Minggu, 24 Maret 2019

Daftar Kata Sifat Dalam Bahasa Hakka

Berikut ini beberapa daftar kata sifat dalam bahasa Hakka beserta dengan artinya :
An = sangat
An ce = jelek
An ciang = cantik
An fan = membosankan
An fu = pahit sekali
An fun = bingung
An hen = sering
An kiu = lamban, sedih
An liang = tampan
An liong = dingin sekali
An nan = sukar
An pao = kenyang
An sao = panas sekali
An sau = jarang
Antokong = banyak bicara
Boi = bisa
But tet si = sangat tidak suka
Ca pat = cerewet
Chhut chiap = langsung
Cin = pandai
Co = pakai
Co ka = muat
Em sit = tidak pernah
Fan = diulang
Fu = pahit
Ham = asin
Han = masih
Han = sempat
Hen hau = sangat baik
Hiong = harum
Ho e = sudah
Ho sit = enak
Kha ho = lebih bagus
Kha ho sut = lebih enak
Kha se = lebih kecil
Khoi sim = gembira
Ja = juga
Liong = dingin
Lum pong = numpang
Mang = belum
Mang = sibuk
Mo jang mo ciak = omong kosong
Mo kat sat = tidak tenang
Mo li jiu = tega
Mo nyuk = kosong
Muk soi = ngantuk
Pau = kenyang
Phoi suk = matang
Phui = gemuk
Pu hui = tidak mampu
Put chu yi = tidak jauh
Put fun = tidak berbeda
Sang ha = kadang-kadang
Sau = panas
Se = kecil
Sheu = kurus
Siang = amis
Sim kon lon = khawatir
Sin = baru
Son = asam
Tap fu = sangat pahit
Tap te kui = plin plan
Ten = sedang
Thai = besar
Tham = tawar
Thet = sudah
Thiam = manis
Thin = tenang
Tiam = berhenti
Tjhit = lurus
Tjhiang = hanya
Tjhiu = bau
Tu ki = lapar
Van = habis

Dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar