Senin, 11 Desember 2017

Salam Dan Ungkapan Dalam Bahasa Fiji

Nada Suara dalam bahasa Fiji
Cara terbaik untuk mempelajari nada suara bahasa Fiji adalah meniru pola nada suara orang Fiji. Sama seperti beberapa bahasa daerah di Indonesia, nada suara orang Fiji digunakan untuk membedakan antara pertanyaan dengan pernyataan. Untuk nada pertanyaan biasanya bernada suara naik di akhir kalimat.

Maka, kana dengan nada biasa berarti makan, ketika menyuruh seseorang untuk makan, dan kana? dengan nada naik berarti makan? ketika menanyakan seseorang untuk makan.

Salam
Bahasa Fiji untuk salam adalah :
Bula 
(baca : mbula, artinya : hidup)

Kata bula dapat digunakan untuk berbagai keadaan, seperti halo, apa kabar, atau senang bertemu anda. Kita juga mungkin akan mendengar kata-kata berikut :

Kata Fiji         Cara Baca      Artinya 
Drau               Ndrau             Halo (kepada dua orang)
Bula               Mbula             Halo (kepada dua orang)

Dou                Ndou              Halo (kepada sekelompok orang)
Bula                Mbula            Halo (kepada sekelompok orang)

Ni bula          Ni mbula        Halo (kepada jumlah besar orang, orang tak dikenal, atau orang dengan
                                             tingkat yang tinggi)

Menjawab Salam
Untuk menjawab bula, anda dapat mengatakan :

Io atau Ia (lebih menghormati)
Bula (menyapa kembali), atau
Io, bula (keduanya)

Pagi hari
Jika pagi hari, orang Fiji biasa mengganti bula dengan yadra (baca : yandra, yang artinya adalah bangun)
Menjawabnya cukup mengganti kata bula dengan yadra
Io atau Ia (lebih menghormati),
Yadra (menyapa kembali), atau
Io, yadra (keduanya) 

Malam Hari
Jika bertemu seseorang di malam hari, orang Fiji biasa mengatakan moce (dibacanya motse)
Sehari-hari
Sama seperti di Indonesia, adalah hal biasa menyalami orang yang ditemui di jalan walaupun tidak saling mengenal. Biasanya dengan memberi senyum, mengatakan io, dan sedikit mengangguk sudah cukup. Jika mengatakan bula atau yadra akan lebih baik.
Di Fiji pun biasa mengatakan 'mau kemana?' kepada orang yang ditemui di jalan, atau 'dari mana?' kepada orang yang terlihat baru pulang atau berasal dari suatu tempat.
O (ni) lai vei? dibacanya o ni lai pwei? artinya mau kemana?
O (ni) lesu mai vei? dibacanya o ni lesu mai pwei? artinya dari mana?

Catatan :
Kata akhiran -ni biasa digunakan sebagai tanda sopan dalam berbicara dengan orang yang lebih tua atau jabatan yang lebih tinggi.
Tanda garis di atas huruf hidup menandakan harkat bacaan lebih panjang.

Menjawabnya pun sama seperti di Indonesia :
Au se lako/gole mada vaqo (bacanya au se lako/ngole manda pwaanggoo) artinya mau ke sana / mau ke depan
Sega, lesu ga mai kea (baca : senga, lesu ngaa mai keaa) artinya tidak, hanya dari sana

Jika lebih rinci jawabnya :
Au se lako mada i... (bacanya : au se lako manda i...) artinya saya mau ke...
Vale (bacanya pwale) artinya rumah
Na otela = hotel
Na sitoa = toko

Catatan :
Kata se dan mada untuk bentuk sopan, dan dapat tidak dipakai, seperti bertemu teman.
Kata gole lebih sering dipakai daripada lako

Jika orang lain menjawab pertanyaan 'mau kemana?' atau 'dari mana? dari kita, maka kita katakan vinaka (baca : pwinaka). Kita bisa mengatakan jawaban atas pertanyaan yang sama tersebut, atau cukup mengatakan vinaka.

Perkenalan
Berikut ini beberapa kata yang mungkin berguna untuk berkenalan dalam bahasa Fiji :
O cei na yacamu? (bacanya : o tsei na yatsamu?) artinya siapa namamu?
Na yacaqu o Budi (bacanya : na yatsanggu o Budi) artinya nama saya Budi
Yalo vinaca (bacanya : yalo pwinatsa) artinya Silakan
Lako mai vale (bacanya : lako mai pwale) artinya Silakan ke rumah
Lako mai dabe = silakan duduk
Lako mai kana = silakan makan
Sa rairai vinaka (pwinaka) nomu vale (pwale) = rumahmu terlihat bagus
Vica (pwitsa) na rumu na vale (pwale)? = berapa kamar di rumah?
Vica (pwitsa) nai yabaki ni nomu bula? = berapa umurmu?
Sa yabaki lima = umur lima tahun
Tolou = permisi
Vinaka (pwinaka) na kakana = terima kasih makanannya
Au sa lako i vale (pwale) = saya pulang ke rumah


E vei na vale vo? (bacanya : e pwei na pwale pwo) artinya kamar kecilnya dimana?


Ko yana vale vo (bacanya : ko yana pwale pwo) artinya kamar kecilnya di sana
Menyapa
Orang Fiji biasanya punya dua nama, nama Kristen dan nama asli Fiji. Kita dapat menyapa namanya.
Bahkan beberapa orang mengambil nama ayahnya sebagai sapaan.

Di Vitilevu, orang juga ada yang memanggil orang yang sudah menikah dengan tamai...(ayahnya) dan tinai...(ibunya...), dengan menambahkan nama anak tertuanya. Kalau di Jakarta contohnya sering disebut seperti ini : Mama Deni, yang artinya ibunya Deni.

Seringkali orang menyapa dengan nama kantornya atau nama kantor suaminya :
(Ni) yadra... = Selamat pagi...
Qasenivuli (bacanya : nggasenipwuli) artinya guru
Na (turaga) italatala = pendeta
Radinitalatala = istri pendeta
Vuniwai (baca pwuniwai) artinya dokter
Radinivuniwai = istri dokter
Kata radini juga dapat digunakan untuk menunjuk istri dari profesional.

Dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar