Tampilkan postingan dengan label Bahasa Bunun Takbanuaz. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bahasa Bunun Takbanuaz. Tampilkan semua postingan

Kamis, 11 Oktober 2018

Pengenalan Bahasa Bunun Takbanuaz

Bahasa Bunun adalah salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh suku Bunun yang tinggal di pulau Formosa, negara Taiwan. Menurut cabang sukunya, bahasa Bunun terdiri dari lima dialek, yaitu:
1. Dialek Bunun Utara
2. Dialek Bunun Selatan
3. Dialek Bunun Takituduh
4. Dialek Bunun Iskubun
5. Dialek Bunun Takbanuaz

Bahasa Bunun Takbanuaz adalah bahasa Bunun dialek Takbanuaz yang digunakan oleh suku Bunun, dari cabang suku Takbanuaz di pulau Formosa, Taiwan. Bahasa Bunun Takbanuaz termasuk keluarga bahasa Bunun, yang tergolong bagian dalam cabang bahasa Formosa, dan merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia.

Berikut kosa kata dalam bahasa Bunun Takbanuaz beserta dengan artinya :
Asu = kamu
Aas = jarum
Baqlu = baru
Buan = bulan
Bunuq = kepala
Bantas = kaki
Binhal = guntur
Batu = batu
Bitvaqan = petir
Bunuk = pasir
Bilvaan = cahaya
Bintuqan = bintang
Biduq = lemak
Bananad = laki-laki
Badbad = mengatakan
Binanauqad = wanita
Duun = tali
Di = ini
Dumaq = lain
Diqanin = langit
Dalaq = bumi
Diqanin = hari
Daqvisan = jauh
Diki = ini
Danum = air
Dadaq = jalan, lari
Daan = jalur
Hikuq = belakang
Kahun = kulit
Ki = dan
Kudakuda = bekerja
Kutu = kutu
Katukatuq = laba-laba
Kusbai = terbang
Kaununkaunun = buah
Kalat = menggigit
Kumbuq = di dalam
Kalinastuqun = memukul
Ludaq = datang
Lukis = kayu, tongkat
Luvus = basah
Lumaq = rumah
Lisav = daun
Luvluv = angin
Laquaq = kapan
Lahum = awan
Lamis = akar
Mahanat = memasak
Maki = jika
Maduqlas = putih
Madain = besar
Makai = menggali
Makatpal = tebal
Mabatu = membuang
Makadhav = dingin
Mabaliv = membeli
Mama = lidah
Makalav = menggaruk
Makuis = sempit
Maluvus = basah
Manaq = menembak
Malawpa = menembus
Madaynad = tua
Manisbis = tipis
Mapising = takut
Maludaq = memukul
Mamantuk = benar
Mapatad = membunuh
Malungqu = duduk
Manusqit = tajam
Masabaq = tidur
Maqmut = malam
Mapapaq = mengunyah
Mabulsuk = kering
Maklan = hangat, panas
Maputul = pendek
Madangqas = merah
Masihal = baik
Matad = mati
Madiklaq = buruk, jahat
Masipul = menghitung
Maqainan = tertawa
Madauqpus = panjang
Masnipaq = meludah
Maquaq = bagaimana
Mataqdun = hitam
Masasput = menekan
Masuad = menanam
Mataqdun = kotor
Mataq = mata
Maqaq = apa
Mindia = memilih
Miliskin = berpikir
Maqun = makan
Mataqis = menjahit
Mataisaq = bermimpi
Madqav = malu
Mishuan = dekat
Minbalva = membengkak
Miqumis = hidup
Minpuhuq = busuk
Matuktuk = memotong
Maluqus = mengencangkan
Mudan = leher
Mutaq = muntah
Muqalqal = jatuh
Mudadaan = berjalan
Maqiup = meniup
Minsumin = datang
Matuaq = membuka
Mindangkad = berdiri
Maqangkus = mengadakan
Mungqanuq = mengalir
Mihalan = sakit
Manadqaq = luas
Mudadaan = memanjat
Masanglav lisav = hijau
Mabaduq = mengalahkan
Masoqbung = berat
Nipun = gigi
Niq = tidak
Ningqav = danau
Nituq = tidak
Ninqav = laut


Nibuq = telur
Naitaq = mereka
Nastuq = di bawah
Nai = mereka
Ngutus = hidung
Ngaan = nama
Ngulus = mulut
Pulahuq = bulu
Piququq = bagaimana
Pisdua = membakar
Paniq = sayap
Padusaq = membagi
Qatad = hatiQudan = hujan
Qaas = jarum
Qadam = kita
Qamuq = anda
Qataq = kita
Qivut = ular
Qima = tangan
Quvadqad = anak
Qisaq = mana
Qaipiq = ini
Qanup = berburu
Quuq = minum
Qaipaq = bahwa
Qismuut = rumput
Qikul = ekorQapqap = berenang
Qadak = saya
Qulbuq = rambut
Qiskaan = ikan
Qasuq = anjing
Qusqul = merokok
Qasilaq = garam
Qamisan = tahun
Qaidan = darah
Qaipiq = dia
Qansiap = mengetahui
Qatibin = nyamuk
Qabuq = abu
Qadam = burung
Susua = menguap
Sumban = bernapas
Susu = susu
Siqiq = cabang
Simal = daging
Saak = saya
Supsup = menghisap
Siqaivusvus = berbelok
Sadu = melihat
Su = kamu
Silup = usus
Saak = mengendus

Sima = siapa
Sapud = api
Siin = dan
Sam = kita
Tian = perut
Tuqnad = tulang
Tina = ibu
Tanavili = kiri
Titiq = daging
Taq = kita
Tama = ayah
Tikas = nyamuk
Tanqaiuq = mencuri
Tanavanan = kanan
Tavna = telinga
Tanis = menangis
Tandauluq = cacing tanah
Tavi = ilalang
Tampahukad = tikus
Takiyuc = kecil
Tanqa = mendengar
Talqia = tumbuh
Vaquq = bahu
Vali = matahari, hari
Tasqa                                           Satu                                          1
Dusa                                            Dua                                           2
Tau                                              Tiga                                           3
Paat                                             Empat                                        4
Himaq                                         Lima                                          5
Num                                            Enam                                         6
Pituq                                            Tujuh                                         7
Vauq                                             Delapan                                    8
Sivaq                                           Sembilan                                   9
Masqan                                        Sepuluh                                     10


Dari berbagai sumber