Sabtu, 23 Februari 2019

Belajar Mengenal Kosa Kata Dan Frase Bahasa Rukai Budai

Bahasa Rukai adalah bahasa daerah yang digunakan oleh suku Rukai, suku asli pedalaman yang mendiami daerah pegunungan di Taidong, Kaohsiung, dan Pingtung, di sebelah selatan pulau Formosa, negara Taiwan.

Bahasa Rukai memiliki beberapa dialek menurut anak sukunya, yaitu :
1. Dialek Rukai Tanan 
2. Dialek Rukai Proto
3. Dialek Rukai Mantauran
4. Dialek Rukai Budai
5. Dialek Rukai Tona
6. Dialek Rukai Maga

Bahasa Rukai Budai adalah bahasa Rukai dialek Budai yang dituturkan oleh suku Rukai, dari anak suku Rukai Budai, yang tinggal di pedalaman daerah pegunungan sebelah selatan pulau Formosa, Taiwan. Bahasa Rukai Budai termasuk dalam keluarga bahasa Rukai, yang termasuk cabang bahasa Formosa, dan merupakan bagian rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Rukai Budai menggunakan aksara Latin dalam sistem baca tulisnya.

Berikut ini beberapa kosa kata dan frase dalam bahasa Rukai Budai beserta dengan artinya :
Abaia = perempuan 
Ading = di dalam
Amou = kaki
Arima = tangan
Achilai = air
Alelebai = cacing tanah
A'oi = api
Atatimalau = nyamuk
Ababai = perempuan
Aitotoma = kerja
Arema = tangan
Atai = hati
Abu = abu 
Angatu = kayu
Aolo = kepala
Aridi = bulu
Adadam = burung
Aoolai = laki-laki
Acilai = air
Angia'palai = terbang
Adail = jauh
Apoulu = api
Apoy = api
Ane'a = siapa
Bu'at = daging
Baong = laut
Belang = di atas
Bo'oro = usus
Balac = akar
Bayu = laut
Ben'lai = bunga
Ba'oa = baru
Batok = telur
Boberau'a = kuning
Barang = perut
Bayu = danau
Coumonu = hidung
Calinga = telinga
Caili = tahun
Charinga = telinga
Camcam = kabut
Dumu'duma = semua
Da'ce = kutu
Damar = bulan
Dapal = kaki
Derek = belakang
Da'al = kaki
Dami = rumah
Derder = petir
Direrel = merah
Da'e = bumi
Da'co = kutu
Dauda'e = di bawah
Da'n = rumah
Enai = pasir
Erai = darah
Elolai = ular
Ebel = merokok
Eme'em = awan
Eang'eang = sakit
Edekai = pendek
Eme'eme = langit
Isi'o = rambut
Ikid = kulit
Ikainga wa'et = baring
Ira = dan
Kapallu = kepala
Ka'ang = ikan
Kenai = kita
Kaivai = ini
Kadaranane = jalur
Kawa = kayu
Kialala = dengar
Konomi = anda
Kawareva = bilang, kata
Ku'ani = bahwa
Keiga = kapan
Kunaku = kita
Kaelea = jalan
Kota = kita
Kuara = lain
Keso = engkau
Kunako = saya
Kua'ni = dia
Kua'aub = membakar
Kuanilaka'i = mereka
Kierem'rem = pikir
Ko'co = kutu
Kaur'a = jalan
Livadang = bahu
Lalak = anak
Leiga = kapan?
Macacawa = ketawa
Maiceleng = hitam
Ma'laa = pegang
Mabar = busuk
Madau = besar
Mailut = tumpul
Macaem = sakit
Magarang = tajam
Maca = mata
Made = buah
Malisi = kotor
Malebiri = tipis
Maliulius = belok
Ma'toma = bagaimana
Makidemel = tebal
Malilingai = hidup
Matarir = baik
Mameal = kering
Maredang = tua
Matiki = sempit
Ma'ung = malam
Melede = putih
Matatibi = membagi
Makecer = dingin
Matiuleg = berat
Macha = mata
Manema = apa
Mauvagai = membagi
Malisi = buruk
Mua'rau = luas
Manianiak = napas
Mok'led = takut
Madi'reseng = basah
Mo'aror = aliran
Muto-mytou = mulut
Matangela = panjang
Niama = datang
Nagan = nama
Ngodui = mulut
Ngalai = ludah
Ngungu'a = hidung
Ngodei = mulut
Ourohu = leher
Oa'ece = tidur
Omas = manusia
Ongoho = hidung
Oalo'o = berburu
Opacai = meninggal
Ogacegace = garuk
Pupili = putih
Paredi = sayap
Paridi = bulu
Ridam = lidah
Romo = bulu
Radeke = laut
Rikac = guntur
Rolun = leher
Re'e = leher
Rola'i = anak
Reneg = batu
Seveg = debu
Sulan = ular
Salesese = hijau
Sawalai = laki-laki
Sima = minyak
Suangalai = muntah
Setapai = tangan
Sarellai = laki-laki
Taoto = ekor
Teliki = tikus
Ta'ma = ayah
Timo = garam
Tariau = bintang
Tumungutu = nyamuk
Tabalanga = bahu
Toto = susu
Tsapku = kaki
Takeraravat = laba-laba
Tina = ibu
Tatenganuli = benar
Teki'a = kecil
Taupong = anjing
Tawes = ekor
Ussioi = rambut
Ubel = rumput
Unai = tali
Udadawac = jalan kaki
Udal = hujan
Uburon = merokok
Viri = kiri
Vanal = kanan
Vaian = hari
Varig = angin
Valis = gigi
Waidi = berdiri
Waga = masak
Wa'sipi = hitung
Wadangdang = hangat
Wadukuru = lempar
Wabicalu = mematikan
Wacaicaisi = jahit
Wa'epi = tiup
Wa'acai = meninggal
Wagemgem = peras
Wakela = datang
Wabilakac = tembak
Wakac = gigit
Wapec = tidur
Waderder = menembus
Wakan = makan
Waroqo = menggali
Walangui = berenang
Watingal = mengetahui
Wa'rec = ikat
Watakainen = duduk
Wa'iri = berdiri
Watobi = menangis
Wa'veg = mengikat
Walup = berburu
Wasabali = endus
Wati'abu = potong
Wapacai = mematikan
Wongol = minum
Warakad = menembus
Wace'el = lihat
Wasaserur = pukul
Wade'd = dekat
Waqa'nuqanu = hisap
Yaka'inu = mana
Yakai = di dalam
E'a                                             Satu                                               1
Denga                                       Satu                                                1
Rusa                                          Dua                                                2
Nousa                                        Dua                                                2
Turu                                          Tiga                                                3
Toro                                          Tiga                                                3
Spa't                                          Empat                                             4
Patu                                           Empat                                             4
Rima                                         Lima                                               5
Lima                                         Lima                                               5
Neum                                        Enam                                              6
Neuma                                       Enam                                             6
Enem                                        Enam                                              6
Pitu                                           Tujuh                                              7
Pito                                           Tujuh                                              7
Varo                                          Delapan                                          8
Mevarou                                   Delapan                                          8
Bangat                                      Sembilan                                         9
Bangato                                    Sembilan                                         9
Bangatu                                    Sembilan                                         9
Porok                                        Sepuluh                                           10
Pouroukou                                Sepuluh                                           10
Mapusal                                    Dua puluh                                       20
Idai                                           Seratus                                             100

Dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar