Rabu, 06 Februari 2019

Percakapan Tentang Keluarga Dalam Bahasa Jepang

Berikut ini beberapa percakapan tentang keluarga dalam bahasa Jepang beserta dengan artinya :
1. Tentang Keluarga Saya
Hanako : Kore wa watashi no kazokudesu. Watashi no chichi wa, Indonesia, haha wa Nipponjindensu
                Ini keluarga saya. Ayah saya orang Indonesia dan ibu saya orang Jepang
Megumi : Anata no kuni no shimin wa dokodesu ka?
                 Anda sebagai warga negara mana?
Hanako  : Watashi no Nipponjin. Shikashi, wareware wa katei de hinpan ni Indonesia-go o shiyo  
                shite imasu
                Saya warga negara Jepang. Tetapi kami di rumah sering menggunakan bahasa Indonesia
Megumi : A, watashi wa anata ga hanasu riyu wa kon rikai Indonesia ryucho
                 Ah, saya mengerti sekarang, kenapa kamu berbahasa Indonesia dengan lancar
Hanako  : Watashi wa Indonesia no bunka o shiraberu tame ni, Indonesia ni ryugaku suru yoteidesu
2. Bercerita Tentang Keluarga
Yuki    :  Anata no otto wa, sagyo dokodesu ka?
               Suamimu bekerja di mana?
Keiko :  Kare wa hoken kaisha de hataraku
              Dia bekerja di sebuah perusahaan Asuransi
Yuki   :  Anata wa, kodomo o o mochidesu ka?
              Kamu punya anak?
Keiko :  Hai, watashi wa ni-nin no kodomo o motte imasu. Danjo kaku I, josei
              Ya, saya punya dua anak. Satu laki-laki dan satu perempuan
Yuki   :  Watashi wa 3-nin no kodomo ga imasu. Sono hitotsu ga kenchiku gakka de benkyo shite 
              imasu
              Saya punya anak tiga. Salah satunya sedang kuliah di jurusan Arsitektur
Keiko :  Watashi no kodomo wa mada gakko o shinai
              Anak-anakku masih belum sekolah
3. Di Dalam Kelas
Guru   :  Shizuka ni shite kudasai. Watashi-tachi no kurasu de wa, atarashii kodomo ga arimasu
               Harap tenang. Ada anak baru di kelas kita
Ayumi :  Asa subete, watashi Ayumi
               Pagi semua, saya Ayumi 
Guru    :  Subete no kenri ga arimasu. Anata no kazoku nitsuite oshiete moraemasu ka?
                Baiklah. Dapatkah kamu ceritakan tentang keluargamu?
Ayumi  :  Watashi no chichi wa kyoshidatta haha ga byoin de hataraite ita
                Ayah saya seorang dosen dan ibu saya bekerja di sebuah rumah sakit
Guru     :  Hoho nitsuite no anata no kyodai shimai?
                 Bagaimana tentang saudara laki-lakimu atau perempuanmu? 
Ayumi  :  Watashi wa kyodai ya shimai ga atta. Watashi wa hitorikkodesu
                Saya sama sekali tidak punya saudara laki-laki atau perempuan. Saya anak tunggal
4. Berita Duka
Kazumi :  Mitsuko wa, watashi o kiite, watashi wa anata no oba kara warui nyusu o shutoku suru
                 Mitsuko, dengar saya, saya mendengar kabar buruk dari bibimu
Mitsuko :  Kami yo, nandesu ka?
                  Oh Tuhan, apa?
Kazumi  :  Kento anata no kyodai wa, byoki de shibo shita
                  Kakakmu Kento, meninggal karena penyakitnya
Mitsuko  :  A iya, hontoni watashi wa saikin, su-jikan mae ni atta toki, odoroita
                   Oh tidak, benar-benar mengejutkan padahal saya baru saja bertemu beberapa jam lalu
Kazumi   :  Itoko ane wa, shimai Naoko no itoko, byoin Hirote ita
                   Sepupu perempuanmu Naoko dan sepupu laki-lakimu Hiro sudah di rumah sakit
Mitsuko   :  Watashi-tachi wa isoganeba naranai, no wa sore o eru mimashou. Wareware wa oku no 
                    jikan o motte inai
                    Ayo kita ke sana, kita harus bergegas. Kita tidak punya banyak waktu
Dari berbagai sumber    

Tidak ada komentar:

Posting Komentar