Selasa, 13 Februari 2018

Profesi Pekerjaan Dalam Bahasa Mandarin

Berikut kosa kata profesi pekerjaan dalam bahasa Mandarin beserta dengan artinya :

蓝 领                       Lan ling                             Buruh
首席雉行馆            Shou xi zhi xing guan       Direktur Utama
客服人嫚                Ke fu ren yuan                  Layanan pelanggan
大夫                        Dai fu                                Dokter
外科医生                Wai ke yi sheng                Dokter bedah
獣祎                        Shou yi                             Dokter hewan
牙荑                        Ya yi                                 Dokter gigi
教綬                        Jiao shou                          Dosen
大使                        Da shi                               Duta besar
坙箕燢家                Jing ji xue jia                   Ahli ekonomi
化觷家                    Hua xue jia                       Kimiawan
演圎                        Yan yuan                          Bintang film 
璯计时                    Kuai ji shi                        Akuntan
分析人士                Fen xi ren shi                   Analis
考古觷家                Kao gu xue jia                 Ahli Arkeologi
犍朱铈                    Jian zhu shi                     Arsitek

喗动员                    Yun dong yuan                Olahragawan
申计员                    Shen ji yuan                    Auditor
银行家                    Yin hang jia                    Bankir
保姆                        Bao mu                           Pengasuh bayi
摄罂蒒                    She ying shi                    Fotografer   
省镸                        Sheng zang                     Gubernur
老蒒                        Lao shi                            Guru
发官                        Fa guan                           Hakim
家庭主蝮                Jiating zhu fu                  Ibu rumah tangga
工程蒒                    Gong cheng shi               Insinyur
记者                        Ji zhe                               Wartawan
出纳員                    Chu na yuan                    Kasir 
啦啦隊                    La la dui                          Pemandu sorak    
校長                        Xiao zhang                      Kepala sekolah 
服牾員                    Fu wu yuan                      Pelayan rumah makan 
畫家                        Hua jia                             Pelukis
導迶                        Dao you                           Pemandu wisata
肖防員                    Xiao fang yuan                Petugas pemadam kebakaran             
新闦主播                Xin wen zhu bo               Penyiar berita
主持人                    Zhu chi ren                      Pembawa acara
強師                       Jiang shi                            Pembicara
麵包蒒傅               Mian bao shi fu                Pembuat roti
音楽家                   Yin yue jia                        Pemusik
牧蒒                       Mu shi                              Pendeta
廚蒒                       Chu shi                             Koki
笑星                       Xiao xing                         Pelawak  
作曲家                  Zuo qu jia                          Pencipta lagu
部長                      Bu zhang                           Menteri
舩長                      Chuan zhang                     Nakhoda
魚夫                      Yu fu                                 Nelayan
商人                      Shang ren                          Pedagang
上班族                  Shang ban zu                    Karyawan kantor
軍官                      Jun guan                            Tentara
公务員                  Gong wu yuan                   Pegawai negeri
妍究員                  Yan jiu yuan                      Peneliti
翻辥員                  Fan yi yuan                       Penerjemah
鲁蒒                      Lu shi                                Pengacara
送奶工                  Song nai gong                   Pengantar susu
企要家                  Qi ye jia                            Pengusaha
侓蒒                      Lu shi                                Pengacara
送奶工                  Song nai gong                   Pengantar Susu
作家                     Zuo jia                               Penulis
嵵人                     Shi ren                               Penyair
歌手                     Ge shou                             Penyanyi
时装蔎卙蒒        Shi zhuang she ji shi          Perancang busana
圗署馆理員        Tu shu guan li yuan           Petugas perpustakaan
明星                    Ming xing                          Selebriti
頶士                    Hu shi                                Suster Rumah Sakit
導演                    Dao yan                             Sutradara
司穄                    Si ji                                    Supir
理髪                    Li fa                                   Tukang cukur
圆丁                    Yuan ding                           Tukang kebun
邮差                    You chai                             Tukang pos
鋼琴家               Gang qin jia                        Pianis
飛行員               Fei xing yuan                      Pilot
警茶                   Jing cha                               Polisi
政治家               Zheng zhi jia                       Politikus
空中小姐           Kong zhong xiao jie            Pramugari
緵统                   Zong tong                           Presiden Negara
富總统              Fu zong tong                        Wakil Presiden Negara
程序員              Cheng xu yuan                    Programer
心理觷家          Xin li xue jia                       Psikolog
接待員              Jie dai yuan                         Resepsionis
警徫                  Jing we                                Petugas keamanan
里長                  Li zhang                              Kepala desa

Dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar