Sabtu, 22 September 2018

Bilangan Angka Dalam Bahasa Bambara

Berikut bilangan angka dalam bahasa Bambara beserta dengan artinya :
Bambara                                  Arti                                      Angka
Caman                                     Banyak
Doonin                                     Beberapa
Tilance                                     Setengah                               1/2 atau 0,5           
Kelen                                       Satu                                     1
Fla                                           Dua                                      2
Saba                                        Tiga                                      3
Naani                                       Empat                                  4
Duurun                                     Lima                                     5
Wooro                                     Enam                                    6
Wolonfla                                  Tujuh                                     7
Segi                                         Delapan                                 8
Kononto                                  Sembilan                                9
Tan                                          Sepuluh                                  10
Tan ni kelen                              Sebelas                                  11
Tan ni fla                                   Dua belas                               12
Tan ni saba                               Tiga belas                                13
Tan ni naani                              Empat belas                             14
Tan ni duurun                            Lima belas                               15
Tan ni wooro                            Enam belas                               16
Tan ni wolonfla                         Tujuh belas                               17
Tan ni segi                                Delapan belas                           18
Tan ni kononto                         Sembilan belas                          19
Mugan                                     Dua puluh                                  20
Mugan ni kelen                         Dua puluh satu                          21
Mugan ni fla                              Dua puluh dua                          22
Mugan ni saba                          Dua puluh tiga                          23
Mugan ni naani                          Dua puluh empat                      24
Muga ni duurun                         Dua puluh lima                          25
Mugan ni wooro                        Dua puluh enam                        26
Mugan ni wolonfla                     Dua puluh  tujuh                        27
Mugan ni segi                            Dua puluh delapan                    28
Mugan ni kononto                     Dua puluh sembilan                   29

Bi Saba                                     Tiga puluh                                30
Bi Saba ni kelen                         Tiga puluh satu                         31
Bi Saba ni fla                              Tiga puluh dua                         32
Bi Saba ni saba                          Tiga puluh tiga                          33
Bi Saba ni naani                          Tiga puluh empat                     34
Bi Saba ni duurun                        Tiga puluh lima                        35
Bi Saba ni wooro                       Tiga puluh enam                       36
Bi Saba ni wolonfla                     Tiga puluh tujuh                       37
Bi Saba ni segi                            Tiga puluh delapan                  38
Bi Saba ni kononto                     Tiga puluh sembilan                 39       
Bi Naani                                    Empat puluh                             40
Bi Naani ni kelen                        Empat puluh satu                      41
Bi Naani ni fla                             Empat puluh dua                      42
Bi Naani ni saba                         Empat puluh tiga                       43
Bi Naani ni naani                         Empat puluh empat                  44
Bi Naani ni duurun                      Empat puluh lima                      45
Bi Naani ni wooro                       Empat puluh enam                   46
Bi Naani ni wolonfla                    Empat puluh tujuh                    47
Bi Naani ni segi                           Empat puluh delapan                48
Bi Naani ni kononto                    Empat puluh sembilan               49
Bi Duurun                                  Lima puluh                               50
Bi Duurun ni kelen                      Lima puluh satu                        51
Bi Duurun ni fla                           Lima puluh dua                        52
Bi Duurun ni saba                       Lima puluh tiga                         53
Bi Duurun ni naani                      Lima puluh empat                     54
Bi Duurun ni duurun                    Lima puluh lima                        55
Bi Duurun ni wooro                    Lima puluh enam                      56
Bi Duurun ni wolonfla                  Lima puluh tujuh                      57
Bi Duurun ni segi                         Lima puluh delapan                  58
Bi Duurun ni kononto                  Lima puluh sembilan                 59   
Bi wooro                                   Enam puluh                                 60
Bi wolonfla                                Tujuh puluh                                  70
Bi segi                                        Delapan puluh                             80
Bi kononto                                 Sembilan puluh                            90
Keme                                         Seratus                                     100
Keme ni tan                                Seratus sepuluh                         110
Keme ni mugan                           Seratus dua puluh                      120
Keme ni bi saba                          Seratus tiga puluh                      130
Keme ni bi naani                          Seratus empat puluh                 140
Keme ni bi duurun                        Seratus lima puluh                    150
Keme ni bi wooro                         Seratus enam puluh                 160
Keme ni bi wolonfla                       Seratus tujuh puluh                 170
Keme ni bi segi                              Seratus delapan puluh             180
Keme ni bi kononto                      Seratus sembilan puluh             190   
Keme fla                                     Dua ratus                                  200
Keme saba                                 Tiga ratus                                  300
Keme naani                                 Empat ratus                              400
Keme duurun                               Lima ratus                                500
Keme wooro                                Enam ratus                              600
Keme wolonfla                             Tujuh ratus                               700
Keme segi                                    Delapan ratus                           800
Keme kononto                              Sembilan ratus                          900  
Wa kelen                                    Seribu                                       1000
Wa fla                                         Dua ribu                                    2000
Wa saba                                     Tiga ribu                                     3000
Wa naani                                     Empat ribu                                 4000
Wa duurun                                  Lima ribu                                    5000
Wa wooro                                   Enam ribu                                   6000
Wa wolonfla                                Tujuh ribu                                   7000
Wa segi                                        Delapan ribu                              8000
Wa kononto                                 Sembilan ribu                              9000
Million kelen                                 Satu juta                                     1,000,000
Milliard kelen                                Satu milyar                                  1,000,000,000

Dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar