Senin, 24 September 2018

Pengenalan Bahasa Bunun Takituduh

Bahasa Bunun adalah bahasa daerah yang digunakan oleh suku Bunun, salah satu suku asli yang tinggal di pulau Formosa, negara Taiwan. Suku Bunun tidak menetap di satu daerah, namun menyebar ke semua daerah di Pulau Formosa. Tercatat ada 60 perkampungan suku Bunun, menurut sensus penduduk tahun 2000, populasi suku Bunun adalah yang terbesar keempat diantara semua suku asli di negara Taiwan.

Bahasa Bunun terdiri dari beberapa dialek, yaitu :
1. Dialek Bunun Selatan
2. Dialek Bunun Takbanuaz
3. Dialek Bunun Takituduh
4. Dialek Bunun Utara
5. Dialek Bunun Iskubun

Bahasa Bunun Takituduh adalah bahasa Bunun dialek Takituduh yang dituturkan oleh suku Bunun dari cabang suku Takituduh di pulau Formosa, negara Taiwan. Bahasa Bunun Takituduh termasuk keluarga bahasa Bunun, yang termasuk kelompok bahasa Formosa, dan merupakan anggota rumpun bahasa Austronesia.

Berikut beberapa kosa kata dalam bahasa Bunun Takituduh beserta dengan artinya :
Ak = saya
Aas = jarum
Baqlu = baru
Bunguq = kepala
Bananad = laki-laki
Biduq = minyak
Buan = bulan
Bantac = kaki
Bintuqan = bintang
Bilvaqan = petir
Badbad = mengatakan
Binanauqad = perempuan
Bunuk = pasir
Bicvaq = guruh
Cima = siapa
Cucuq = susu
Cia = dia
Ciin = dan
Ciqiq = cabang
Diki = ini
Dumaq = lain
Daan = jalur
Di = ini
Danum = air
Dadaq = di atas
Daqvisan = jauh
Diqanin = langit
Dalaq = bumi
Hikuq = belakang
Hanunqan = datang
Kak = saya
Kukuda = bekerja
Kaan = ikan
Kutu = kutu
Kam = kita
Kakaunun = buah
Kumbuq = di dalam
Kalat = menggigit
Kalinastuq = memukul
Kusbai = terbang
Kahung = kulit
Katukatuh = laba-laba
Lakua = kapan
Luvluv = angin
Laac = daging
Lamis = akar
Luhum = awan
Lumaq = rumah
Lisay = daun
Lukic = togkat
Luvuc = basah
Lakdaa = batu
Macki = ini
Maduqlac = putih
Mabaliv = membeli
Madaynad = tua
Madaing = besar
Machuan = dekat
Mabaduq = mengalahkan
Makadhav = dingin
Makalav = menggaruk
Makuis = sempit
Maludaq = memukul
Mabulcuk = kering
Macuad = menanam
Madqav = malu
Makatpal = tebal
Makua = bagaimana
Mahanat = memasak
Mama = lidah
Mangisbic = tipis
Maputul = pendek
Macian = baik
Malunqu = duduk
Manakis = mendaki
Makai = menggali
Manaq = menembak
Masabaq = tidur
Maca = jika
Mapisin = takut
Maqmut = malam
Malawpa = menembus
Madangqac = merah
Manucqit = tajam
Maqainan = tertawa
Matad = meninggal
Madiklaq = buruk
Masauqbung = berat
Masipul = menghitung
Mackaq = bahwa
Mataqdung = hitam
Mataq = mata
Maklan = hangat
Matasaq = bermimpi
Mapaqpaq = mengunyah
Mataqdun = kotor
Matuaq = membuka
Maqad = apa
Madauqpus = panjang
Mataqis = menjahit
Mangadqaq = luas
Mihalan = menyakitkan
Minpuhuq = busuk
Matacput = menekan
Mamantuk = benar
Matnipaq = meludah
Maqu = makan
Mutaq = muntah
Miqumic = hidup
Maqanciap = mengetahui
Maqiup = meniup
Munghav = membuang
Matumpuq = memotong
Mudadaan  = berjalan
Maluquc = mengencangkan
Maqacaq = apa
Muut = rumput
Mindangkad = berdiri
Maqaydundun = belok
Mungqanuq = mengalir
Minbalvaq = membengkak
Muqalqal = jatuh
Masanglay lisay = hijau
Mingqaylad = memilih
Nay = mereka
Ngaan = nama
Ngulus = mulut
Neq = tidak
Nai = mereka
Ngutuc = hidung
Nipun = gigi
Ninqav = laut
Nituq = tidak
Nastuq = di bawah
Niq = tidak
Ninqav = danau
Paniq = sayap
Padusaq = membagi
Pismantuk = berpikir
Pikaqun = bagaimana
Paniq = bulu
Qamisan = tahun
Qacila = garam
Qanup = berburu
Qudan = hujan
Quuq = minum
Qumbuq = merokok
Qidan = darah
Qunqunan = leher
Qabuq = abu
Qaypuan = telur
Qulbuq = rambut
Qatibin = nyamuk
Qadam = burung
Qucqul = merokok
Qipiqun = tali
Qivut = ular
Qamu = anda
Qaas = jarum
Qataq = kita
Qima = tangan
Qadam = kita
Qacuq = anjing
Qasu = anda
Qadqad = semua
Qicaca = mana
Qadak = aku
Qicaq = mana
Qangkuc = mengadakan
Quvaqad = anak
Sumbang = bernapas
Sadu = melihat
Susua = menguap
Saak = mengendus
Sicupcup = menghisap
Simal = daging
Sapud = api
Silup = usus
Tian = perut
Tama = ayah

Tuqnad = tulang
Takidauluq = cacing tanah
Takiyuc = kecil
Tunhapav = berenang
Tangic = menangis
Takingadaq = hati
Tantavanan = kanan
Tudaq = benar
Tanqa = mendengar
Tal'ia = tumbuhTina = ibu
Tavili = kiri
Tampuhukad = tikus

Tayna = telinga
Tiquc = darah
Tangqaiuq = mencuri

Taq = kita
Tataviq = ilalang
Visvis = ekor
Vali = matahari
Vaquq = bahu

Tasqa                                                   Satu                                              1
Dusa                                                    Dua                                               2


Tau                                                      Tiga                                               3
Paat                                                     Empat                                            4

Himaq                                                 Lima                                              5

Num                                                    Enam                                             6
Pituq                                                   Tujuh                                             7
Vauq                                                    Delapan                                         8Sivaq                                                   Sembilan                                       9
Macqan                                               Sepuluh                                          10

Dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar