Jumat, 10 Agustus 2018

Pengenalan Bahasa Chamorro

Bahasa Chamorro adalah bahasa resmi Territory Guam dan Kepulauan Mariana Utara, dua wilayah seberang laut dalam persemakmuran Amerika Serikat yang terletak di Samudra Pasifik bagian barat. Bahasa Chamorro juga merupakan bahasa daerah yang dituturkan oleh etnis Fino' Chamoru penduduk asli Guam dan kepulauan Mariana Utara.

Bahasa Chamorro merupakan bagian kelompok bahasa Melayu-Polinesia Inti, yang merupakan cabang bahasa Melayu-Polinesia, yang juga bagian dari rumpun bahasa Austronesia.

Berikut beberapa kosa kata dalam bahasa Chamorro beserta dengan artinya :
Afao = kabut 
Agua = air
Angglo = kering
Acha = mengalahkan
Amko = tua
Ahe = tidak 
Ame = hujan
Apaga = bahu
Aguet = lempar
Apu = abu
Anu = tahun
Agaga = merah
Amanu = mana
Asagua = suami
Asagua = istri
Addeng = kaki
A'paka = putih
Asu = rokok
Atof = atap
Agapa = kanan
Asgon = kabut
Attilong = hitam
Asiga = garam
Akka = gigit
Ayek = pilih
Asson = baring
Akague = kiri
Atbuetto = buka
Amariyu = kuning 
Anakko = panjang
Acho = batu
Auifi = mimpi
Anggosto = sempit
Aga'ga = leher
Bona = beli
Bundak = hutan
Banna = bengkak
Bira = belok
Bulokbok = tusuk
Betde = hijau
Buenu = baik
Baba = buruk
Cha'ka = tikus
Chopchop = hisap
Chada = telur
Chinalek = bunga
Chahan = masak
Chalek = tertawa
Cha'guan = rumput
Chalan = jalur, jalan
Chago = jauh
Chochu = makan
Cha'lak = potong
Dia = hari
Dokko = tumbuh
Dadalak = ekor
Dikike = kecil
Dankolo = besar
Espos = suami
Etigu = pendek
Enao = bahwa
Estomagu = perut
Ebaba = pendek
Flores = bunga
Fugu = dingin
Faggas = pukul
Fokse = peras
Fugo = peras
Fi'on = dekat
Fahan = beli
Fotgon = basah
Fedda = luas
Gi = di
Guahu = saya
Gupu = terbang
Ga'lagu = anjing
Go'te = pegang
Guaife = tiup
Gapotulu = rambut
Guiya = dia
Gimen = minum
Guihan = ikan
Gu'ot = pegang
Guafi = api
Go'he = pegang
Gui'eng = hidung
Guaddok = gali
Guma = rumah
Hagon = daun
Hai = siapa
Ha'ani = hari
Hami = kami
Hayu = kayu
Hoplat = kotor
Higadu = hati
Hafa = apa
Hagoe = danau
Hagui = kecil
Hasso = pikir
Hafa taimanu = bagaimana
Hanom = air
Hita = kita
Haguha = jarum
Hulo = di atas
Hagong = nafas
Hulu = guntur
Hagu = engkau
Hotde = memanjat, mendaki
Hale = akar
Hula = lidah
Hihot = dekat
Hamyo = anda
Hotnat = kerja
Hutu = kutu
Homhom = awan
Haga = darah
Hayi = siapa
Halom = di dalam, dalam
Hungok = dengar
Halom tano = hutan
Ini = ini
Inasahan = buah
Jalan = jalan
Kanno = makan
Kanifes = tipis
Kabesa = kepala
Komu = jika
Kinibatde = takut
Katne = daging
Karabou = kerbau
Kadidok = tajam
Kolebla = ular
Kassas = garuk
Kannai = tangan
Ketupat = ketupat
Lakse = jahit
Lamlam = petir
La'chok = tumbuh
Lai = laki-laki
Lotgon = jatuh
Lamas = busuk
Laguas = panjang
Lenggua = lidah
Langet = langit
Lahu = jalan kaki
Li'e = lihat
Lala'la = hidup
Lassas = kulit
Lahi = laki-laki
Maigo = tidur
Manglo = angin
Makkat = berat
Magap = menguap
Mamahlao = malu
Magahet = betul, benar
Mantika = minyak, lemak
Maipe = hangat
Matai = meninggal
Manachang = malu
Manuk = burung, ayam
Masmas = basah
Maolek = baik
Maila = datang
Mapga = bagi
Manengheng = dingin
Muta = muntah
Mata = mata
Ma'i'ot = sempit
Mata'chong = duduk
Mapagahes = awan
Nana = ibu
Nano = tumpul, kusam
Na'an = nama
Namu = nyamuk
Ngangas = kunyah
Nuebu = baru
Nginge = mencium, mengendus
Nangu-nangu = berenang
Namnam = kunyah
Nyamuk = nyamuk
Na'na = sembunyi
Nifen = gigi
Na'atok = sembunyi
Ngai'an = kapan
Otro = lain
Pappa = sayap
Paki = tembak
Pachot = mulut
Potpot = tebal
Paharu = burung
Potbos = debu
Palao'an = perempuan
Puru = semua
Pulan = bulan
Potne = bakar
Puti'on = bintang
Pulu = bulu, rambut
Patgon = anak
Puta = bagi
Puengi = malam
Papa = di bawah
Pulakes = buka
Pakko = bakar
Peska = berburu
Ramas = cabang
Siha = mereka
Sakkan = tahun
Serbu = minyak, lemak
Simpeng = baru
Sage = sakit
Susu = susu
Sensen = daging
Sangan = kata, bicara
Sotse = jahit
Si'ok = tembus
Sakke = curi
Soppla = hisap
Sanye'ye = laba-laba
Tanom = tanam
Talanga = telinga
Tilipas = usus
Traba = ikat
Tachu = berdiri
Tasi = laut
To'la = air liur
Tata = ayah
Tanges = tangis
Tuyan = perut
Tufong = hitung
Taotao = laki-laki, pria
Tali = tali
Tunu = bakar
Tatalo = belakang
To'lang = tulang
Tutu = mengalahkan
Todu = semua
Tungo = mengerti, mengetahui
Taotao = manusia, orang
Tohge = berdiri
Tano = tanah, bumi
Ulu = kepala
Utot = potong
Uchan = awan
Unai = pasir
Ulo = cacing, cacing tanah
Uchan = hujan
Yan = dan
Ya = dan
Unu                                               Satu                                  1
Maisa                                            Satu                                   1
Hachiyai                                       Satu                                   1
Hugua                                           Dua                                   2
Huguiyai                                       Dua                                   2
Dos                                               Dua                                    2
Tulo                                              Tiga                                    3
Tolgiyai                                        Tiga                                    3
Tres                                               Tiga                                   3
Fatfat                                             Empat                               4
Fatfatai                                          Empat                               4
Kuatro                                           Empat                               4
Lima                                             Lima                                  5
Gonmiyai                                      Enam                                6
Gunum                                          Enam                                6
Fetguiyai                                       Tujuh                                7
Fito                                                Tujuh                                7
Gualguiyai                                     Delapan                            8
Gualo                                             Delapan                            8
Sigua                                              Sembilan                          9
Siguiyai                                         Sembilan                           9
Fulu                                               Sepuluh                             10
Manutai                                         Sepuluh                             10
Huguiyai na fulu                           Dua puluh                          20
Limiyai na fulu                             Lima puluh                         50
Gatus                                             Seratus                                100
Gatos                                             Seratus                                 100
Chalan                                           Seribu                                  1000

Dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar