Kamis, 13 Juli 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Mallorca

Berikut urutan bilangan atau deretan angka dalam bahasa Mallorca :

Cero = 0
Un = 1
Dos = 2
Tres = 3
Quatre = 4
Cinc = 5
Sis = 6
Set = 7
Vuit = 8
Nou = 9
Deu = 10
Onze = 11
Dotze = 12
Tretze = 13
Catorze = 14
Quinze = 15
Setze = 16
Desset = 17
Devuit = 18
Denou = 19
Vint = 20
Vint i u = 21
Vint i do = 22
Vint i tre = 23
Vint i quatre = 24
Vint i cinc = 25
Vint i sis = 26
Vint i set = 27
Vint i vuit = 28
Vint i nou = 29
Trenta = 30
Quaranta = 40
Cinquanta = 50
Seixanta = 60
Setanta = 70
Vuitanta = 80
Noranta = 90
Cent = 100
Mil = 1.000
Un millio = 1.000.000
Un parell = sepasang 

Dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar