Minggu, 13 Januari 2019

Percakapan Perkenalan, Kunjungan, Dan Perjumpaan Dalam Bahasa Jepang

Berikut ini beberapa percakapan Perkenalan, Kunjungan Dan Perjumpaan Dalam Bahasa Jepang beserta dengan artinya :
1. Percakapan Perkenalan
Kotaro : Kon'nichiwa
              Selamat Siang
Takeshi : O ai dekite ureshii
                Menyenangkan bertemu dengan anda
Kotaro  : Anata to namae wa nanidesu ka?
               Siapakah nama anda?
Takeshi : Watashi no namae Takeshi wa kendesu
                Nama saya Takeshi
Kotaro :   Tashika ni anata wa, Indoneshia de wa nai. Doko kara kita nodesu ka?
                Tentu anda bukan orang Indonesia. Dari mana anda berasal?
Takeshi :  Watashi wa seikakuna Hiroshima ni, Nippon kara no gozen
                 Saya dari Jepang, tepatnya Hiroshima

2. Percakapan Memperkenalkan Sesorang
Kenichi : Kon'nichiwa
                Selamat siang
Kimura :  O ai dekite ureshii
                Senang bertemu dengan anda
Kenichi :  Dono yo nidesu ka?
                 Apa kabar?
Kimura :  Zen to tsuneni kenko. Jigoku wa nanidesu ka?
                Baik dan sehat selalu. Ada apakah gerangan?
Kenichi :  Watashi wa anata ni go shokai shitai to omoimasu, watashi no yujin wa kare no namae 
                 Santiaji
                 Saya ingin memperkenalkan kepada anda, teman saya namanya Santiaji
Kimura :  O ai dekite ureshii
                 Senang berkenalan dengan anda

3. Percakapan Kunjungan Ke Jakarta
Kimura :  Kon'nichiwa
                Selamat siang
Robby  :  Kon'nichiwa
                Selamat siang
Kimura :  Watashi wa shitsumon suru koto wa dekimasu ka?
                 Bolehkah saya bertanya?
Robby  :  Watashi wa anata o tasukeru koto ga dekimasu ka?
                Apa yang bisa saya bantu?
Kimura :  Anata wa Sudiruman o shitte imasu ka?
                Apakah anda mengetahui jalan Sudirman?
Robby  :  Koso biru no hai, asoko ni takusan no
                Iya, di sebelah sana yang banyak gedung pencakar langit
Robby :   Koko de, anata no jotai?
                Dari mana asal negara Anda?
Kimura :  Watashi wa Nippon shusshindesu
                 Saya berasal dari Jepang
Robby  :   Anata wa Indoneshia go wa dekimasu ka?
                 Apakah anda dapat berbahasa Indonesia?
Kimura :  Amarini mo yoi
                Tidak begitu baik

4. Percakapan Perjumpaan Dengan Teman Lama
Kenzo   :  Anata no Kimura?
                Anda Kimura?
Kimura :  Haai, Kimura
                Ya saya Kimura
Kenzo   :  Mai Kenzo suru ni wa, mada watashi o oboete imasu ka?
                 Saya Kenzo, kamu masih ingat dengan saya?
Kimura  :  Wareware wa koko de atta ne?
                 Kita pernah bertemu dimana?
Kenzo   :  Anata no watashi no daigaku jidai no yujin, Osaka no jikan
                Saya teman kuliah kamu, waktu di Osaka

Dari berbagai sumber       

Tidak ada komentar:

Posting Komentar