Jumat, 01 Februari 2019

Belajar Mengenal Bahasa Fiji Navosa

Bahasa Fiji adalah bahasa resmi negara Republik Kepulauan Fiji, negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan, tepatnya di sebelah timur negara Vanuatu, sebelah barat negara Tonga, dan di sebelah selatan negara Tuvalu.

Bahasa Fiji memiliki tiga dialek, yaitu :
1. Bahasa Fiji dialek Bau, merupakan bahasa resmi negara Fiji
2. Bahasa Fiji dialek Navosa
3. Bahasa Fiji dialek Suva

Bahasa Fiji Navosa adalah bahasa Fiji dialek Navosa. Bahasa Fiji Navosa termasuk keluarga bahasa Fiji, yang adalah bagian kelompok bahasa Fiji timur, merupakan bagian anak cabang bahasa Pasifik Tengah, yang adalah bagian cabang bahasa Oseanik, termasuk dalam sub rumpun bahasa Polinesia, dan merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia.

Berikut ini beberapa kosa kata dalam bahasa Fiji Navosa beserta dengan artinya :
Au = saya
Bogi = malam
Bekau = sayap
Bura = buruk
Baca ni qwele = cacing tanah
Balayu = panjang
Bibita = berat
Burakia = menembus
Baji = gigi
Bucobuco = putih
Bebe = telinga 
Bukutia = mengencangkan
Bekau = bahu
Cola = hidup
Cagi = angin
Cake = mendaki
Cece = api
Cucu = susu
Cakacaka = bekerja
Culacula = menjahit
Calevu = jalur
Cilo = menyembunyikan
Cegu = bernapas
Dau = mengetahui
Dradra = merah
Dravu = abu
Daro = berbaring
Digidigi = memilih
Domo = leher
Drivajia = mencuri
Dolavia = membuka
Drano = danau
Drodro = mengalir
Drokadroka = hijau
Duka = kotor
Domicia = menghisap
Dra = darah
Drili = kusam
Ecola = orang
Gicu = hidung
Gwata = ular
Garutia = mengendus
Geregere = kecil
Gwacagwaca = usus
Gusu = mulut
Gwata = tajam
Ivei = mana
Ika = ikan
I = di
Icula = jarum
Jina = benar
Jikai = tidak
Katasivi = meludah
Kai = kayu
Kalokalo = bintang
Kabu = kabut
Kanikia = lain
Ke = jika
Kete = perut
Kulukulu = debu
Kajia = menggigit
Kana = makan
Katula = cabang
Kucuve = tikus
Kurukuru = petir 
Katakata = hangat
Kobulu = merokok
Kakasali = dingin
Kubakuba = tebal
Kwaya = mengatakan
Keli = menggali
Kutu = kutu
Kula = bulu
Lavo = ayah, bapak
La = kaki
Luvu = hujan
Lekaleka = pendek
Liwa = meniup
Lewa = wanita
Lobo = belakang
La ma = datang
La yalewa = istri
La teigwane = suami
Levu = besar
Lima = tangan
Lomalagi = langit
Lulu = basah
Laulau = ekor
Lobakia = menekan
Lua = muntah
Luveasewa = anak
Lewe = daging
Lutu = jatuh
Lolo = hitam 
Mali = tertawa
Macamaca = kering
Magia = mengunyah
Manumanu = burung
Ma = lidah
Mala = membagi
Masawa = menguap
Mata = mata 
Matau = kanan
Madua = malu
Maremare = tipis
Masima = garam
Mate = meninggal
Mawi = kiri
Musukia = memotong
Mara = busuk
Mila = menggaruk 
Muru = anda
Matakucia = takut
Mau = rumput
Moce = tidur
Ni gica = kapan
Na ca = apa
Nene = ibu
Namu = nyamuk
Okwe = ini
O kuru = mereka
O iko = anda
O = awan 
O datou = kita
Ogi = bahwa
O cei = siapa
O kia = dia
Qwele = bumi
Qiqo = sempit 
Qulu = mengadakan
Qau = berenang
Qase = tua
Rogo = mendengar 
Ravujia = memukul
Rau = daun
Rabalevu = luas
Ra = di bawah
Rerega = kuning
Raraci = menyakitkan
Rau ni ulu = rambut
Somu = minum
Siga = hari
Sina = ilalang
Senikai = bunga
Tuki = mengalahkan
Tadra = bermimpi 
Tagi = menangis
Tali = tali
Taucoko = semua
Teitei = menanam
Tu = berdiri
Tubu = tumbuh
Taba = kulit 
Tako = ayah
Tui = anjing
Tavunia = membakar
Tua = tulang
Tadra = duduk
Teigwane = laki-laki
Tola = melihat
Tara va ca = bagaimana
Tevuli = berbelok
Uvia = meniup
Uro = lemak
Ulu = kepala
Vula = bulan 
Vuka = membengkak
Vou = baru
Volia = membeli
Viri = membuang
Vakasama = berpikir
Vania = menembak
Varoro = berburu
Vatu = batu
Vina = baik
Voleka = dekat
Vamate = mematikan
Vuata = buah
Vata nia = dan
Varere = memasak
Volivoli = pasir
Veikaikai = kayu
Vuka = terbang
Vayawa = jauh
Viritalawalawa = laba-laba
Vesukia = mengencangkan
Wiliwili = menghitung
Waka = akar
Wai = air
Were = rumah
Wai taci = laut
Yato = berjulan
Yabaki = tahun
Yaseyase = guntur
Yaca = nama
Yate = hati
Yaloga = di dalam
Yata = di atas
Yaloka = telur
Kia                                  Satu                                      1
Rua                                 Dua                                       2
Tolu                                 Tiga                                      3
Va                                    Empat                                   4
Lima                                Lima                                     5
Ono                                 Enam                                    6
Vitu                                 Tujuh                                    7
Walu                               Delapan                                 8
Ciwa                               Sembilan                               9
Jini                                  Sepuluh                                 10
Ruasagavulu                   Dua puluh                              20
Limasagavulu                 Lima puluh                            50
Kia na drau                     Seratus                                   100
Kia na udolu                   Seribu                                    1000

Dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar