Minggu, 26 Agustus 2018

Pengenalan Bahasa Dayak Dusun Bundu

Bahasa Dayak Dusun Bundu adalah bahasa daerah Dayak Dusun dialek Bundu, merupakan salah satu dialek bahasa Dayak Dusun yang digunakan oleh suku Dayak Dusun Bundu yang tinggal di daerah Tembunan dan Ranau, di negara bagian Sabah, negara Malaysia.

Bahasa Dayak Dusun Bundu adalah bagian dari kelompok bahasa Dayak Dusun, yang merupakan cabang bahasa Borneo Utara, yang adalah bagian dari kelompok bahasa Melayu-Polinesia, dan merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia.

Berikut beberapa kosa kata bahasa Dayak Dusun Bundu beserta dengan artinya :
Alaab = luas 
Akan = makan
Aagat = berat
Ansak = masak
Asawo = istri
Atamis = dingin
Aragang = merah
Agayo = besar
Asawo = suami
Anaru = panjang
Akapal = tebal
Ama = ayah 
Asilau = kuning
Amuq = tidak
Araat = buruk
Abuk = debu
Asu = berburu
Alasuq = hangat
Au = tidak
Boros = bicara
Bobog = pukul
Bungaq = bunga
Boli = beli
Botung = danau
Dalat = jarum
Dalan = jalur
Dilaq = lidah
Dulaq = ludah
Daging = daging
Gamut = akar
Gumayo = tumbuh
Gibang = kiri
Gouton = hutan
Gakod = kaki
Houn = kabut
Hombo = mana
Houn = awan
Iau = dia
Id = di
Igit = pegang
Ina = ibu
Ika = anda
Iato = kita
Indakod = mendaki
Id suang = dalam
Id saat = di atas
Iahai = kami
Ilob = muntah
Ilo = bahwa
Iaq = kamu
Ingkakat = berdiri 
Ioho = saya
Iaq = anda
Ihad = menangis
Iti = ini
Irak = tertawa
Inum = minum
Ilo = mengetahui
Isai = siapa
Ipi = mimpi
Intob = hitung
Ioloq = mereka
Irikau = duduk
Id siribaq = di bawah
Kito = lihat
Kagos = ikat
Kokot = gigit
Kutu = kutu
Korut = laba-laba
Kito = kita
Kabang = mulut
Kusai = laki-laki
Kukut = garuk
Kodumaat = petir
Kayu = kayu
Koilo = mengerti
Kaau = berenang
Kulit = kulit
Kilong = belok
Likud = belakang
Lisun = rokok
Lisok = sembunyi
Lihao = bahu
Lapak = bagi
Lusou = hati
Longon = tangan
Lisohu = debu
Latan = baring
Luyung = aliran
Lumonit = bengkak
Liou = leher
Lunok = minyak, lemak
Loho = jatuh
Morobuat = kerja
Mato = mata
Momos = busuk
Nipen = gigi
Nonggo = saya
Ngaran = nama
Ngaaiq = semua
Nunu = apa
Nondui = nyamuk
Nipon = gigi
Oitom = hitam
Onipis = tipis
Oris = takut
Obus = meniup
Om = dan
Oruol = sakit
Olohing = tua
Onsok = masak
Odop = tidur
Otomau = hijau
Ondum = jika
Okikip = sempit
Osogit = dingin
Otuuh = kering
Opurak = putih
Osonong = baik
Otuong = malam
Osilou = kuning
Okotoq = kecil
Oyopos = basah
Osiribaq = pendek
Opodih = tumpul
Otopot = benar
Oikum-ikum = malu
Pasi = hidup
Puhobo = bernapas
Patai = meninggal
Palapaq = sayap
Pagaq = peras
Piliq = pilih
Panakau = mencuri
Poingkuro = bagaimana
Panau = berjalan kaki
Rasam = hujan
Ribut = angin
Rahan = cabang
Roun = daun
Romos = kotor
Rikot = datang
Rahaq = darah
Rongou = dengar
Ratu = jatuh
Rombituon = bintang
Rahat = laut
Siop = gigit
Sawo = istri
Sakot = rumput
Sumakit = sakit
Sodu = jauh
Sao = istri
Somok = dekat
Singud = mencium
Sadaq = ikan
Suai = lain
Sapaq = kunyah
Soira = kapan
Sorou = pikir
Songgira = kapan
Sao = suami
Susu = susu
Soogiq = meniup
Silaon = garam
Talad = bulu
Taan = langit
Tapui = api
Taam = lempar
Tian = perut
Tobuk = rambut
Tina = ibu
Tama = ayah
Tikiu = ekor
Tarom = tajam
Tanak = anak
Todung = hidung
Taap = atap
Tinggoron = guruh
Tombir = jahit
Tasu = anjing
Tagad = potong
Togis = pasir
Tadau = hari
Tokon = tembus
Toun = tahun
Tondu = perempuan
Tanom = tanam
Tolingo = telinga
Tuaq = buah
Tulanut = ular
Tulud = terbang
Tiyan = perut
Tauh = abu
Tulan = bulan
Tutud = bakar
Tusi = garam
Tanaq = bumi
Tinaq = usus
Tontoluq = telur
Tumau = minyak
Tulu = kepala
Tali = tali
Tulun = manusia
Tonggiluang = cacing tanah
Tikus = tikus
Tutu = menundukkan
Tombolog = burung
Tulang = tulang
Ukad = gali
Uab = menguap
Ukab = buka
Wongkos = ikat
Walai = rumah
Wagu = baru
Wanan = kapan
Watu = batu
Waig = air
Iso                                                  Satu                                      1
Duo                                                Dua                                       2
Tolu                                                Tiga                                      3
Apat                                                Empat                                  4
Limo                                               Lima                                    5
Onom                                              Enam                                   6
Turuq                                              Tujuh                                   7
Waluq                                              Delapan                               8
Siam                                                Sembilan                              9
Hopod                                             Sepuluh                                 10
Duo nohopod                                  Dua puluh                              20
Limo nohopod                                Lima puluh                            50
Hatus                                              Seratus                                    100
Soribu                                            Seribu                                      1000                                             

Dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar