Senin, 21 Januari 2019

Kosa Kata Istilah Akuntansi Dalam Bahasa Mandarin

Berikut ini beberapa kosa kata istilah Akuntansi beserta artinya :
Zhang hu = rekening, akun
Kuaiji = Akuntansi
Kuai ji xi tong = sistem Akuntansi
Kuaiji deng shi = persamaan Akuntansi
Mei guo kuai ji xiehui = asosiasi Akuntansi Amerika Serikat
Kuaiji shuyu = istilah Akuntansi
Shen ji yuan = pemeriksa keuangan
Yingfu zhang kuan = Utang usaha
Bu shenji = pemeriksa internal
Ying shou zhang kuan = piutang usaha
Jiefang cha'e = saldo debet
Yu ti feiyong = beban yang masih harus dibayar
Yinhang dui zhangdan = rekening koran
Leiji zhejiu = akumulasi penyusutan
Yu suan  = anggaran
Tiaozheng fen lu = jurnal penyesuaian
Zi ben = modal
Bei di dai zhang = penyisihan piutang tak tertagih
Fei yong = biaya
Tan xiao feiyong = beban amortisasi
Bu ji = pembukuan
An chengben = berdasarkan biaya
Cun kuan dan = bukti slip setoran
Shenji = pemeriksaan keuangan, audit
Dai kuan = pinjaman, kredit
Huaizhang kaizhi = beban piutang tak tertagih
Zhai wu ren = debitur
Zichan fuzhai biao = neraca
Hua fei = pengeluaran
Yinhang = bank
Mao li = laba kotor
Yinhang daikuan = pinjaman bank
Sun yi biao = laporan laba rugi
Jian = obligasi
Xi lu = suku bunga
Yingfu zhaiquan = utang obligasi
You jia zheng quan = surat berharga
Zhangmian jiazhi = nilai buku 
Dao qi ri = jatuh tempo
Yingkui pingheng dian = titik impas
Shang pin = barang dagangan
Jianzhu = bangunan
Cai gou dian = faktur pembelian
Linian = kalender
Xiao shou = penjualan
Xianjin = kas
Gu piao = saham
Xianjin ji deng jia = kas dan setara kas
Jiao yi = transaksi 
Xianjin liudong biao = laporan arus kas
Shui = pajak
Xianjin zhifu riji = buku harian pembayaran kas, jurnal kas keluar
Bao yang fei = biaya pemeliharaan
Xianjin shouju zazhi = buku harian penerimaan kas, jurnal kas masuk
Xingzheng zongcai = direktur utama, CEO
Shouxi caiwu zongjian = direktur keuangan, CFO
Shouxi yingxiao guan = direktur pemasaran, CMO
Shouxi yingyun guan = direktur operasional, COO
Tiaojie qi = pengawas internal
Chanpin xiaoshou chengben = beban pokok penjualan, HPP, COGS
Fugai lu =  rasio coverage
Huobi = mata uang
Liudong zichan = harta lancar
Liudong fuzhai = utang lancar
Zhaiwu yu gudong quanyi bilu = rasio utang dengan modal
Xiaohao feiyong = beban deplesi
Cunkuan = tabungan
Zhejiu feiyong = beban penyusutan
Zhuren = direktur
Shuang bei yu'e dijian fa = metode penurunan berganda
Shoufu = uang muka
Shui hou shouru = laba setelah pajak
Lixi ji shui xiang qian yingli = laba sebelum bunga dan pajak
Shouru ji sui = laba sebelum pajak
Mei gu shouyi = laba tiap saham
Jingji = ekonomi
Yuangong ying shou kuan = piutang karyawan
Shebei = peralatan
Gongping = permodalan, ekuitas
Guquan shengming = laporan permodalan, laporan ekuitas
Waibu shenji = pemeriksaan keuangan dari luar, Audit eksternal
Gongping de shichang jiage = harga pasar wajar
Caiwu zhuangkuang = posisi keuangan
Caiwu baogao = laporan keuangan
Xianru xian chu = pertama masuk pertama keluar, FIFO
Caizheng niandu = tahun pajak, tahun fiskal
Guding zichan = aset tetap, aktiva tetap
Jiaju = perabot
Bodong jijin = dana tidak tetap
Jiaju = perabotan mebel
Qiyou feiyong = beban bahan bakar
Yiban ji xingzheng kaizhi = beban umum dan administrasi
Putong rijizhang = jurnal umum
Zong zhang = buku besar, GL
Shanyi = aktiva tak berwujud
Maoli = laba kotor
Beiyong jin = dana tidak tetap
Baoxian feiyong = beban asuransi
Zhongqi baogao = laporan interim
Neibu shenji = pemeriksaan internal
Kucun = persediaan
Cunhuo zhouzhuan lu = perputaran persediaan
Touzi = investasi
Tudi = tanah
Ganggan bilu = rasio pengungkit
Fuzhai = utang
Liudong xing bilu = rasio likuiditas
Changqi fuzhai = kewajiban jangka panjang
Shichang jiage = harga pasar
Shichang jiazhi = nilai pasar
You jia zhengquan = surat-surat berharga
Shaoshu gudong quanyi = hak minoritas
Anjie daikuan = pinjaman hipotek
Yidong pingjun xian = rata-rata berjalan
Fei liudong zichan = aset tidak lancar
Jingying feiyong = beban usaha
Yingye shouru = laba usaha
Qita ying shou kuan = tagihan lainnya
Fukuan tiaokuan = syarat pembayaran
Qi = periode
Lingyong xianjin = kas kecil
Dai tan feiyong = beban dibayar dimuka
Shiyinglu = rasio harga dengan pendapatan
Jiage biao = daftar harga
Sunyi biao = laporan laba rugi
Lirun lu = margin laba
Yingli nengli bilu = rasio keuntungan
Guomai = pembelian
Su dong bilu = rasio cepat
Zujin zhichu = beban sewa
Liucun shouyi = laba ditahan
Zichan shouyi lu = rasio pengembalian aktiva, ROA
Jing zichan shouyi lu = ROE
Shouru = pendapatan
Xinjin kaizhi = beban gaji
Xiaoshou = penjualan
Zhengquan = surat-surat berharga
Xiaoshou feiyong = beban penjualan
Gufen = saham
Tezhong rijizhang = jurnal khusus
Zhixian fa = metode garis lurus
Zonghe de nianfen shuzi de fangfa = metode jumlah angka tahun
Suodeshui feiyong = beban pajak penghasilan
Ying nashui suode e = penghasilan kena pajak
Lufei = uang jalan, beban perjalanan dinas
Shi suan biao = neraca saldo
Yingye e = perputaran
Fei gongzi shouru = penghasilan ditangguhkan
Chezai shebei = peralatan kendaraan
Gongzi = upah
Gongzuo biao = neraca lajur, kertas kerja

Dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar