Kamis, 02 Mei 2019

Waktu, Bilangan Dan Angka Dalam Bahasa Kirundi

Berikut ini kosa kata waktu, bilangan dan angka dalam bahasa Kirundi beserta dengan artinya :
Ubunyene = saat ini
Igicu = tengah malam
Uyu munsi = hari ini
Munkoko = subuh
Umwaka = tahun
Isaha = waktu, jam
Buhoro = perlahan
Ejo = besok, kemarin
Umugoroba = malam
Ubu = sekarang
Kumurango = sehari
Umugoroba mwiza = semoga soremu menyenangkan
Umusi = hari
Vuba = segera
Tuzobonana vuba = sampai ketemu lagi
Hanyuma = kemudian, setelah
Mwijoro = malam
Ijoro ryiza = selamat malam
Kuwambere = hari Senin
Kuwakabiri = hari Selasa
Kuwagatatu = hari Rabu
Kuwakane = hari Kamis
Kuwagatanu = hari Jumat
Kuwagatandatu = hari Sabtu
Kuwamunga = hari Minggu
Kuwa imana = hari baik
Rimwe                                  Satu                                         1
Kimwe                                  Satu                                         1
Umwe                                   Satu                                         1
Kabiri                                   Dua                                          2
Bibiri                                    Dua                                          2
Babiri                                   Dua                                          2
Gatatu                                  Tiga                                          3
Bitatu                                   Tiga                                          3
Batatu                                   Tiga                                          3
Kane                                     Empat                                      4
Bine                                      Empat                                      4
Bane                                     Empat                                      4
Gatanu                                  Lima                                        5
Bitanu                                   Lima                                        5
Batanu                                   Lima                                        5
Gatandatu                             Enam                                        6
Indwi                                    Tujuh                                        7
Umunani                              Delapan                                    8
Icenda                                  Sembilan                                   9
Icumi                                    Sepuluh                                     10
Cumi nu rimwe                    Sebelas                                      11
Cumi nu kabiri                     Dua belas                                  12
Cumi nu gatatu                    Tiga belas                                   13
Cumi nu kane                      Empat belas                                14
Cumi nu gatanu                   Lima belas                                  15
Cumi nu gatandatu              Enam belas                                 16
Cumi n'indwi                       Tujuh belas                                 17
Cumi n'umunani                   Delapan belas                            18
Cumi n'icenda                      Sembilan belas                           19
Mirong'ibiri                          Dua puluh                                  20
Mirong'ibiri nu rimwe          Dua puluh satu                           21
Mirong'ibiri nu kabiri           Dua puluh dua                           22
Mirong'ibiri nu gatatu          Dua puluh tiga                            23
Mirong'ibiri nu kane             Dua puluh empat                       24
Mirong'ibiri nu gatanu          Dua puluh lima                          25
Mirong'ibiri nu gatandatu     Dua puluh enam                         26
Mirong'ibiri n'indwi              Dua puluh tujuh                         27
Mirong'ibiri n'umunani         Dua puluh delapan                     28
Mirong'ibiri n'icenda            Dua puluh sembilan                    29
Mirong'itatu                          Tiga puluh                                  30
Mirong'itatu nu rimwe          Tiga puluh satu                           31
Mirong'itatu nu kabiri           Tiga puluh dua                            32
Mirong'itatu nu gatatu           Tiga puluh tiga                           33
Mirong'itatu nu kane             Tiga puluh empat                       34
Mirong'itatu nu gatanu          Tiga puluh lima                          35
Mirong'itatu nu gatandatu     Tiga puluh enam                         36
Mirong'itatu n'indwi              Tiga puluh tujuh                         37
Mirong'itatu n'umunani         Tiga puluh delapan                     38
Mirong'itatu n'icenda             Tiga puluh sembilan                  39
Mirong'ine                             Empat puluh                              40
Mirong'itanu                          Lima puluh                                50
Mirong'itandatu                     Enam puluh                               60
Mirong'indwi                         Tujuh puluh                               70
Mirong'umunani                    Delapan puluh                           80
Mirong'icenda                       Sembilan puluh                          90
Ijana                                       Seratus                                      100
Amajama abiri                        Dua ratus                                  200
Amajama atatu                        Tiga ratus                                 300
Amajama ane                          Empat ratus                              400
Amajama atanu                       Lima ratus                                500 
Amajama atandatu                  Enam ratus                               600
Amajama indwi                      Tujuh ratus                               700
Amajama umunani                  Delapan ratus                           800  
Amajama icenda                     Sembilan ratus                          900
Igihumbi                                 Seribu                                        1000
Ilaki                                        Seratus ribu                                100.000

Dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar