Tampilkan postingan dengan label Bahasa Bunun Takibaka (Dialek Utara). Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bahasa Bunun Takibaka (Dialek Utara). Tampilkan semua postingan

Sabtu, 19 Januari 2019

Belajar Mengenal Bahasa Bunun Takibaka (Dialek Utara)

Bahasa Bunun adalah bahasa daerah yang dituturkan oleh suku Bunun. Suku Bunun adalah suku asli dengan jumlah jiwa terbanyak keempat di Taiwan. Suku Bunun tinggal di pegunungan tengah pulau Formosa, negara Taiwan. Kebanyakan warga suku Bunun beragama Kristen dan Katolik. Berdasarkan anak sukunya, bahasa Bunun memiliki beberapa dialek, yaitu :
1. Dialek Takituduh
2. Dialek Iskubun (Dialek Selatan)
3. Dialek Takivatan
4. Dialek Iskubun
5. Dialek Takibaka (Dialek Utara)

Bahasa Bunun Takibaka adalah bahasa Bunun dialek Takibaka, yang dituturkan oleh suku Bunun, dari anak suku Takibaka yang tinggal di bagian selatan pegunungan tengah, pulau Formosa, Taiwan.

Bahasa Bunun Takibaka termasuk dalam kelompok bahasa Bunun, yang tergolong cabang bahasa Formosa, dan merupakan bagian rumpun bahasa Austronesia.

Berikut beberapa kosa kata dalam bahasa Bunun Takibaka dialek utara beserta dengan artinya :
Badbad = mengatakan, berbicara
Bantac = kaki
Baqlu = baru
Bitvaq = petir
Buan = bulan
Bunuk = pasir
Bungu = kepala
Ciin = dan
Cima = siapa
Cucuq = susu
Culkuq = tongkat
Dalan = jalur
Daku = saya
Dalaq = tanah
Danum = air
Di = ini
Diqanin = langit
Hikuq = belakang
Himaq = tangan
Kahun = kulit
Kukuaq = cacing tanah
Kumbuq = di dalam
Kutu = kutu
Laac = buah
Lakdaq = batu
Lakua = kapan
Luhum = awan
Lukic = kayu
Lumaq = rumah
Luvluv = angin
Luvuc = basah
Ma cakbit = sakit
Ma cuad = menanam
Ma danqac = merah
Madauqlac = putih
Ma dikla = buruk
Ma duqpus = panjang
Ma kadhav = dingin
Ma kai = menggali
Ma ngadkaq = luas
Ma qmut = malam
Matad = meninggal
Ma taqis = menjahit
Mataq = mata
Ma tumaqi = mengunyah
Makad = apa
Ma qiuo = meniup
M aqun = makan
Mi halan = menyakitkan
Mindia = memilih
Min puhuq = busuk
Min puhuq = busuk
Mis cunaq = membakar
Mu lungqu = duduk
Mu mudan = leher
Ming qanuq = mengalir
Ninqay = laut
Ninqav = danau
Nipun = gizi
Ngaan = nama
Ngulus = mulut
Paniq = bulu
Pa patad = mematikan
Pitdia = memasak
Puaq = bunga
Qabu = abu
Qacila = garam
Qadam = burung
Qaiupuan = telur
Qamisan = tahun
Qamutic = tikus
Qanik an = hari
Qatibin = nyamuk kecil
Qi na piq = tali
Qucqul = merokok
Qudan = hujan
Qumbu = merokok
Ququm = anak
Quk = minum
Qi ca ca = mana?
Sapud = api
Si cupcup = menghisap
Su suaq = menguap
Suqu = kamu
Tainga = telinga
T ama = ayah
Tanqa = mendengar
Tangic = menangis
Ta vanan = kanan
Ta vili = kiri
Tian = perut
T ina = ibu
Tismuq = membengkak
Tuqnad = tulang
Vali = matahari
Vaqu = bahu
Visvis = ekor
Dusaq                               Dua                                   2
Tau                                   Tiga                                   3
Paat                                  Empat                                4
Himaq                              Lima                                  5
Qa qnum                          Enam                                  6
Pituq                                 Tujuh                                 7
Vauq                                 Delapan                              8
Sivaq                                Sembilan                            9
Ma cqan                           Sepuluh                              10

Dari berbagai sumber