Jumat, 28 Juli 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Turki

Berikut deretan bilangan atau urutan angka dalam bahasa Turki :

Bir = 1
Iki = 2
Üç = 3
Dört = 4
Beş = 5
Alti = 6
Yedi = 7
Sekiz = 8
Dokuz = 9
On = 10
On bir = 11
On iki = 12
On üç = 13
On dört = 14
On beş = 15
On alti = 16
On yedi = 17
On sekiz = 18
On dokuz = 19
Yirmi = 20
Yirmi bir = 21
Yirmi iki = 22
Yirmi üç = 23
Yirmi dört = 24
Yirmi beş = 25
Yirmi alti = 26
Yirmi yedi = 27
Yirmi sekiz = 28
Yirmi dokuz = 29
Otuz = 30
Kirk = 40
Elli = 50
Altmiş = 60
Yetmiş = 70
Seksen = 80
Doksan = 90
Yüz = 100
Bin = 1.000
Bir Milyon = 1.000.000
Bir  çift = sepasang

Dari berbagai sumber

Kamis, 27 Juli 2017

Kosa Kata Bahasa Hokkian

Berikut beberapa kosa kata bahasa Hokkian beserta dengan artinya :

Kamsia = terima kasih
Kwei neng = telur ayam
Cay = sayur
Cap cay = 10 sayur
Lang = orang
Be = mau
Khi = pergi
Peik = putih
Koko = abang
Meme = adik perempuan
Cece = kakak
Apek = paman
Akong = kakek
Boi cai = belum tahu
Boi la = belumlah
Mai la = janganlah
Wa = saya
Lu = kamu
I lang = mereka
Wa lang = kita

Hi = ikan
Ti = babi
Bue = membeli
Gu = bahasa
Kue = ayam
Ce = duduk
Keng = terang
Ng = kuning
Ciak = makan
Cuigu = kerbau
Pnia = kue
Thnia = mendengar
Knia = anak
Cabou = perempuan
Tapou = laki-laki
Haosni = anak laki-laki
Snelit = ulang tahun
Litthao = matahari
Yo = kambing
Hniu = hangat
Tiong = tengah
Sau = menyapu
Sa = baju
Se = mencuci


Sau te = sapu lantai
Sau ke lo = sapu jalan
Se sa = cuci baju
Ut sa = gosok baju
Cheng sa = pakai baju


Thau sa = buka baju
Phak sa = jemur baju
Thiap sa = susun baju
Cik sa = lipat baju
Se bin = cuci muka
Se chiu = cuci tangan


Se kha = cuci kaki
Se poi = cuci piring
Se te poi = cuci gelas
Se bi = cuci beras
Se ta mo = cuci rambut
Khu mui = buka pintu
Khui tha nga = buka jendela
Thau kho = buka celana
Thau e = buka sepatu
Thau chien thua = buka sendal
Ciak pui = makan nasi
Ciak chai = makan sayur
Ciak tiam sin = sarapan pagi
Ciak tiong tau = makan siang
Ciak ame = makan malam
Ciak koi = makan kue
Ciak lo ti = makan roti
Ciak koi ci = makan buah
Lim kun cui = minum air
Lim te = minum teh
Lim kopi = minum kopi
Lim ciu = minum bir
Ai lim = mau minum
Chia lim = silahkan minum
Chia ciak = silahkan makan
Thak chek = baca buku
Thak ko chek = baca majalah
Khua ten se = nonton televisi
Khua hi = nonton film
Chit = mengelap
Chit tok teng = mengelap meja
Chit kia = mengelap kaca
Chit tha nga = mengelap jendela
Thak po cua = membaca surat kabar
Ciak moi = makan bubur
Huan mbong = harapan/keinginan
Mbong siong = impian
Hi bang = berharap
Si mbong = kecewa
Sua sua khi a = lupakanlah
Be khi e = lupa
E khi e = ingat
Mai ane lah = jangan begitu
Li ai ane lah = kamu harus begitu
Li kong e we = perkataan kamu
Cin phai thia = tidak pantas didengar
Ho = ya
Mai = tidak
Phua pe = sakit
Hau = nangis
Kin nai ho bo = apa kabar
Wa e cui kin ho = kabarku baik-baik
O che = belajar
Bo gam = tidak akur
Chu = rumah
Cia = kiri
To = kanan
Thau ceng = depan
Auboi = belakang
To the = mundur

Zai jian = selamat malam
Sio sim ar = hati-hati
Ai khun liau = sudah mau tidur
Wa aboi ciak = saya belum makan
Boi cai = belum tahu
Tan khua senk = nanti lihat dulu
Ciak pa liau = sudah makan kenyangBoi ciak = belum makan
Ciak kin = sedang makan
Ciak hamik = makan apa
Cang ek = mandi
Mai phai si = jangan malu-malu
Ai = cinta
Bo = tidak
Boi = belum
Cai = mengetahui
Liau = sudah
Khua = melihat
Tan = nanti
Teng = pulang
Wa = saya
Pa = sudah
Uan = sampai
Mai = jangan
Lui = uang
Kit jit = hari ini
Chin =  timbang
Came = kemarin
Miacai = besok
Aujit = lusa
Mik kia = barang
Sin = baru
Kong wa = bicara
Ci hu = ipar
E si = ketika
To li = ceramah
Ki to = berdoa
E sai = boleh
Bo ti = tidak ada
U ti = ada
Chio = senyum
Than = dapat
Sia = tulis
An cua = bagaimana

Dari berbagai sumber

Rabu, 26 Juli 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Tagalog

Berikut urutan bilangan atau deretan angka dalam bahasa Tagalog :

Wala = 0
Isa = 1
Dalawa = 2
Tatlo = 3
Apat = 4
Lima = 5
Anim = 6
Pito = 7
Walo = 8
Siyam = 9
Sampu = 10
Labing-isa = 11
Labing-dalawa = 12
Labing-tatlo = 13
Labing-apat = 14
Labing-lima = 15
Labing-anim = 16
Labing-pito = 17
Labing-walo = 18
Labing siyam = 19
Dalawampu = 20
Dalawampu't isa = 21
Dalawampu't dalawa = 22
Dalawampu't tatlo = 23
Dalawampu't apat = 24
Dalawampu't lima = 25
Dalawampu't anim = 26
Dalawampu't pito = 27
Dalawampu't walo = 28
Dalawampu't siyam = 29
Tatlumpu = 30
Apatnapu = 40
Limampu = 50
Animnapu = 60
Pitumpu = 70
Walumpu = 80
Siyamnapu = 90
Isang daan = 100
Isang libo = 1.000
Isang milyon = 1.000.000
Isang pares = sepasang

Dari berbagai sumber

Selasa, 25 Juli 2017

Salam Dan Ungkapan Dalam Bahasa Finlandia

Berikut ucapan salam dan ungkapan dalam bahasa Finlandia beserta artinya :

Hei = hai
Hyvää huomenta = selamat pagi
Hyvää päivää = selamat siang
Hyvää iltaa = selamat sore
Hyvää yötä = selamat malam
Näkemiin = sampai jumpa
Kyllä = ya
Ei = tidak
Ehkä = mungkin
Okei = baiklah
Kiitos = terima kasih
Ole hyvä = silahkan
Olkaa hyvä = tolong...
Anteeksi = maaf
Minulla on.... = saya punya...
Minulla ei ole... = saya tidak punya...
Meillä on... = kami punya...
Meillä ei ole... = kami tidak punya...
On... = ada...
Ei ole... = tidak ada...
Minun nimeni on... = nama saya...
Olen kotoisin... = saya berasal...
Olen...vuotta vanha = umur saya...
Olen naimisissa = saya menikah
En ole naimisissa = saya tidak menikah
Matkustan yksin = saya bepergian sendiri
En matkusta yksin = saya tidak bepergian sendiri
En puhu suomea = saya tidak bisa bahasa Suomi (Finlandia)
En ymmärrä = saya tidak mengerti
Puhutteko te...? = bisakah anda bahasa...?
Puhuuko täällä joku...? = adakah yang bisa bahasa...?
Puhuuko täällä joku Englantia? = adakah yang bisa bahasa Inggris?
Puhuuko täälä joku Ranskaa? = adakah yang bisa bahasa Perancis?
Voisitteko kirjoittaa sen tähän? = bisakah anda tuliskan disini?
Voisitteko toistaa? = bisakah anda ulangi?
Hetkinen, olkaa hyvä = tolong tunggu sebentar

Dari berbagai sumber

Senin, 24 Juli 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Slovenia

Berikut deretan bilangan atau urutan angka dalam bahasa Slovenia :

Nic = 0
Ena = 1
Dva = 2
Tri = 3
Stiri = 4
Pet = 5
Sest = 6
Sedem = 7
Osem = 8
Devet = 9
Deset = 10
Enajst = 11
Dvanajst = 12
Trinajst = 13
Stirinajst = 14
Petnajst = 15
Sestnajst = 16
Sedemnajst = 17
Osemnajst = 18
Devetnajst = 19
Dvajset = 20
Enaindvajset = 21
Dvaindvajset = 22
Triindvajset = 23
Stiriindvajset = 24
Petindvajset = 25
Sestindvajset = 26
Sedemindvajset = 27
Osemindvajset = 28
Devetindvajset = 29
Trideset = 30
Stirideset = 40
Petdeset = 50
Sestdeset = 60
Sedemdeset = 70
Osemdeset = 80
Devetdeset = 90
Sto = 100
Tisoc = 1.000
Milijon = 1.000.000
Nekaj = sepasang

Dari berbagai sumber

Minggu, 23 Juli 2017

Kosa Kata Huruf A Dalam Bahasa Pali

Berikut kosa kata huruf A dalam bahasa Pali beserta artinya :
Amsa = bahu
Akallaka = sakit
Akamaka = tidak mau
Akiriya = tidak bijaksana
Akuppa = kokoh
Akusala = burukAkkamati = menghampiri
Akkosa = mencerca
Akkosati = memarahi
Akkha = dadu
Akkhaka = tulang leher
Akkhayita = belum rusak
Akkhara = awet
Akkharika = tebak huruf
Akkhata = dinyatakan
Akkhati = menyatakan
Akkhana = menceritakan
Akkhi = mata
Agada = obat
Agara = rumah
Agariya = umat awam
Agga = terdepan
Aggi = api
Aggha = nilai
Agghanaka = bernilai sama
Agghapeti = menilai
Anga = anggota tubuh
Angana = lapangan terbuka
Angara = arang
Angaraka = berwarna merah
Anguttha = ibu jari
Angula = jari tangan atau jari kaki
Anguli = jari
Accaya = hal berlalu
Acci = nyala api
Accha = jernih
Acchati = duduk
Acchara = bidadari
Acchariya = mengagumkan 
Acchadeti = menutupi
Aja = kambing
Ajaka = kambing jantan
Ajatabuddhi = masih lugu
Ajina = kulit pakaian
Ajja = sekarang
Ajjhatta = bersifat pribadi
Ajjhapajjati = melanggar
Ajjhavasati = menghuni
Ajjhasaya = niat
Ajjhupagacchati = tiba pada
Ajjhupagata = telah datang pada
Ajjhupekkhati = menyaksikan
Ajjhesana = permohonan
Ajjhokasa = udara terbuka
Ajjhogahati = masuk ke dalam
Anjali = perentangan
Anna = yang lain
Annatara = tertentu
Annathatta = perubahan
Annatha = secara lain
Atta = podium
Attaka = panggung
Attiyati = risau
Attha = makna
Atthama = kedelapan
Atthi = tujuan
Atthika = tulang
Anda = telur
Ataccha = salah
Atikaddhati = sukar
Atikkanta = melewati
Atithi = orang asing
Atipata = penyerangan
Atibhunjati = makan berlebihan
Atimannati = meremehkan
Atimana = keangkuhan
Atireka = kebanyakan
Ativatta = teratasi
Atiharati = membawa
Atita = yang lampau
Atta = yang telah diterima
Attan = jiwa
Attabhava = sifat pribadi
Attamana = gembira
Attha = kesejahteraan
Atthamgama = musnah
Attharana = seprai
Atthi = ada
Atthika = bermanfaat
Atra = disini
Atha = dan juga
Addha = setengah
Addhagata = berusia lanjut
Addhan = jalan
Addhana = perjalanan
Adhakkhaka = di bawah tulang leher
Adhi = menuju
Adhikarana = pendampingan
Adhikara = pelayanan
Adhigacchati = mencapai
Adhiganhati = melampaui
Adhigata = dikuasai
Adhitthati = berdiri
Adhitthana = pijakan kokoh
Adhitthita = berdiri di atas
Adhipati = penguasa
Adhippaya = maksud
Adhippeta = yang diinginkan
Adhibhasati =  berkata kepada
Adhimana = penilaian berlebihan
Adhimuccati = tertarik pada
Adhimutta = mendambakan
Adhivacana = sebutan
Adhivattha = tinggal
Adhivasana = persetujuan
Adhivaseti = bersabar menerima
Adhisayita = diduduki
Adhisila = moralitas yang lebih tinggi
Adhiseti = berbaring diatas
Adho = dibawah
Anatta = tiada yang kekal
Anatthika = yang tidak puas dengan
Anabhava = lenyap sama sekali
Anavaya = tidak kekurangan
Anassasaka = sesak napas
Anagata = belum datang
Anagamin = yang takkan kembali lagi
Anacara = kebiasaan buruk
Anatha = tiada perlindungan
Anarambha = yang tidak merepotkan
Anicca = tidak kekal
Animitta = tanpa tanda
Anissita = tidak ditopang oleh
Anitika = bebas dari cedera
Anukantati  menyobek
Anukampa = kasihan
Anugacchati = mengikuti
Anugata = diikuti
Anuggaha = tidak mengambil
Dari berbagai sumber

Sabtu, 22 Juli 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Ceko

Berikut urutan bilangan atau deretan angka dalam bahasa Ceko :

Nula = 0
Jeden = 1
Dva = 2
Tri = 3
Ctyri = 4
Pet = 5
Sest = 6
Sedm = 7
Osm = 8
Devet = 9
Deset = 10
Jedenact = 11
Dvanact = 12
Trinact = 13
Ctrnact = 14
Patnact = 15
Sestnact = 16
Sedmnact = 17
Osmnact = 18
Devatnact = 19
Dvacet = 20
Jedenadvacet = 21
Dvadvacet = 22
Tridvacet = 23
Ctyridvacet = 24
Petdvacet = 25
Sestdvacet = 26
Sedmadvacet = 27
Osmdvacet = 28
Devetdvacet = 29
Tricet = 30
Jedenatricet = 31
Dvatricet = 32
Tritricet = 33
Ctyritricet = 34
Petricet = 35
Sestricet = 36
Sedmtricet = 37
Osmtricet = 38
Devetricet = 39
Ctyricet = 40
Padesat = 50
Sedesat = 60
Sedmdesat = 70
Osmdesat = 80
Devadesat = 90
Sto = 100
Tisic = 1.000
Milion = 1.000.000
Par = sepasang

Dari berbagai sumber

Jumat, 21 Juli 2017

Salam Dan Ungkapan Dalam Bahasa Italia

Berikut salam dan ungkapan dalam bahasa Italia beserta artinya :

Buon giorno = selamat pagi/selamat siang
Buona sera = selamat sore
Buona notte = selamat malam
Ciao = mari
Arrivederci = sampai jumpa lagi
Si = ya
No = tidak
Forse = mungkin
Grazie = terima kasih
Prego = terima kasih kembali
Scusi = maaf
Ho... = saya punya...
Non ho... = saya tidak punya...
Abbiamo... = kami punya...
Non abbiamo... = kami tidak punya...
C'e... = ada...
Non c'e... = tidak ada...
Mi chiamo... = nama saya...
Sono... = saya berasal...
Ho...anni = umur saya...
Sono sposato = saya menikah
Non sono sposato = saya tidak menikah
Viaggio da solo = saya bepergian sendiri
Non viaggio da solo = saya tidak bepergian sendiri
Viaggio con... = saya bepergian dengan...
Non parlo Italiano = saya tidak bisa bahasa Italia
Non capisco = saya tidak mengerti
Parla...? = bisakah anda bahasa...?
Qui qualcuno parla...? = adakah yang bisa bahasa...?
Inglese = bahasa Inggris
Francese = bahasa Perancis
Per favore prenda nota = tolong tuliskan
Per favore ripeta = tolong diulangi
Un momento per favore = tolong tunggu sebentar

Dari berbagai sumber

Kamis, 20 Juli 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Islandia

Berikut deretan bilangan atau urutan angka dalam bahasa Islandia :

Null = 0
Einn = 1
Tveir = 2
þrir = 3
Fjorir = 4
Fimm = 5
Six = 6
Sjö = 7
Atta = 8
Niu = 9
Tiu = 10
Ellefu = 11
Tolf = 12
þrettan = 13
Fjortan = 14
Fimmtan = 15
Sixtan = 16
Sautjan = 17
Atjan = 18
Nitjan = 19
Tuttugu = 20
Tuttugu og einn = 21
Tuttugu og tveir = 22
Tuttugu og þrir = 23
Tuttugu og fjorir = 24
Tuttugu og fimm = 25
Tuttugu og Six = 26
Tuttugu og sjö = 27
Tuttugu og atta = 28
Tuttugu og niu = 29
þrjatiu = 30
Fjörutiu = 40
Fimmtiu = 50
Sixtiu = 60
Sjötiu = 70
Attatiu = 80
Niutiu = 90
Hundrað = 100
þusund = 1.000
Ein milljon = 1.000.000
Nokkur = sepasang

Dari berbagai sumber

Rabu, 19 Juli 2017

Kata Kerja Aktif Dan Pasif Dalam Bahasa Aram

Di dalam bahasa Aram, perubahan kata cukup sulit dari kata dasarnya, namun terdapat panduan mudah untuk melihatnya. Kata kerja aktif selalu dimulai dengan penambahan Aleph-thaw (ܐܬ) di depan kata dasarnya, sedangkan kata kerja pasif dimulai dengan penambahan Mim (ܡ) di depan kata dasarnya.

Contoh 1 :
 ܝܠܕ (Y-L-D) kata ini merupakan kata dasar yang berarti lahir. Kata dasar ini umumnya dibaca yiled.

Melahirkan : ܖܬܗܥܠܖܕ dibaca ethiled 
Dilahirkan : ܡܥܠܕܐ dibaca milda.
Jika kata ini hendak digunakan sebagai predikat dari suatu objek pada kalimat pasif, maka cukup ditambah taw (ܬ) dibagian paling belakang menjadi :

Dilahirkannya :  ܡܥܠܕܐܬ dibaca mildathBentuk kata kerja aktif tidak mempunyai akhiran untuk menunjukkan posisi orang ketiga (nya), bentukan ini khusus pada kalimat pasif atau dipasifkan (empatik).

Contoh paling mudah pada penggunaanya adalah pada ucapan Selamat Natal dalam bahasa Aram :
ܿBrikh Mildath lekulhun yang secara harfiah berarti Berkat dilahirkan-Nya bagi kalian semua (Berkat Natal bagi kalian semua) :
ܿܪܥܟܗ ܡܥܠܕܐܬܗ ܠܖܟܜܠܗܜܢ


Contoh 2 :̇
 ̇ܬܗܐ (P-Th-A) kata ini merupakan kata dasar yang berarti pecah, patah, atau buka. Kata dasar ini dibaca ptha atau patha dan bentukannya adalah :

Membuka :  ܖܬܗܦܐܬܗܐ  yang dibaca ethpatha yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Efata

Dibuka :   ܡܦܐܬܗܐ yang dibaca mpatha atau mapatha yang merupakan bentuk pasif

Contoh 3 :
Pada contoh ini ditunjukkan akan ketiadaan bunyi dari huruf Taw (ܬ)  karena tenggelam oleh Waw (ܘ) yang merupakan huruf samar (hollow letter).
ܘܠܕ (W-L-D) kata ini setara dengan arti bibit atau tunas walaupun tidak sama persis. Kata dasar ini dibaca wled, kata ini sebanding dengan kata walad dalam bahasa Arab.
dibentuk menjadi kata kerja aktif akan menjadi : 
Awled  ܐܘܠܖܕ  yang berarti yang memperanakkan atau membibitkan
Dan jika dibentuk menjadi kata kerja pasif menjadi :

Mawled  ܡܧܘܠܥܕ   yang berarti yang diperanakkan atau dibibitkan


Contoh bacaan :
Matius 1:1-3 versi Peshitta
(huruf Estrangela dibaca dari kanan ke kiri, sedang huruf Karshouni tetap dibaca dari kiri ke kanan)


̤ܬܗܐܒܐ ܕܥܠܥܕܜܬܗܖܗ ܕܐ݀ܖܣܗܜܞܐ ݂ܣܗܥܟܗܐ ܒܪܖܗ ܕ ܐ ܷܐܫܥܕ ܒܪܖܗ ܕܱܫܪܐܗܐܡ

Kthaba dilidutheh d(a) Yeshu'a Mshikha breh d(a) David breh dAvraham 

ܱܫܪܐܗܐܡ ܐܘܠܖܕ ̈ܣܟܐܩ ̈ܣܟܗܐܩ ܐܘܠܖܕ ݀ܐܞܩܜܫ ݀ܐܩܜܫ ܐܘܠܖܕ ̈ܗܜܕܐ ܘܠܐܟܗܐܘܗܥ

Avraham awled I-Iskhaq Iskhaq awled I-Ya'quv Ya'quv awled I-Ihuda wlakhawhi

 
 ̈ܗܜܕܐ ܐܘܠܖܕ ܥ-ܦܐܪܖܙ ܘܐܠ ܙܐܪܟܗ ܡܥܢ ܬܐܡܐܪ ܦܐܪܖܙ ܐܘܠܖܕ ܥܟܗܖܙܪܧܢ ܟܗܖܙܪܧܢ ܐܘܠܖܕ ܥܐܪܐܡ

Ihuda awled I-Parez wal zarkh min Tamar Parez awled I-Khezron Khezron awled I-Aram


Dari berbagai sumber

Selasa, 18 Juli 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Latvia

Berikut deretan bilanan atau urutan angka dalam bahasa Latvia :

Nulle = 0
Viens = 1
Divi = 2
Tris = 3
Cetri = 4
Pieci = 5
Sesi = 6
Septini = 7
Astoni = 8
Devini = 9
Desmit = 10
Vienpadsmit = 11
Divpadsmit = 12
Trispadsmit = 13
Cetrpadsmit = 14
Piecpadsmit = 15
Sespadsmit = 16
Septinpadsmit = 17
Astonpadsmit = 18
Devinpadsmit = 19
Divdesmit = 20
Divdesmit viens = 21
Divdesmit divi = 22
Divdesmit tris = 23
Divdesmit cetri = 24
Divdesmit pieci = 25
Divdesmit sesi = 26
Divdesmit septini = 27
Divdesmit astoni = 28
Divdesmit devini = 29
Trisdesmit = 30
Trisdesmit viens = 31
Trisdesmit divi = 32
Trisdesmit tris = 33
Trisdesmit cetri = 34
Trisdesmit pieci = 35
Trisdesmit sesi = 36
Trisdesmit septini = 37
Trisdesmit astoni = 38
Trisdesmit devini = 39
Cetrdesmit = 40
Piecdesmit = 50
Sesdesmit = 60
Septindesmit = 70
Astondesmit = 80
Devindesmit = 90
Simts = 100
Tukstotis = 1.000
Miljons = 1.000.000
Paris = sepasang

Dari berbagai sumber

Senin, 17 Juli 2017

Salam Dan Ungkapan Dalam Bahasa Turki

Berikut ucapan salam dan ungkapan dalam bahasa Turki beserta dengan artinya :

Merhaba = hai
Gunaydin = selamat pagi
Iyi gunler = selamat siang
Iyi aksamlar = selamat sore
Iyi geceler = selamat malam
Gule gule = mari
Gorusuruz = sampai jumpa
Allahaismarladik = selamat tinggal
Evet = ya
Hayir = tidak
Belki = mungkin
Okey = baiklah
Tesekkur enderim = terima kasih
Memnuniyetle = terima kasih kembali
Özur dilerim = maaf
Benim...var = saya punya...
Benim...yok = saya tidak punya
Bizim...var = kami punya...
Bizim...yok = kami tidak punya
.....var = ada...
....yok = tidak ada...
Benim...adim = nama saya...

Ben...yasindayim = umur saya...
Ben evliyim = saya menikah
Ben evli degilim = saya tidak menikah
Ben tek seyahat ediyorum = saya bepergian sendiri
Ben tek seyahat etmiyorum = saya tidak bepergian sendiri
Ben...ile seyahat ediyorum = saya bepergian dengan...
Turkce konusamiyorum = saya tidak bisa bahasa Turki
Bunu anlamiyorum = saya tidak mengerti
...konusuyor musunuz? = bisakah anda bahasa...?
Burda...konusan var mi? = adakah yang bisa bahasa...?
Burda ingilizce konusan var mi? = adakah yang bisa bahasa Inggris?
Burda Fransizca konusan var mi? = adakah yang bisa bahasa Perancis?
Lutfen bunu yaziniz = tolong tuliskan
Lutfen bunu tekrar ediniz = tolong diulangi
Bir dakika lutfen = tolong tunggu sebentar

Dari berbagai sumber

Minggu, 16 Juli 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Lingala

Berikut deretan bilangka atau urutan angka dalam bahasa Lingala :

Libungutulu = 0
Moko = 1
Mibale = 2
Misatu = 3
Mine = 4
Mitano = 5
Motoba = 6
Sambo = 7
Mwambe = 8
Libwa = 9
Dzomi = 10
Dzomi na moko = 11
Dzomi na mibale = 12
Dzomi na misatu = 13
Dzomi na mine = 14
Dzomi na mitano = 15
Dzomi na motoba = 16
Dzomi na sambo = 17
Dzomi na mwambe = 18
Dzomi na libwa = 19
Ntuku mibale = 20
Ntuku mibale na moko = 21
Ntuku mibale na mibale = 22
Ntuku mibale na misatu = 23
Ntuku mibale na mine = 24
Ntuku mibale na mitano = 25
Ntuku mibale na motoba = 26
Ntuku mibale na sambo = 27
Ntuku mibale na mwambe = 28
Ntuku mibale na libwa = 29
Ntuku Misato = 30
Ntuku Misato na moko = 31
Ntuku misato na mibale = 32
Ntuku misato na misatu = 33
Ntuku misato na mine = 34
Ntuku misato na mitano = 35
Ntuku misato na motoba= 36
Ntuku misato na sambo = 37
Ntuku misato na mwambe = 38
Ntuku misato na libwa = 39
Ntuku minei = 40

Ntuku minei na moko = 41
Ntuku minei na mibale = 42
Ntuku minei na misatu = 43
Ntuku minei na mine = 44
Ntuku minei na mitano = 45
Ntuku minei na motoba = 46
Ntuku minei na sambo = 47
Ntuku minei na mwambe = 48
Ntuku minei na libwa


Ntuku mitano = 50
Ntuku mitano na moko = 51
Ntuku mitano na mibale = 52
Ntuku mitano na misatu = 53
Ntuku mitano na mine = 54
Ntuku mitano na mitano = 55
Ntuku mitano na motoba = 56
Ntuku mitano na sambo = 57
Ntuku mitano na mwambe = 58
Ntuku mitano na libwa = 59

Ntuku motoba = 60
Ntuku motoba na moko = 61
Ntuku motoba na mibale = 62
Ntuku motoba na misatu = 63
Ntuku motoba na mine = 64
Ntuku motoba na mitano = 65
Ntuku motoba na motoba = 66
Ntuku motoba na sambo = 67
Ntuku motoba na mwambe = 68
Ntuku motoba na libwa = 69
Ntuku sambo = 70
Ntuku sambo na moko = 71
Ntuku sambo na mibale = 72
Ntuku sambo na misatu = 73
Ntuku sambo na mine = 74
Ntuku sambo na mitano = 75
Ntuku sambo na motoba = 76
Ntuku sambo na sambo = 77
Ntuku sambo na mwambe = 78
Ntuku sambo na libwa = 79
Ntuku mwambe = 80
Ntuku mwambe na moko = 81
Ntuku mwambe na mibale = 82
Ntuku mwambe na misatu = 83
Ntuku mwambe na mine = 84
Ntuku mwambe na mitano = 85
Ntuku mwambe na motoba = 86
Ntuku mwambe na sambo = 87
Ntuku mwambe na mwambe = 88
Ntuku mwanmbe na libwa = 89
Ntuku libwa = 90
Ntuku libwa na moko = 91
Ntuku libwa na mibale = 92
Ntuku libwa na misatu = 93
Ntuku libwa na mine = 94
Ntuku libwa na mitano = 95
Ntuku libwa na motoba = 96
Ntuku libwa na sambo = 97
Ntuku libwa na mwambe = 98
Ntuku libwa na libwa = 99
Nkama = 100
Nkoto = 1.000
Epuna = 1.000.000
Mibale = sepasang

Dari berbagai sumber

Sabtu, 15 Juli 2017

Salam Dan Ungkapan Dalam Bahasa Lithuania

Berikut Salam Dan Ungkapan Dalam Bahasa Lithuania beserta artinya :

Labas = hai
Labas rytas = selamat pagi
Labas diena = selamat siang
Labas vakaras = selamat sore
Labanakt = selamat malam
Viso = mari
Iki pasimatymo = sampai jumpa
Taip = ya
Ne = tidak
Gal = mungkin
Gerai = baiklah
Aciu = terima kasih
Prasom = terima kasih kembali
Atsiprasau = Maaf
As apgailestauju = mohon maaf
As turiu... = saya punya...
As ne turiu... = saya tidak punya...
Mes turime... = kami punya...
Mes ne turime... = kami tidak punya...

Yra... = ada
Nera... = tidak ada...
Mano vardas... = nama saya...
As esu... = saya berasal...
Man...metu = umur saya...
As keliauju vienas = saya bepergian sendiri
As keliauju ne vienas = saya tidak bepergian sendiri
As keliauju su... = saya bepergian dengan...
As nekalbu lietuviskai = saya tidak bisa bahasa Lithuania
As nesuprantu = saya tidak mengerti
Ar kalbate...? = bisakah anda bahasa...?
Ar cia kas nors kalba...? = adakah yang bisa bahasa...?
Angliskai = bahasa Inggris
Prancuziskai = bahasa Perancis
Uzrasykite tai prasau = tolong tuliskan
Pakartokite prasau = tolong diulangi
Prasome Lukteleti akimirksni = tolong tunggu sebentar

Dari berbagai sumber

Jumat, 14 Juli 2017

Salam Dan Ungkapan Dalam Bahasa Tagalog

Berikut salam dan ungkapan dalam bahasa Tagalog beserta artinya :

Hello = hai
Mangandang umaga = selamat pagi
Mangandang hapon = selamat siang
Mangandang araw = selamat sore
Managndang gabi = selamat malam
Sa uulitin = mari
Paalam = sampai jumpa
Oo = ya
Hindi = tidak
Baka = mungkin
Ok = baiklah
Salamat = terima kasih
Walang anuman = terima kasih kembali
Excuse me = permisi
Paumanhin = maaf
Mayroon akong... = saya punya...
Wala akong... = saya tidak punya...
Mayroon kaming... = kami punya...
Wala kaming... = kami tidak punya...
Mayroong... = ada...
Walang... = tidak ada...
Ako ay si... = nama saya...
Galing akong... = saya berasal...
Ako'y...taong gulang = umur saya...
Ako'y kasal = saya menikah
Hindi ako kasal = saya tidak menikah
Nagbibiyahe akong mag-isa = saya bepergian sendiri
Hindi ako nagbibiyaheng mag-isa = saya tidak bepergian sendiri
Nagbibiyahe akong kasama si... = saya bepergian dengan...
Hindi ako nagsasalita ng Tagalog = saya tidak bisa bahasa Tagalog
Hindi ko yan maintindihan = saya tidak mengerti
Nagsasalita ka ng...? = bisakah anda bahasa...?
May nagsasalita dito ng...? = adakah yang bisa bahasa...?
Ingles = bahasa Inggris
Pranses = bahasa Perancis
Pakisulat yan = tolong tuliskan
Pakiulit = tolong diulangi
Sandali lang = tolong tunggu sebentar

Dari berbagai sumber

Kamis, 13 Juli 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Mallorca

Berikut urutan bilangan atau deretan angka dalam bahasa Mallorca :

Cero = 0
Un = 1
Dos = 2
Tres = 3
Quatre = 4
Cinc = 5
Sis = 6
Set = 7
Vuit = 8
Nou = 9
Deu = 10
Onze = 11
Dotze = 12
Tretze = 13
Catorze = 14
Quinze = 15
Setze = 16
Desset = 17
Devuit = 18
Denou = 19
Vint = 20
Vint i u = 21
Vint i do = 22
Vint i tre = 23
Vint i quatre = 24
Vint i cinc = 25
Vint i sis = 26
Vint i set = 27
Vint i vuit = 28
Vint i nou = 29
Trenta = 30
Quaranta = 40
Cinquanta = 50
Seixanta = 60
Setanta = 70
Vuitanta = 80
Noranta = 90
Cent = 100
Mil = 1.000
Un millio = 1.000.000
Un parell = sepasang 

Dari berbagai sumber

Rabu, 12 Juli 2017

Salam Dan Ungkapan Dalam Bahasa Islandia

Berikut salam dan ungkapan dalam bahasa Islandia beserta artinya :

Hallo = hai
Goðan daginn = selamat pagi/selamat siang
Gott kvöld = selamat sore
Goda nott = selamat malam
Bless = mari
Vertu blessaður = sampai jumpa
Ja = ya
Nei = tidak
Kannski = mungkin
Okey = baiklah
Takk = terima kasih
Gjöðu svo vel = terima kasih kembali
Fyrirgefðu = maaf
Mer þykir það leitt = maaf
Eg a... = saya punya ...
Eg a ekki ... = saya tidak punya ...
Við eigum... = kami punya...
Við eigum ekki... = kami tidak punya...
þad er til = ada...
það er ekki til = tidak ada...
Eg heiti... = nama saya...
Eg kem... = saya berasal...
Eg er... ara gamall = umur saya...
Eg er giftur = saya menikah
Eg er ekki giftur = saya tidak menikah
Eg ferðast með... = saya bepergian dengan...
Eg talla ekki islensku = saya tidak bisa bahasa Islandia
Eg skil það ekki = saya tidak mengerti
Talar þu...? = bisakah anda bahasa...?
Talar einhver...? = adakah yang bisa bahasa...?
Ensku = bahasa Inggris
Frönsku = bahasa Perancis
Gætirðu skrifað þetta upp = tolong tuliskan
Gætirðu endurtekið þetta = tolong diulangi
Augnablik = tunggu sebentar

Dari berbagai sumber

Selasa, 11 Juli 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Slovak

Berikut deretan bilangan atau urutan angka dalam bahasa Slovak :

Jeden = 1
Dva = 2
Tri = 3
Styri = 4
Pat = 5
Sest = 6
Sedem = 7
Osem = 8
Devat = 9
Desat = 10
Jendenast = 11
Dvanast = 12
Trinast = 13
Strnast = 14
Patnast = 15
Sestnast = 16
Sedemnast = 17
Osemnast = 18
Devatnast = 19
Dvadsat = 20
Dvadsatjeden = 21
Dvadsatdva = 22
Dvadsattri = 23
Dvadsatstyri = 24
Dvadsatpat = 25
Dvadsatsest = 26
Dvadsatsedem = 27
Dvadsatosem = 28
Dvadsatdevat = 29 
Tridsat = 30
Styridsat = 40
Patdesiat = 50
Sestdesiat = 60
Sedemdesiat = 70
Osemdesiat = 80
Devatdesiat = 90
Sto = 100
Tisic = 1.000
Million = 1.000.000
Par = sepasang

Dari berbagai sumber

Senin, 10 Juli 2017

Pengenalan Bahasa Lingala

Bahasa Lingala adalah bahasa yang digunakan secara luas oleh masyarakat Kongo baik yang merupakan penduduk Republik Demokrasi Kongo maupun penduduk Republik Kongo. Bahasa Lingala banyak menyerap kosa kata dari bahasa Perancis maupun Inggris, dan sedikit kosa kata Portugis dan bahasa Belanda.

Bahasa Lingala asal mulanya termasuk dalam rumpun bahasa Niger-Kongo, dalam penulisannya bahasa Lingala  menggunakan penulisan huruf Latin.

Berikut kosa kata dalam bahasa Lingala beserta artinya :
Mbote = hai
Sango nini = selamat pagi/selamat siang
Butu elamu = selamt sore/selamat malam
Tikala malamu = mari
Tokomonana = sampai jumpa
Ee = ya
Te = tidak
Mbala mosusu = mungkin
Ok = baiklah
De rien = terima kasih 
S'il te pla it = terima kasih kembali
Limbisa ngai = terima kasih
Na... = saya...
Sa na... =  saya punya...
... e sa = ada...
Kombo na ngai... = nama saya...
Na wuti na... = saya berasal ...
Na sa na mbula... = umur saya...
Na balami = saya menikah
Naso kende mobembo na... = saya bepergian dengan...
Nazo yoka eloko moko te = saya tidak mengerti
Est ce que oyebi koloba...? = bisakah anda bahasa...?
Mutu moko aya akoki koloba...? = adakah yang bisa bahasa...?
Ki-anglais = bahasa Inggris
Francais = bahasa Perancis
Koma eloko wana s'il te plait = tolong tuliskan
Loba lisusu = tolong diulangi
Zela moke = tolong tunggu sebentar

Dari berbagai sumber

Minggu, 09 Juli 2017

Pengenalan Bahasa Mallorca

Bahasa Mallorca adalah salah satu bahasa daerah yang digunakan penduduk di negara Spanyol, khususnya penduduk di pulau Mallorca yang merupakan bagian dari kepulauan Ballears yang terletak di laut tengah.

Berikut kosa kata bahasa Mallorca dan artinya :
Hola = hai
Bon dia = selamat pagi/selamat siang
Bona tarda = selamat sore
Bona nit = selamat malam
Adeu = mari
Fins un altra = sampai jumpa
Si = ya
No = tidak
A lo millor = mungkin
D'acord = baiklah
Gracis = terima kasih
Servidor = kembali
Perdo = maaf
Tenc... = saya punya...
No tenc... = saya tidak punya...
Tenim... = kami punya...
No tenim... = kami tidak punya...
Hi ha... = ada...
No hi ha... = tidak ada...
Me nomc... = nama saya...
Soc... = saya berasal...
Tenc...anys = umur saya ...
Estic casat = saya menikah
No estic casat = saya tidak menikah
Viatg tot sol = saya bepergian sendiri
No viatg tot sol = saya tidak bepergian sendiri
Viatg amb... = saya bepergian dengan...
No xerr malorqui = saya tidak bisa bahasa Mallorca
Aixo no ho entenc = saya tidak mengerti
Voste xerra...? = bisakah anda bahasa...?
Qualqu xerra...? = adakah yang bisa bahasa...?
Angles = bahasa Inggris
Frances = bahasa Perancis
Per favor, pot anotar aixo = tolong tuliskan
Per favor, pot repetir aixo = tolong diulangi
Un moment, per favor = tolong tunggu sebentar

Dari berbagai sumber

Sabtu, 08 Juli 2017

Kosa Kata Orang Dan Keluarga Dalam Bahasa Bokmal

Berikut beberapa kosa kata orang dan keluarga dalam bahasa Bokmal beserta artinya :

Jeg = saya
Du = kamu
Og = dan
Vi = kami
De = mereka
Dere = kalian
Han = dia (laki-laki)
Hun = dia (perempuan)
Familie = keluarga
Mannen = laki-laki
Kvinnen = perempuan
Barnet = anak
Bestefaren = kakek
Bestemoren = nenek
Faren = ayah
Moren = ibu
Sønnen = anak laki-laki
Datteren = anak perempuan
Broren = saudara laki-laki
Søsteren = saudara perempuan
Onkelen = paman
Tanten = bibi
Ligger = terletak
i = di
Storbritannia = negara Inggris
Spania = negara Spanyol
Tyskland = negara Jerman
Frankrike = negara Perancis
Egypt = negara Mesir
Japan = negara Jepang
Kanada = negara Kanada
Panama = negara Panama
Brasil = negara Brasil
Europa = eropa
Afrika = afrika
Asia = asia
Amerika = Amerika
Nord = utara
Mellom = tengah
Sør = selatan
Engelsk = bahasa Inggris
Spansk = bahasa Spanyol
Tysk = bahasa Jerman
Leser = membaca
Skriver = menulis
Teller = menghitung
Unnskyld = permisi
Hva er klokka? = jam berapa sekarang?
Tusen takk = terima kasih banyak
I går = kemarin
I dag = hari ini
I morgen = besok
Hvem er dette? = siapa itu?
Stor = besar
Liten = kecil
Mørk = gelap
Lys = terang
Gammel = tua
Ung = muda
Pen = cantik
Stygg = jelek
Dyr = mahal
Billig = murah

Dari berbagai sumber

Kosa Kata Hewan Dalam Bahasa Portugis

Berikut kosa kata hewan dalam bahasa Portugis dan artinya :
O animal = hewan
O animal de estimacao = hewan peliharaan
O pastor alemao = anjing herder
O javali = babi hutan
O bezerro = anak lembu
O gato = kucing
O pintainho = anak ayam
O frango = ayam
O veado = rusa
O cao = anjing
O golfinho = lumba-lumba
O pato = bebek
O aguia = elang
O flamingo = burung flamingo
O potro = anak kuda
O raposa = rubah
O cabra = kambing
O ganso = itik
O lebre = itik
O galinha = ayam betina
O garca = burung bangau
O cordeiro = anak domba
A lagosta = lobster
A macaco = kera
O coruja = burung hantu
O papagaio = burung kakatua
O pavao = burung merak
O pelicano = burung undan
O pinguim = burung penguin
O pombo = burung merpati
O coelho = kelinci
O galo = ayam jago
O leao-marinho = singa laut
O gaivota = burung camar
O foca = anjing laut
O ovelha = domba
O cobra = ular
A cegonha = burung ranggung
O cisne = angsa
A truta = ikan forel
O peru = kalkun
A tarta ruga = kura-kura
O abutre = burung nazar
O lobo = serigala
O jacare = buaya aligator
O babuino = babun
O urso = beruang
O bufalo = kerbau
O camelo = unta
O chita = cheetah
O vaca = sapi
O crocodilo = buaya
O dinossauro = dinosaurus
O burro = keledai
O dragao = naga
O elefante = gajah
O girafa = jerapah
O gorila = gorila
O hipopotamo = kuda nil
O cavalo = kuda
O canguru = kangguru
O leopardo = macan tutul
O leao = singa
O lhama = llama
O lince = linx
O alce = moose
O avestruz = burung unta
O panda = panda
O porco = babi
O urso polar = beruang kutub
O puma = puma
O rinoceronte = badak
O veado = rusa jantan
O tigre = harimau
O morsa = beruang laut
O cavalo selvagem = kuda liar
O zebra = zebra
O formiga = semut
O besouro = kumbang
O passaro = burung
O abelhao = bumblebee
O borboleta = kupu-kupu
O lagarta = ulat bulu
A centopeia = ulat bulu
O caranguejo = kepiting
O mosca = lalat
O sapo = katak
O peixe vermelho = ikan mas
O gafanhoto = belalang
O cobaia = tikus belanda
O hamster = hamster
O ourico = landak
O colibri = burung kolibri
A iguana = iguana
O inseto = serangga
A alforreca = ubur-ubur
O gatinho = anak kucing
O joaninha = kepik
O lagarto = kadal
O piolho = kutu
O marmota = marmut
O mosquito = nyamuk
O rato = tikus
O ostra = tiram
O escorpiao = kalajengking
O cavalo-marinho = kuda laut
O camarao = udang
O aranha = laba-laba
A estrela do mar = bintang laut
A vespa = tawon
O bico = paruh
O castor = berang-berang
O mordedura = gigitan
O gaiola = kandang
O pena = bulu
O alimento = makanan
O chifre = tanduk
O ferradura = sepatu kuda
A trela = tali anjing
A amor pelos animals = sayang hewan
O caime = moncong
O ninho = sarang
Os chifres = tanduk rusa
O monstro = monster
O gaiola de passaros = kandang burung
A casa de passaros = sangkar burung
O concha = kulit kerang
A teia de aranha = jaring laba-laba

Dari berbagai sumber

Kamis, 06 Juli 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Georgia

Berikut urutan bilangan atau deretan angka dalam bahasa Georgia beserta artinya :

ნოლი   Noli = 0
რტი   Erti = 1
რი   Ori = 2
შამი   Sami = 3
ტცჰი   Otchi = 4
კჰუტი   Khuti = 5
ექვსი   Eqvsi = 6
სცჰვიდი   Schvidi = 7
რვა   Rva = 8
ტსცჰრა   Tschra = 9
ატი   Ati = 10
ტერტმეტი   Tertmeti = 11
ტორმეტი   Tormeti = 12
ტსამეტი   Tsameti = 13

ტოტცჰმეტი   Totchmeti = 14
ტცჰუტმეტი   Tchutmeti = 15
ტეკვსმეტი   Tekvsmeti = 16
ტსცჰვიდმეტი   Tschvidmeti = 17
ტვრამეტი   Tvrameti = 18
ტსცჰრამეტი   Tschrameti = 19
ოზი   Ozi = 20
ოზდაერტი   Ozdaerti = 21
ოზდაორი   Ozdaori = 22
ოზდასამი   Ozdasami = 23
ოზდაოტცჰი   Ozdaotchi = 24
ოზდაკჰუტი   Ozdakhuti = 25
ოზდაექვსი   Ozdaeqvsi = 26
ოზდასცჰვიდი   Ozdaschvidi = 27
ოზდარვა   Ozdarva = 28
ოზდატსცჰრა   Ozdatschra = 29
ოზდაატი   Ozdaati = 30
ოზდატერტმეტი   Ozdatertmeti = 31
ოზდატორმეტი   Ozdatormeti = 32
ოზდატსამეტი   Ozdatsameti = 33
ოზდატოტცჰმეტი   Ozdatotchmeti = 34
ოზდატცჰუტმეტი   Ozdatchutmeti = 35
ოზდატეკვსმეტი   Ozdatekvsmeti = 36
ოზდატსცჰვიდმეტი   Ozdatschvidmeti = 37
ოზდატვრამეტი   Ozdatvrameti = 38
ოზდატსცჰრამეტი   Ozdatschrameti = 39
ორმოზი   Ormozi = 40ორმოზდაერტი   Ormozdaerti = 41
ორმოზდაორი   Ormozdaori = 42
ორმოზდასამი   Ormozdasami = 43
ორმოზდაოტცჰი   Ormozdaotchi = 44
ორმოზდაკჰუტი   Ormozdakhuti = 45
ორმოზდაექვსი   Ormozdaeqvsi = 46
ორმოზდასცჰვიდი   Ormozdaschvidi = 47
ორმოზდარვა   Ormozdarva = 48
ორმოზდატსცჰრა   Ormozdatschra = 49
ორმოზდაატი   Ormozdaati = 50
ორმოზდატერტმეტი   Ormozdatertmeti = 51
ორმოზდატორმეტი   Ormozdatormeti = 52
ორმოზდატსამეტი   Ormozdatsameti = 53
ორმოზდატოტცჰმეტი   Ormozdatotchmeti = 54
ორმოზდატცჰუტმეტი   Ormozdatchutmeti = 55
ორმოზდატეკვსმეტი   Ormozdatekvsmeti = 56
ორმოზდატსცჰვიდმეტი   Ormozdatschvidmeti = 57
ორმოზდატვრამეტი   Ormozdatvrameti = 58
ორმოზდატსცჰრამეტი   Ormozdatschrameti = 59
სამოზი   Samozi = 60
სამოზდაერტი   Samozdaerti = 61
სამოზდაორი   Samozdaori = 62
სამოზდასამი   Samozdasami = 63
სამოზდაოტცჰი   Samozdaotchi = 64
სამოზდაკჰუტი   Samozdakhuti = 65
სამოზდაექვსი   Samozdaeqvsi = 66
სამოზდასცჰვიდი   Samozdaschvidi = 67
სამოზდარვა   Samozdarva = 68
სამოზდატსცჰრა   Samozdatschra = 69
სამოზდაატი   Samozdaati = 70
სამოზდატერტმეტი   Samozdatertmeti = 71
სამოზდატორტმეტი   Samozdatortmeti = 72
სამოზდატსამეტი   Samozdatsameti = 73
სამოზდატოტცჰმეტი   Samozdatotchmeti = 74
სამოზდატცჰუტმეტი   Samozdatchutmeti = 75
სამოზდატეკვსმეტი   Samodatekvsmeti = 76
სამოზდატსცჰვიდმეტი   Samozdatschvidmeti = 77
სამოზდატვარმეტი   Samozdatvarmeti = 78
სამოზდატსცჰრამეტი   Samozdatschrameti = 79
ოტცჰმოზი   Otchmozi = 80
ოტცჰმოზდაერტი   Otchmozdaerti = 81
ოტცჰმოზდაორი   Otchmozdaori = 82
ოტცჰმოზდასამი   Otchmozdasami = 83
ოტცჰმოზდაოტცჰი   Otchmozdaotchi = 84
ოტცჰმოზდაკჰუტი   Otchmozdakhuti = 85
ოტცჰმოზდაექვსი   Otchmozdaeqvsi = 86
ოტცჰმოზდასცჰვიდი   Otchmozdaschvidi = 87
ოტცჰმოზდარვა   Otchmozdarva = 88
ოტცჰმოზდასცჰრა   Otchmozdaschra = 89
ოტცჰმოზდაატი   Otchmozdaati = 90
ოტცჰმოზდატერტმეტი   Otchmozdatertmeti = 91
ოტცჰმოზდატორმეტი   Otchmozdatortmeti = 92
ოტცჰმოზდატსამეტი   Otchmozdatsameti = 93
ოტცჰმოზდატოტცჰმეტი   Otchmozdatotchmeti = 94
ოტცჰმოზდატცჰუტმეტი   Otchmozdatchutmeti = 95
ოტცჰმოზდატეკვსმეტი   Otchmozdatekvsmeti = 96
ოტცჰმოზდატსცჰვიდმეტი   Otchmozdatschvidmeti = 97
ოტცჰმოზდატვარმეტი   Otchmozdatvarmeti = 98
ოტცჰმოზდატსცჰრამეტი   Otchmozdatschrameti = 99
ასი   Asi = 100
ასერტი   Aserti = 101
ასორი   Asori = 102
ასამი   Asami = 103
ასოტცჰი   Asotchi = 104
ასკჰუტი   Askhuti = 105
ასექვსი   Aseqvsi = 106
ასცჰვიდი   Aschvidi = 107
ასრვა   Asrva = 108
ასტსცჰრა   Astschra = 109
ასოზი   Asozi = 120


ასოზდაატი   Asozdaati = 130
ასორმოზდაერტი   Asormozdaerti = 141ატასი   Atasi = 1.000
მილლიონი   Millioni = 1.000.000
რამდენიმე   Ramdenime = Sepasang

Dari berbagai sumber

Rabu, 05 Juli 2017

Kosa Kata Tumbuhan Dalam Bahasa Marathi

Berikut beberapa kosa kata tumbuhan dalam bahasa Marathi beserta artinya :

बांबू    Bambu = bambu
काली    Kali = mekar
फुलांचे पुस्पगुच्च    Phulance puspaguccha = buket bunga
फांदी    Phandi = cabang
निवडुंग    Nivadunga = kaktus
मेथी    Methi = semanggi
शंकू    Sanku = runjung
मक्याचे दाणे    Makyace dane = bunga jagung
केसर    Kesara = bunga krokus
पिवळे फुलं    Pivale phula = bunga bakung
मोगरा    Mogara = bunga aster
दुधाला    Dudhala = dandelion
पूल    Pula = bunga
पाळावी    Palavi = dedaunan
धान्य    Dhannya = biji
गावात    Gavata = rumput
वाढ    Vadha = pertumbuhan
कंदयुक्त फुलझाडं    Kandayukta phulajhada = enceng gondok
हिरावला    Hiravala = rumput
लिली    Lili = bunga lili
जवस    Javasa = biji rami
छत्रकावका    Chatrakavaka = jamur
अँलिव्ह वर्क्स    Amlivha vrksa = pohon zaitun
तांडवर्क्स    Tadavrksa = pohon palem
पुलझाडं    Pulajhada = bunga Pansy
पिके वर्क्स    Pica vrksa = pohon persik
वनस्पती    Vanaspati = tanaman
मुलं    Mula = akar
गुलाब    Gulaba = bunga mawar
अफूचे झाड    Aphuce jhada = bunga candu
बी    Bi = benih
हिमबिंदू    Himabindu = bunga tetes salju
सूर्यफूल    Suryaphula = bunga matahari
काटा    Kata = duri
खोड    Khoda = batang
कमळासारखे फुलं    Kamalasarakhe phula =  bunga Tulip
प्रणालीला    Panalili = bunga Lili air
गहू    Gahu = gandum
ब्रुसेलस कोंब    Bruselsa komba = Kol Brussels
आर्टीचोक    Articoka = Articok
शतावरी    Satavari = Asparagus
अँव्होकेडो    Amvhokedo =  buah Alpukat
सोयाबीन    Soyabina = kacang-kacangan
मिरपूड    Mirapuda = Parprika
कोबीची एका जात    Kobici eka jata = Brokoli
कोबी    Kobi = kubis
कोबी सलगाम    Kobi salagama = lobak kol
गाजर    Gajara = wortel
फुलकोबी    Phulakobi = kembang kol
कुर्डुभाजी    Kurdubhaji = seledri
चिकारी    Cikari = sawi putih
मिरची    Miraci = cabe
धान्य    Dhan'ya = jagung
काकाजी    Kakaji = mentimun
वांगे    Vange = terong
बडीशेप    Badisepa = adas
लसूण    Lasuna = bawang putih
हिरवा कोबी    Hirava kobi = kol hijau
कांद्यासारखी फळभाजी    Kandyasarakhi Phalabhaji = daun bawang
ह्रितिक    Haritaka = daun selada
भेंडी    Bhendi = kacang Okra
ऑलिव्ह    Olivha = zaitun
कांडा    Kanda = bawang merah
ओवा    Ova = peterseli
वाटाणा    Vatana = kacang polong
कोहळा    Kohala = labu
भोपालीच्या बिया    Bhopalyacya biya = biji labu
मुलं    Mula = Lobak Yang
लाला कोबी    Lala kobi = kol merah
लाला मिरची    Lala Miraci = Lada merah
पालक    Palaka = bayam
रताळे    Ratale = ubi jalar
टोमॅटो    Tometo = Tomat
भाज्या    Bhajya = sayuran
दोडके    Dodake = Timun Jepang
बदाम    Badama = buah Almond
सफरचंद    Sapharacanda = Apel
जर्दाळू    Jardalu = Aprikot
केले    Kele = pisang
केल्याची साला    Kelyaci sala = kulit pisang
करवंद    Karavanda = Berry
तुती    Tuti = Blackberry
ब्ल्यूबेरी    Blyuberi = Blueberry
अंजीर    Anjira = Ara
फळ    Phala = buah
फळ कोशिम्बीर    Phala kosimbira = selada buah
फळे    Phale = buah-buahan
ड्रेक्स    Draksa = Anggur
किवी पक्षि    Kivi paksi = kiwi
लिंबू    Limbu = jeruk limau
चुना    Cuna = jeruk nipis

Dari berbagai sumber

Selasa, 04 Juli 2017

Pengenalan Bahasa Kannada

Bahasa Kannada adalah salah satu bahasa resmi yang digunakan di negara India. Bahasa Kannada digunakan sebagian besar penduduk negara bagian Karnataka, di bagian selatan negara India. Bahasa Kannada juga digunakan oleh sebagian masyarakat negara bagian Kerala, Andhra Pradeshm Maharastra dan negara bagian Tamil Nadu, di India. 

Bahasa Kannada berasal dari rumpun bahasa Dravida. Dalam penulisannya bahasa Kannada menggunakan aksara Kannada yang mirip dengan aksara Telugu. Huruf Kannada berkembang dari huruf Brahmi cabang selatan, huruf Kannada juga digunakan untuk menulis bahasa Konkani, bahasa Tulu dan bahasa Kodava di India.

Berikut beberapa kosa kata bahasa Kannada beserta artinya :

ಭವನಗೆಳು    Bhavanegalu = perasaan
ಪ್ರಾಣಿಗೆಳು    Pranigalu = hewan
ಕ್ರೀಡೆಗಳು    Kridegalu = olahraga
ಸಂಗೀತ    Sangita = musik

ಕಚೇರಿ    Kacheri = kantor
ಪಾನೀಯಗಳು    Paniyagalu = minuman
ಜನಗಳು    Janagalu = orang-orang
ಸಮಯ    Samaya = waktu
ಪರಿಸರ    Parisara = lingkungan
ಕಟ್ಟುಗಳು    Kattugalu = pengemasan
ಉಪಕರಣಗಳು    Upakaranagalu = alat
ಸಂಚಾರ    Sancara = lalu lintas
ಹಣ್ಣುಗಳು    Hannugalu = buah-buahan
ವಿರಾಮ    Virama = waktu luang
ಸೇನೆ    Sene = tentara
ಬಟ್ಟೆ ಬರಿಯ    Batte bare = pakaian
ಸಂಪರ್ಕ    Samparka = komunikasi
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ    Tantrajnana = teknologi
ಮನೆ    Mane = apartemen
ಆಹಾರ    Ahara = makanan
ಉದ್ಯೋಗಗಳು    Udyogagalu = pekerjaan
ತರಕಾರಿಗಳು    Tarakarigalu = sayur-sayuran
ವಸ್ತುಗಳು    Vastugalu = obyek
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ    Vidyabhyasa = pendidikan
ದೇಹ    Deha = tubuh
ಪ್ರಕ್ರತಿ    Prakrti = alam
ಹಣಕಾಸು    Hanakasu = keuangan
ಪೀಠೋಪಕರಣ    Pithopakarana = mebel
ಧಾರ್ಮ    Dharma = agama
ಸಸ್ಯಗಳು    Sasyagalu = tanaman
ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು    Amurta padagalu = hal-hal abstrak
ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಸಲಕರಣೆಗಳು    Adige maneya salakaranegalu = peralatan dapur
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು    Samagrigalu = bahan
ಅರೋಗ್ಯ    Arogya = kesehatan
ಕಾರ್    Kar = mobil
ಕಲೆ    Kale = seni
ನಗರ    Nagara = kota
ಹವಾಮಾನ    Havamana = cuaca
ಖರೀದಿ    Kharidi = belanja
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ    Vastusilpa = arsitektur
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು    Dodda pranigalu = hewan besar
ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು    Cikka pranigalu = hewan kecil


ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್    Jarman separd = anjing herder
ಪ್ರಾಣಿ    Prani = hewan
ಕೊಕ್ಕು    Kokku = paruh
ಬೀವರ್    Bivar = berang-berang
ಕಡಿತ    Kadita = gigitan
ಕಾಡುಹಂದಿ    Kad'uhandi = babi hutan
ಪಂಜರ    Panjara = kandang
ಕಾರು    Karu = anak sapi
ಬೆಕ್ಕು    Bekku =  kucing
ಕೋಳಿ ಮರಿ    Koli mari = anak ayam
ಕೋಳಿ    Koli = ayam
ಜಿಂಕೆ    Jinke = rusa
ನಾಯಿ    Nayi = anjing
ಡಾಲ್ಫಿನ್    Dalphin = lumba-lumba
ಬಂತು    Batu = bebek
ಗರುಡ    Garuda = elang
ಪುಕ್ಕ    Pukka = bulu
ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ಗೋ    Phleminggo = burung Flamingo
ಕುದುರೆ ಮರಿ    Kudure mari = anak kuda
ಆಹಾರ    Ahara = makanan
ನರಿ    Nari = rubah
ಮೇಕೆ    Meke = kambing
ಬಾತುಕೋಳಿ    Batukoli = itik
ಮೊಲ    Mola = kelinci
ಕೋಳಿ    Koli = ayam betinaಕ್ರೌನ್ಕ್ಯಾ ಪಾಕ್ಸಿ    Kraunca paksi = burung bangau
ಕೊಂಬು    Kombu = tanduk
ಇಳ    Iala = sepatu kuda
ಕುರಿಮರಿ    Kurimari = anak domba
ಸರಪಳಿ    Sarapali = tali anjing
ಏಡಿ    Edi = lobster
ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೀತಿ    Prani priti = sayang hewan
ಕೋತಿ    Koti = kera
ಬಾಯಿ ಕುಕ್ಕೆ    Bayi kukke = moncong
ಗೂಡು    Gudu = sarang
ಗೂಬೆ    Gube = burung hantu
ಗಿಣಿ    Gini = burung kakatua
ನವಿಲು    Navilu = burung merak
ನೀರು ಕೋಳಿ    Niru koli = burung undan
ಪೆಂಗ್ವಿನ್    Pengvin = penguin
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ    Sakuprani = hewan peliharaan
ಪಾರಿವಾಳ    Parivala = burung merpati
ಹುಂಜ    Hunja = ayam jago
ಸಮುದ್ರಸಿಂಹ    Samudrasinha = singa laut
ಕಡಲ ಗಳ್ ಹಕ್ಕಿ    Kadala gal hakki = burung camar
ಸಿಲ್    Sil = anjing laut
ಕುರಿ    Kuri = domba
ಹಾವು    Havu = ular
ಕೊಕ್ಕರೆ    Kokkare = burung ranggung
ಹಂಸ    Hansa = angsa
ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀನು    Traut minu = ikan Forel
ಟರ್ಕಿ ಕೋಳಿ    Tarki koli = kalkun
ಆಮೆ    Ame = kura-kura
ರಣಹದ್ದು    Ranahaddu = burung nazar
ಟೋಲಾ    Tola = serigala

Dari berbagai sumber

Senin, 03 Juli 2017

Salam dan Ungkapan Dalam Bahasa Georgia

Berikut salam dan ungkapan dalam bahasa Georgia beserta artinya :

ამარჯობა   Gamarjoba = hai
როგორ კჰარ   Rogor khar = apa kabar
ილა მსცჰვიდობისა   Dila mschvidobisa = selamat pagi/selamat siang
საგამო მსცჰვიდობისა   Sagamo mschvidobisa = selamat sore/selamat malam
Nაცჰვამდის   Nachvamdis = mari
არგად ბრდზანდებოდეტ   Kargad brdzandebodet = sampai jumpa
როებიტ   Droebit = sampai nanti
შად ვარტ  Sad vart? = dimana kita?
შკოლასჰი ვარტ   Skolashi vart = kita di sekolah
ს კლასია   Es Klasia = itu kelasnya
იაცჰ   Diach = ya
არა   Ara = tidak
შცჰესადლოა   Schesadloa = mungkin
არგი   Kargi = baiklah
მადლობ   Gmadlob = terima kasih
არაპჰერს   Araphers = kembali
ოდისცჰი   Bodischi = maaf
ჭტსუცჰვარ   Wtsuchvar = maaf (kepada lawan jenis, pria kepada wanita dan sebaliknya)
უსჰინ   Gushin = kemarin
გჰეს   Dghes = hari ini
ჰვალ   Khval = besok
ს ვინ არის   Es vin aris? = siapa itu?
ე მაქვს   Me maqvs... = saya punya...
ე ატა მაქვს   Me ata maqvs... = saya tidak punya...
ჩჰვენ გვაქვს   Chven gvaqvs... = kami punya...
ცჰვენ არა გვაქვს   Chven ara gvaqvs... = kami tidak punya...
რსებობს    Arsebobs... = ada...
რ არსებობს   Ar arsebobs... = tidak ada...
ე მქვია   Me mqvia... = nama saya
ე წარ ...ტსლის   Me war...tslis = umur saya...
აკ ზეიმია   Ak zeimia = disini ada pesta
ე წარ დაქორტსინებული   Me war daqortsinebuli = saya menikah
წ არ დუქორტსინებელი   Me war dauqortsinebeli = saya tidak menikah
მე წმოგსაურობ მარტო Me wmogsaurob marto = saya bepergian sendiri
ე არ წმოგსაურობ მარტო   Me ar wmogsaurob marto = saya tidak bepergian sendiri
ე წმოგსაურობ...იტ   Me wmogsaurob....it = saya bepergian dengan....
ე არ ვიტსი ქარტული   Me ar vitsi qartuli = saya tidak bisa bahasa Georgia
ს მე არ მესმის   Es me ar mesmis = saya tidak mengerti
₾აპაროკობტ   Laparakobt...? = bisakah anda bahasa...?
₾აპაროკობს აქ წინმე   Laparakobs aq winme...? = adakah yang bisa bahasa...?
₾აპაროკობს აქ წინმე ინგლისურს   Laparokobs aq winme inglisurs? = adakah yang bisa bahasa Inggris?
₾აპაროკობს აქ წინმე პჰრანგულს   Laparokobs aq winme phranguls? = adakah yang bisa bahasa Perancis?
ერმაულს   Germauls = bahasa Jerman
ნგლისურს   Inglisurs = bahasa Inggris
სპანურს   Esp'anurs = bahasa Spanyol
ტალიურს   It'aliurs = bahasa Italia
რანგულს   Pranguls = bahasa Perancis
ღუსულს   Rusuls = bahasa Rusia
ტცჰოვტ ცჰაიტსეროტ   Gtchovt chaitserot = tolong tuliskan
ტცჰოვტ გაიმეოროტ   Gtchovt gaimeorot = tolong diulangi
რტი ტსუტიტ   Erti tsutit = tunggu sebentar
რიტანეტსჰი   Brit'anetshi = Inggris
სპანეტსჰი   Esp'anetshi = Spanyol
ერმანიასჰი   Germaniashi = Jerman
შაპრანგეტი   Saprangeti = Perancis
გვიპტე   Egvip'te = Mesir
აპონია   Iap'onia = Jepang
ანადა   K'anada = Kanada
ანამა   P'anama = Panama
რაზილია   Brazilia = Brasil
ცჰაის   Chais = teh
ავას   Qavas = kopi
სჰაკრიტ   Shakrit = gula
შჰამპანურს   Shamp'anurs = anggur bersoda
ლუდი   Ludi = bir

ვისკის   Visk'is = wiski
ბავსჰს   Bavshvs = susu
რტსქვი   Mrts'qvi = stroberi
ივი   Kivi = buah kiwi
შაზამტრო   Sazamtro = melon


₾იმონიტ   Limonit = jeruk sitrun

ჰვინო   Ghvino = anggur


ორტოკჰალი   Portokhali = jeruk
რეიპრუტი   Greiprut'i = limau gedang
ასჰლი   Vashli = apel
ანგო   Mango = mangga
ბანანი   Banani = Pisang
ალი   Bali = buah ceri


ნანასი   Ananasi = Buah Nanas


ომიდორიტ   P'omidorit  = tomat
აკვს   Makvs = mempunyai
აკეტებ   Vak'eteb = membuat
ცჰამ   Vch'am = makan
ჰილის სალატს   Khilis salats = koktail buah
რტსკჰობილას   Ortskhobilas = roti panggang
არაკიტ   K'arakit = mentega
ჟემიტ   Jemit = selai
შენდვიცჰს   Sendvichs = roti lapis
არგარინიტ   Margarinit = margarin
ური   P'uri = roti
რინჯი   Brinji = nasi
თევზი   Tevzi = ikan
შტეიკი   St'eik'i = Steik
თოვლი   Tovli = salju
ზე   Mze = matahari
თსა   Tsa = langit
ალაკჰი   Balakhi = rumput
იტსა   Mits'a = tanah
ჰრუბელი   Ghrubeli = awan
შაბურავები   Saburavebi = ban
თეტრია   Tetria = putih
ვიტელია   Qvitelia = kuning
Nარინჯისპერია   Narinjisperia = oranye
თსიტელია   Ts'itelia = merah
თსისპერია   Tsisperia = biru
ტსვანეა   Mts'vanea = hijau
ავისპერია   Qavisperia = coklat
Nატრისპერია   Natrisperia = abu-abu
შჰავია   Shavia = hitam

Dari berbagai sumber

Minggu, 02 Juli 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Bokmal

Berikut urutan bilangan atau deretan angka dalam bahasa Bokmal dan artinya :

Null = 0
En = 1
To = 2
Tre = 3
Fire = 4
Fem = 5
Sek = 6
Sju = 7
Atte = 8
Ni = 9
Ti = 10
Elleve = 11
Tolv = 12
Tretten = 13
Fjorten = 14
Femten = 15
Sekten = 16
Sytten = 17
Atten = 18
Nitten = 19
Tjue = 20
Tjueen = 21
Tjueto = 22
Tjuetre = 23
Tjuefire = 24
Tjuefem = 25
Tjuesek = 26
Tjuesju = 27
Tjueatte = 28
Tjueni = 29

Tretti = 30
Forti = 40
Femti = 50
Sekti = 60
Sytti = 70
Atti = 80
Nitti = 90
Hundree = 100
Tusen = 1.000
En million = 1.000.000
Et par = sepasang

Dari berbagai sumber

Sabtu, 01 Juli 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Armenia

Berikut urutan bilangan atau deretan angka dalam bahasa Armenia :

տսրհո                      Tsrho = 0
մէէկ                          Meek = 1     
էէրհկը                      Eerhku = 2
էէրհէքհ                    Eerhekh = 3
դսհորհսս                Tshorhss = 4
հինկ                         Hing = 5
ւէէդս                        Veets = 6
ճոտդ                        Jodt = 7
ըտդ                          Udt = 8
ինաէ                        Inae = 9
դասս                       Tass = 10
դասսնմէէք             Tassnmeek = 11
դասսնէէրհէքհ      Tassneerhku = 12
դասսնէէրհէքհ      Tassneerhekh = 13
դասսնդսհորսս     Tassntshorss = 14
դասսնհինկ            Tassnhing = 15
դասսնւէէդս           Tassnveets = 16
դասսնճոտդ           Tassnjodt = 17
դասսնաէըտդ        Tassnaeudt = 18
դասսնաէինաէ      Tassnaeinae = 19
քհսսան                   Khssan = 20
քհսսանմէէք           Khssanmeek = 21
քհսսանէէրհքը       Khssaneerhku = 22

քհսսանէէրհէքհ     Khssaneerhekh = 23
քհսսանդսհորհսս  Khssantshorhss = 24
քհսսանհինկ           Khssanhing = 25


քհսսանւէէդս          Khssanveets = 26
քհսսանճոտդ          Khssanjodt = 27
քհսսանըտդ             Khssanudt = 28
քհսսանինաէ          Khssaninae = 29
էէրհէէսսըն             Eerheessun = 30            

քհարրասսըն         Kharrassun = 40
Հիսսըն                    Hissun = 50
Ւադսսըն                Vatssun = 60
Ճոտդանասսըն     Jodtanassun = 70
Ըտդանասսըն       Udtanassun = 80

Իննսսըն                 Innssun = 90            
Հարհճըրհ              Harhjurh = 100


Հադսարհ               Hatsarh = 1.000
Մէէք միլլիոն         Meek million = 1.000.000
Մի քհամի              Mi khani = sepasang   

            
Dari berbagai sumber