Selasa, 30 Juli 2019

Belajar Mengenal Bahasa Tswana

Bahasa Tswana adalah salah satu bahasa resmi negara Republik Botswana, negara Republik Afrika Selatan dan negara Republik Zimbabwe, tiga negara yang terletak di bagian selatan benua Afrika. Bahasa Botswana digunakan oleh suku Batswana, yang tinggal di negara Afrika Selatan, Zimbabwe, Botswana dan negara Namibia.

Bahasa Tswana termasuk dalam keluarga bahasa Bantu sempit, yang adalah bagian dari cabang bahasa Bantoid, merupakan bagian dari sub rumpun bahasa Benue Kongo, yang termasuk dalam rumpun bahasa Atlantik Kongo. Bahasa Tswana menggunakan huruf Latin dalam sistem baca tulisnya.

Berikut ini beberapa kosa kata dan frase dalam bahasa Tswana beserta dengan artinya :
Tswee-tswee = silahkan
Ke a leboga rra = terima kasih
Ke itumetse rra = kembali kasih, sama-sama, terima kasih kembali
Ke kopa tshwarelo = mohon maaf
Dumela rra = selamat pagi
Thupama e e monate = selamat siang
Muitsibowa a a monate = selamat sore
Boroko = selamat malam
Robala sentle = selamat tidur
Ke tla go bona kgantele = sampai bertemu lagi
Ke tla go bona kamoso = sampai bertemu besok
Ke tla go bona = sampai jumpa
Go siame = sampai ketemu lagi
Sala sentle = selamat tinggal
Tsamaya sentle = selamat jalan
Intshwarele = permisi
Leina le gago ke mang? = siapa nama anda?
Leina la me ke.... = nama saya....
Ke kgale re sa bonane = lama tidak berjumpa
O tsogile jang? = bagaimana kondisimu sekarang?
Ke tsogile sentle = kondisi saya sekarang baik
Le kae? = apa kabar?
Re teng = kabar baik
O nne le masego = semoga berhasil
Masego ke ao = semoga beruntung
Pholo e ntle = mari kita bersulang
Dumela = salam
O amogetswe = selamat datang
Tihola sentle = semoga harimu menyenangkan
Tsmaya sentle = pergilah dalam damai
Tselatshweu = selamat menempuh perjalanan
Itumelele dijo = selamat makan
Ke itu melela go goitsi = senang bertemu dengan anda
ke a go rata = aku cinta pada kamu
Ke go go potse = aku rindu pada kamu
Ko gae ke kae? = dari mana anda berasal?
Ke tswa ko.... = saya berasal dari....
Mokoro wa me o tletse ditlhapi = perahu saya penuh dengan belut
Lekau le le tsile go duela tsotlhe = pria ini akan membayar semuanya
Lekgarebe le le tsile go duela tsotlhe = wanita ini akan membayar semuanya
Laleme le le lengwe ga le a lekanela = satu bahasa tidak akan pernah cukup
Ema! = berhenti!
Molelo! = kebakaran!
Nthuse! = tolong!
Ntlogele! = tinggalkan saya sendiri!
Tsamaya kwa = pergilah
Letsatsi la tswalo lele monate = selamat ulang tahun
Malatsi a paseka aa itumedisang = selamat hari raya Paskah
Keresemose e e monate le ngwaga o o itumedisang = selamat hari raya Natal
Bitsa mapodisi = panggilkan polisi
Ke kopa o e kwale fa fatshe = tolong tuliskan ini
Ke kopa o boeletse gape = tolong katakan itu lagi
Bua ka bonya = tolong bicara lebih pelan
O fole ka potlako = semoga lekas sembuh
Ga ke itse sepe = saya tidak tahu
Ke a tlhaloganya = saya mengerti
Ga ke tlhaloganya = saya tidak mengerti
Wa bo o reng.....ka setswana? = bagaimana mengatakan......dalam bahasa Tswana? 
A o bua Setswana? = apakah anda bicara bahasa Tswana?
Ee fela ga nnyane = ya, sedikit
E ke bokae? = berapa banyaknya ini?
Ntlwana ya boitiketso e kae? = dimanakah letak kamar mandi?
A ga o batle go bina? = maukah kamu berdansa denganku?

Dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar