Senin, 17 September 2018

Waktu Dan Kosakata Bahasa Fiji Navosa


Bahasa Fiji adalah bahasa resmi negara Republik Kepulauan Fiji, negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik sebelah selatan, tepatnya di sebelah timur negara Vanuatu, di sebelah barat negara Tonga dan di sebelah selatan negara Tuvalu.

Bahasa Fiji memiliki tiga dialek, yaitu :
1. Bahasa Fiji Dialek Bau
2. Bahasa Fiji Dialek Suva
3. Bahasa Fiji Dialek Navosa

Bahasa Fiji Navosa adalah bahasa Fiji dengan dialek Navosa. Bahasa Fiji Navosa termasuk keluarga bahasa Fijian, dari kelompok bahasa Fiji Timur, yang adalah bagian anak cabang bahasa Pasifik Tengah, yang merupakan bagian cabang bahasa Oseanik, termasuk sub rumpun bahasa Melayu Polinesia, dan merupakan bagian rumpun bahasa Austronesia.

Berikut beberapa kosa kata waktu dan kosa kata lainnya dalam bahasa Fiji Navosa beserta dengan artinya :
Sivi na A ina B na miniti = Jam A lewat B menit
Vo e B na miniti me A = jam A kurang B menit
Mataka = pagi
Cabe na siga = terbit matahari
Mataka lailai = subuh
Sigalevu tutu = tengah hari
Sigalevu = siang hari
Karobo = senja
Yakavi = sore hari
Dromu na siga = saat matahari terbenam
Bogilevu tutu = tengah malam
Bongilevu = malam hari
Moniti = hari Senin
Tusiti = hari Selasa
Vukelulu = hari Rabu
Lotulevu = hari Kamis
Vakaraubuka = hari Jum'at
Vakarauwai = hai Sabtu
Sigatabu = hari Minggu
Janueri = bulan Januari
Feperueri = bulan Februari
Maji = bulan Maret
Epereli = bulan April
Me = bulan Mei
June = bulan Juni
Julai = bulan Juli
Okosita = bulan Agustus
Sepiteba = bulan September
Okotova = bulan Oktober
Noveba = bulan November
Tiseba = bulan Desember
Au = saya
Baji = gigi
Bura = buruk
Bibita = berat
Bekau = bahu
Bucobuco = putih
Baca ni qwele = cacing tanah
Burakia = menembus
Bebe = telinga
Bogi = malam
Balavu = panjang
Bukutia = mengencangkan
Bekau = sayap
Cola = hidup
Culacula = menjahit
Cakacaka = bekerja
Cucu = susu
Cake = mendaki
Cegu = bernapas
Calevu = jalur
Cilo = menyembunyikan
Cagi = angin
Cece = api
Dravu = abu
Duka = kotor
Dau = mengetahui
Drodro = mengalir
Dolavia = mengungkap
Drivajia = mencuri
Domo = leher
Digidigi = memilih
Dra = darah
Drili = tumpul
Domicia = menghisap
Drokadroka = hijau
Dradra = merah
Drano = danau
Daro = berbaring
Ecola = manusia
Gwata = ular
Geregere = kecil
Gusu = mulut 
Garutia = mengendus
Gwacagwaca = usus
Gwata = tajam
Gicu = hidung
Ivei = mana
I cula = jarum
I = di
Ika = ikan
Jina = benar
Jikai = tidak
Katakata = hangat
Kete = perut
Kajia = menggigit 
Kubakuba = tebal
Kai = tongkat
Katasivi = meludah
Kakasali = dingin
Kwaya = mengatakan
Kabut = kabut
Kulukulu = debu
Kanikia = lain
Kula = bulu
Kobulu = merokok
Kalokalo = bintang
Kutu = kutu
Katula = cabang
Kurukuru = petir
Kana = makan
Keli = menggali
Kucuve = tikus
Lavo = ayah
Lolo = hitam
La yalewa = istri
Lewe = daging
La = kaki
La ma = datang
Lekaleka = pendek
Lobo = belakang
Lobakia = menekan
Lua = muntah
Lutu = jatuh
Luvu = hujan
La teigwane = suami
Lulu = basah
Levu = besar
Luveasewa = anak
Lima = tangan
Laulau = ekor
Liwa = meniup
Lomalagi = langit
Lewa = perempuan
Mali = tertawa
Masima = garam
Mate = meninggal
Macamaca = kering 
Maremare = tipis 
Matau = kanan
Moce = tidur
Magia = mengunyah 
Mata = mata
Madua = malu
Mara = busuk
Musukia = memotong
Mila = menggaruk
Matakucia = takut
Ma = lidah
Muru = kamu
Mala = membagi
Masawa = menguap
Mawi = kiri
Manumanu = burung
Mau = rumput
Ni gica = kapan
Namu = nyamuk
Nene = ibu
Na ca = apa
Okwe = ini
O iko = kamu
O = awan
O kuru = mereka
O datou = kita
Ogi = bahwa 
O kia = dia
O cei = siapa
Qwele = bumi
Qase = tua
Qiqo = sempit 
Qulu = mengadakan
Qau = berenang
Rau = daun
Rogo = mendengar
Ra = di bawah
Ravujia = memukul
Raraci = menyakitkan
Rerega = kuning
Rabalevu = luas
Rau ni ulu = rambut
Somu = minum
Siga = hari
Sina = ilalang
Senikai = bunga
Tako = ayah
Tui = anjing
Tavunia = membakar
Tuki = mengalahkan
Taba = kulit
Teitei = menanam
Tali = tali
Tua = tulang
Tevuli = berbelok arah
Tagi = menangis
Tadra = bermimpi
Tubu = tumbuh
Taucoko = semua
Tu = berdiri
Tara va ca = bagaimana
Tola = melihat
Tadra = duduk
Teigwane = laki-laki
Uvia = meniup
Ulu = kepala
Uro = minyak
Vayawa = jauh
Vakasama = berpikir 
Vula = bulan
Vina = baik
Vuata = buah
Viri = membuang
Vuka = terbang
Vania = menembak
Vou = baru
Varoro = berburu
Volivoli = pasir 
Voleka = dekat
Varere = memasak
Vatu = batu
Vuka = membengkak
Veikaikai = kayu
Volia = membeli
Vesukia = mengencangkan
Viritalawalawa = laba-laba
Vata nia = dan
Wiliwili = menghitung
Waka = akar
Wai = air
Were = rumah
Wai taci = laut
Yato = berjalan
Yaloka = telur
Yata = di atas
Yabaki = tahun
Yaloga = di dalam
Yaseyase = guntur
Yate = hati
Yaca = nama
Kia                                                  Satu                                         1
Rua                                                 Dua                                          2
Tolu                                                 Tiga                                        3
Va                                                    Empat                                     4
Lima                                                Lima                                       5
Ono                                                 Enam                                      6
Vitu                                                 Tujuh                                      7
Walu                                                Delapan                                  8
Ciwa                                                Sembilan                                9
Jini                                                   Sepuluh                                  10
Ruasagavulu                                    Dua puluh                               20
Limasagavulu                                  Lima puluh                             50
Kia na drau                                      Seratus                                    100
Kia na udolu                                    Seribu                                      1000

Dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar