Minggu, 16 Juli 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Lingala

Berikut deretan bilangka atau urutan angka dalam bahasa Lingala :

Libungutulu = 0
Moko = 1
Mibale = 2
Misatu = 3
Mine = 4
Mitano = 5
Motoba = 6
Sambo = 7
Mwambe = 8
Libwa = 9
Dzomi = 10
Dzomi na moko = 11
Dzomi na mibale = 12
Dzomi na misatu = 13
Dzomi na mine = 14
Dzomi na mitano = 15
Dzomi na motoba = 16
Dzomi na sambo = 17
Dzomi na mwambe = 18
Dzomi na libwa = 19
Ntuku mibale = 20
Ntuku mibale na moko = 21
Ntuku mibale na mibale = 22
Ntuku mibale na misatu = 23
Ntuku mibale na mine = 24
Ntuku mibale na mitano = 25
Ntuku mibale na motoba = 26
Ntuku mibale na sambo = 27
Ntuku mibale na mwambe = 28
Ntuku mibale na libwa = 29
Ntuku Misato = 30
Ntuku Misato na moko = 31
Ntuku misato na mibale = 32
Ntuku misato na misatu = 33
Ntuku misato na mine = 34
Ntuku misato na mitano = 35
Ntuku misato na motoba= 36
Ntuku misato na sambo = 37
Ntuku misato na mwambe = 38
Ntuku misato na libwa = 39
Ntuku minei = 40

Ntuku minei na moko = 41
Ntuku minei na mibale = 42
Ntuku minei na misatu = 43
Ntuku minei na mine = 44
Ntuku minei na mitano = 45
Ntuku minei na motoba = 46
Ntuku minei na sambo = 47
Ntuku minei na mwambe = 48
Ntuku minei na libwa


Ntuku mitano = 50
Ntuku mitano na moko = 51
Ntuku mitano na mibale = 52
Ntuku mitano na misatu = 53
Ntuku mitano na mine = 54
Ntuku mitano na mitano = 55
Ntuku mitano na motoba = 56
Ntuku mitano na sambo = 57
Ntuku mitano na mwambe = 58
Ntuku mitano na libwa = 59

Ntuku motoba = 60
Ntuku motoba na moko = 61
Ntuku motoba na mibale = 62
Ntuku motoba na misatu = 63
Ntuku motoba na mine = 64
Ntuku motoba na mitano = 65
Ntuku motoba na motoba = 66
Ntuku motoba na sambo = 67
Ntuku motoba na mwambe = 68
Ntuku motoba na libwa = 69
Ntuku sambo = 70
Ntuku sambo na moko = 71
Ntuku sambo na mibale = 72
Ntuku sambo na misatu = 73
Ntuku sambo na mine = 74
Ntuku sambo na mitano = 75
Ntuku sambo na motoba = 76
Ntuku sambo na sambo = 77
Ntuku sambo na mwambe = 78
Ntuku sambo na libwa = 79
Ntuku mwambe = 80
Ntuku mwambe na moko = 81
Ntuku mwambe na mibale = 82
Ntuku mwambe na misatu = 83
Ntuku mwambe na mine = 84
Ntuku mwambe na mitano = 85
Ntuku mwambe na motoba = 86
Ntuku mwambe na sambo = 87
Ntuku mwambe na mwambe = 88
Ntuku mwanmbe na libwa = 89
Ntuku libwa = 90
Ntuku libwa na moko = 91
Ntuku libwa na mibale = 92
Ntuku libwa na misatu = 93
Ntuku libwa na mine = 94
Ntuku libwa na mitano = 95
Ntuku libwa na motoba = 96
Ntuku libwa na sambo = 97
Ntuku libwa na mwambe = 98
Ntuku libwa na libwa = 99
Nkama = 100
Nkoto = 1.000
Epuna = 1.000.000
Mibale = sepasang

Dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar