Rabu, 22 Agustus 2018

Pengenalan Bahasa Tayal Squliq

Bahasa Tayal atau Atayal adalah bahasa daerah yang digunakan oleh suku Tayal, penduduk asli yang bermukim di sepanjang pegunungan Hsuehshan dan lembah sungai Liwu, di pulau Formosa bagian utara, di negara Taiwan.

Berdasarkan sub suku Tayal, bahasa Tayal memiliki lima dialek, yaitu :
1. Tayal Squliq
2. Tayal Marynax
3. Tayal Ci'uli
4. Tayal Skikun
5. Tayal Sejati

Bahasa Tayal Squliq merupakan bahasa Tayal dialek Squliq yang dituturkan oleh suku Tayal dari sub suku Tayal Squliq. Bahasa Tayal Squliq termasuk cabang bahasa Tayal, dari kelompok bahasa Formosa Utara, yang merupakan rumpun bahasa Austronesia.

Berikut beberapa kosa kata dalam bahasa Tayal Squliq beserta dengan artinya :
Aia = ibu
Ava = tangan 
Aba = ayah
Abau = daun 
Bazin = telur
Buai = buah
Blaq = baik 
Biacin = bulan 
Baq = mengerti, tahu
Btunux = batu
Bihui = angin
Babau = di atas
Bubu = susu
Binah = bintang
B'lakh = baik
Btunux = kepala
Bisuu = petir, guruh
Baqun = paham, mengerti
Bunik = busuk
Bohboh = debu
Bini = malam
Behbah = debu
Buakh = buah 
Bnaqii = pasir
Cipoq = kecil
Cimu = garam
Cikui = kecil 
Emina = tajam
Gamil = akar
Geqas = baru
Gzil = kiri
Gennohu = gigi
Griun = leher
Gasil = tali
Galan = mengadakan
Gunukh = gigi
Gaosun = tajam
Gius = usus
Hapuni = api
Hibun = kuning
Hmali = lidah
Hama ui = lidah
Hmsua = bagaimana
Hga = mereka
Hoyel = anjing
Hapui = memasak 
Hanali = bahu
Hiloq = merokok
Hani = ini
Hpah = bunga
Henga = bintang
Hnan = malam
Hemimoq = menghisap
Hrhul = hangat
Hziaq = dingin
Hupa = besar
Hilukh = merokok
Hi = daging
Hpurun = memasak 
Huzil = anjing
Heilu = merokok
Hia = dia
Hnonux = rambut
Heyal = tanah, bumi
Hmop = menembus
Hu il = anjing
Iaia = ibu
Isu = engkau
Inu = mana 
Iaqeh = buruk
Iaba = ayah
Iulun = awan
Isuna = bernapas
Idung = hidung
Ima = siapa
Iulun = kabut
Ita = kita
Iaba = besar
Jemup = meniup
Kava = tangan
Kiahil = kulit
K'man = rumput
Kayal = langit 
Khamai = tebal
Ktu = perut
Kmaial = mengatakan
Khoni = kayu
Kmat = menggigit
Kaial = langit
Kuara = semua
Kmihui = menggali
Keiman = tangan
Kui = cacing, cacing tanah
Kneril = wanita
Kuhin = kutu
Knuan = kapan
Kwarahu = hujan
Kulikh = ikan
Ku = saya
Kinuaial = kapan
Khahunikh = tongkat kayu
Kunairin = wanita
Kmamil = menggaruk
Kui = nyamuk
Khoniq = kayu
Kaneiril = perempuan
Legijil = sempit
Llau = kanan
Lakhan = buruk
Loziq = mata
Lasu = hijau
Lalu = nama 
Lhga = mereka
L'mihui = rumput
Laqi = anak
Ltun = pendek
Lemeniyaq = berenang
Laban = luas
Lmpuu = menghitung
Lhlahui = hutan
Mahii = kering
Mavi = tidur
Mhikan = tipis
Mbulin = membuang
Maniq = makan
Mhkani = berjalan
Magal = mengadakan
Matama = duduk
Meleniyaq = berenang
Malikwi = laki-laki, pria
Mka = membagi
Mhutau = jatuh
Mehoyeq = basah
M'abi = tidur
Minii = memukul
Mita = melihat
Meteheyuk = duduk
M'layu = putih
Mnkis = tua
Mintoyan = bintang
Maskinuss = dingin
Mlaka = terbang
M'kalukh = hitam
Mnlun = berpikir
Mlikui = laki-laki, pria
Minraomul = berbaring
Mqu = ular
Msraui = guntur
Moru = hidung
Mnbuu = minum
Msiaq = tertawa
Moq = menekan
Mun = mendengar
Muah = datang
M'talakh = merah
Mwalukh = hujan
M'urau = kotor
Mu = menembak
Mshziu = betul, benar
Mutaq = muntah
Msulin = membakar
Mxal = menyakitkan
Mumu = mengencangkan
Mqianux = hidup
M'k'puta = kotor
Mthului = mengalir
Mhoqil = meninggal
Murekoi = laki-laki, pria
Mnilis = menangis
Ngaho = hidung
Ngrasal = rumah 
Navakiss = tua
N'huyal = besar
Norho = hidung
Nquaq = mulut
Nduyukh = panjang
Nunu = ekor
Nux = gigi
Nanu = apa
Nuhuu = hidung
Nasal = rumah 
Nokoak = mulut
Nunu = takut
Oluk = leher
Pali = sayap
Phoqil = bunuh
Puniq = api
Penhanuts = menghisap
Pali = bulu
Plqui = putih
Ponnyak = api
Papak = api
Qba = tangan
Qani = ini
Qaqai = kaki 
Qni = tulang
Qlian = hari
Qbuli = abu
Qano = minyak, lemak
Quleh = ikan
Qsahui = dalam, di dunia
Qhian = bahu
Qalux = hitam
Qsia = air
Qumah = bekerja
Qualux = hujan
Qbuli = debu
Quli = tikus
Qhniq = burung
Qasa = bahwa
Qmalup = berburu
Qloiux = panjang
Ru = dan
Rapa = tangan
Rao i = mata
Rammo = darah
R'vian = malam
Rhial = tanah
Raoyak = mata
Rakei = anak
Ro i = mata
Rgi ui = rumput
Ramu = darah
Silun = laut
Siukh = ikan
Sami = kita
Simu = anda
Snonux = rambut
Smaqis = menjahit
Sinonohu = rambut
Saku = saya
Sobeh = dekat
Sua = bagaimana
Siam = lemak, minyak
Smok = mengendus
Suu = berat
Saxa = lain
Soro = belakang
Sumiq = kutu
Szik = hati
Silung = laut
Sbka = membagi
Suru = belakang
Siyam = minyak, lemak
S'urux = berdiri
S'khulikh = manusia, orang
Selela'ui = basah
Squliq = manusia
Silun = danau
Tikai = kecil
Toro = belakang
Talah = merah
Tuqii = jalur
Tuaheq = jauh
Tlamau = memotong
Tasiq = hijau
Tunukh = kepala
Tonnohu = kepala
Telipun = ekor
Tuioq = meludah
Tmumu = mengikat
Ulai = anak
Usiak = air
Ubeh = dekat
Ulakhi = anak
Viating = bulan
Vuyatsin = bulan
Vaihui = angin
Ve inga = bintang
Vovo = susu
Vatunukh = batu
Yaya = ibu
Yurum = awan
Yaba = ayah
Yunukh = rambut
Yaoqai = laba-laba
Yava = bapak
Zik = di bawah
Zatung = pendek
Qutux                                    Satu                                      1
Utuk                                      Satu                                      1
Koto                                      Satu                                      1
Rusa                                      Dua                                       2
Saieng                                   Dua                                       2
Sajin                                      Dua                                       2
Sazin                                     Dua                                        2
Turul                                     Tiga                                       3
Tungal                                   Tiga                                      3
Ciugal                                    Tiga                                      3
Paiyat                                    Empat                                   4
S'paiat                                   Empat                                   4
Paiat                                      Empat                                   4
Mangal                                  Lima                                    5
Imagal                                   Lima                                     5
Maral                                     Lima                                    5
Cziu                                       Enam                                   6
Teyu                                      Enam                                    6
Teiuk                                     Enam                                    6
Pitu                                       Tujuh                                     7
Pitu'                                       Tujuh                                     7
Sipat                                      Delapan                                 8
Muss'pat                                Delapan                                 8
Spat                                       Delapan                                 8
Kairo                                     Sembilan                               9
Meishu                                  Sembilan                               9
Qeru                                      Sembilan                               9
Mpuu                                    Sepuluh                                  10
Mapu                                     Sepuluh                                  10
Mappo                                   Sepuluh                                  10
Pusal                                      Dua puluh                              20

Dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar