Tampilkan postingan dengan label Bahasa Fiji Navosa. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bahasa Fiji Navosa. Tampilkan semua postingan

Jumat, 01 Februari 2019

Belajar Mengenal Bahasa Fiji Navosa

Bahasa Fiji adalah bahasa resmi negara Republik Kepulauan Fiji, negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan, tepatnya di sebelah timur negara Vanuatu, sebelah barat negara Tonga, dan di sebelah selatan negara Tuvalu.

Bahasa Fiji memiliki tiga dialek, yaitu :
1. Bahasa Fiji dialek Bau, merupakan bahasa resmi negara Fiji
2. Bahasa Fiji dialek Navosa
3. Bahasa Fiji dialek Suva

Bahasa Fiji Navosa adalah bahasa Fiji dialek Navosa. Bahasa Fiji Navosa termasuk keluarga bahasa Fiji, yang adalah bagian kelompok bahasa Fiji timur, merupakan bagian anak cabang bahasa Pasifik Tengah, yang adalah bagian cabang bahasa Oseanik, termasuk dalam sub rumpun bahasa Polinesia, dan merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia.

Berikut ini beberapa kosa kata dalam bahasa Fiji Navosa beserta dengan artinya :
Au = saya
Bogi = malam
Bekau = sayap
Bura = buruk
Baca ni qwele = cacing tanah
Balayu = panjang
Bibita = berat
Burakia = menembus
Baji = gigi
Bucobuco = putih
Bebe = telinga 
Bukutia = mengencangkan
Bekau = bahu
Cola = hidup
Cagi = angin
Cake = mendaki
Cece = api
Cucu = susu
Cakacaka = bekerja
Culacula = menjahit
Calevu = jalur
Cilo = menyembunyikan
Cegu = bernapas
Dau = mengetahui
Dradra = merah
Dravu = abu
Daro = berbaring
Digidigi = memilih
Domo = leher
Drivajia = mencuri
Dolavia = membuka
Drano = danau
Drodro = mengalir
Drokadroka = hijau
Duka = kotor
Domicia = menghisap
Dra = darah
Drili = kusam
Ecola = orang
Gicu = hidung
Gwata = ular
Garutia = mengendus
Geregere = kecil
Gwacagwaca = usus
Gusu = mulut
Gwata = tajam
Ivei = mana
Ika = ikan
I = di
Icula = jarum
Jina = benar
Jikai = tidak
Katasivi = meludah
Kai = kayu
Kalokalo = bintang
Kabu = kabut
Kanikia = lain
Ke = jika
Kete = perut
Kulukulu = debu
Kajia = menggigit
Kana = makan
Katula = cabang
Kucuve = tikus
Kurukuru = petir 
Katakata = hangat
Kobulu = merokok
Kakasali = dingin
Kubakuba = tebal
Kwaya = mengatakan
Keli = menggali
Kutu = kutu
Kula = bulu
Lavo = ayah, bapak
La = kaki
Luvu = hujan
Lekaleka = pendek
Liwa = meniup
Lewa = wanita
Lobo = belakang
La ma = datang
La yalewa = istri
La teigwane = suami
Levu = besar
Lima = tangan
Lomalagi = langit
Lulu = basah
Laulau = ekor
Lobakia = menekan
Lua = muntah
Luveasewa = anak
Lewe = daging
Lutu = jatuh
Lolo = hitam 
Mali = tertawa
Macamaca = kering
Magia = mengunyah
Manumanu = burung
Ma = lidah
Mala = membagi
Masawa = menguap
Mata = mata 
Matau = kanan
Madua = malu
Maremare = tipis
Masima = garam
Mate = meninggal
Mawi = kiri
Musukia = memotong
Mara = busuk
Mila = menggaruk 
Muru = anda
Matakucia = takut
Mau = rumput
Moce = tidur
Ni gica = kapan
Na ca = apa
Nene = ibu
Namu = nyamuk
Okwe = ini
O kuru = mereka
O iko = anda
O = awan 
O datou = kita
Ogi = bahwa
O cei = siapa
O kia = dia
Qwele = bumi
Qiqo = sempit 
Qulu = mengadakan
Qau = berenang
Qase = tua
Rogo = mendengar 
Ravujia = memukul
Rau = daun
Rabalevu = luas
Ra = di bawah
Rerega = kuning
Raraci = menyakitkan
Rau ni ulu = rambut
Somu = minum
Siga = hari
Sina = ilalang
Senikai = bunga
Tuki = mengalahkan
Tadra = bermimpi 
Tagi = menangis
Tali = tali
Taucoko = semua
Teitei = menanam
Tu = berdiri
Tubu = tumbuh
Taba = kulit 
Tako = ayah
Tui = anjing
Tavunia = membakar
Tua = tulang
Tadra = duduk
Teigwane = laki-laki
Tola = melihat
Tara va ca = bagaimana
Tevuli = berbelok
Uvia = meniup
Uro = lemak
Ulu = kepala
Vula = bulan 
Vuka = membengkak
Vou = baru
Volia = membeli
Viri = membuang
Vakasama = berpikir
Vania = menembak
Varoro = berburu
Vatu = batu
Vina = baik
Voleka = dekat
Vamate = mematikan
Vuata = buah
Vata nia = dan
Varere = memasak
Volivoli = pasir
Veikaikai = kayu
Vuka = terbang
Vayawa = jauh
Viritalawalawa = laba-laba
Vesukia = mengencangkan
Wiliwili = menghitung
Waka = akar
Wai = air
Were = rumah
Wai taci = laut
Yato = berjulan
Yabaki = tahun
Yaseyase = guntur
Yaca = nama
Yate = hati
Yaloga = di dalam
Yata = di atas
Yaloka = telur
Kia                                  Satu                                      1
Rua                                 Dua                                       2
Tolu                                 Tiga                                      3
Va                                    Empat                                   4
Lima                                Lima                                     5
Ono                                 Enam                                    6
Vitu                                 Tujuh                                    7
Walu                               Delapan                                 8
Ciwa                               Sembilan                               9
Jini                                  Sepuluh                                 10
Ruasagavulu                   Dua puluh                              20
Limasagavulu                 Lima puluh                            50
Kia na drau                     Seratus                                   100
Kia na udolu                   Seribu                                    1000

Dari berbagai sumber

Senin, 17 September 2018

Waktu Dan Kosakata Bahasa Fiji Navosa


Bahasa Fiji adalah bahasa resmi negara Republik Kepulauan Fiji, negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik sebelah selatan, tepatnya di sebelah timur negara Vanuatu, di sebelah barat negara Tonga dan di sebelah selatan negara Tuvalu.

Bahasa Fiji memiliki tiga dialek, yaitu :
1. Bahasa Fiji Dialek Bau
2. Bahasa Fiji Dialek Suva
3. Bahasa Fiji Dialek Navosa

Bahasa Fiji Navosa adalah bahasa Fiji dengan dialek Navosa. Bahasa Fiji Navosa termasuk keluarga bahasa Fijian, dari kelompok bahasa Fiji Timur, yang adalah bagian anak cabang bahasa Pasifik Tengah, yang merupakan bagian cabang bahasa Oseanik, termasuk sub rumpun bahasa Melayu Polinesia, dan merupakan bagian rumpun bahasa Austronesia.

Berikut beberapa kosa kata waktu dan kosa kata lainnya dalam bahasa Fiji Navosa beserta dengan artinya :
Sivi na A ina B na miniti = Jam A lewat B menit
Vo e B na miniti me A = jam A kurang B menit
Mataka = pagi
Cabe na siga = terbit matahari
Mataka lailai = subuh
Sigalevu tutu = tengah hari
Sigalevu = siang hari
Karobo = senja
Yakavi = sore hari
Dromu na siga = saat matahari terbenam
Bogilevu tutu = tengah malam
Bongilevu = malam hari
Moniti = hari Senin
Tusiti = hari Selasa
Vukelulu = hari Rabu
Lotulevu = hari Kamis
Vakaraubuka = hari Jum'at
Vakarauwai = hai Sabtu
Sigatabu = hari Minggu
Janueri = bulan Januari
Feperueri = bulan Februari
Maji = bulan Maret
Epereli = bulan April
Me = bulan Mei
June = bulan Juni
Julai = bulan Juli
Okosita = bulan Agustus
Sepiteba = bulan September
Okotova = bulan Oktober
Noveba = bulan November
Tiseba = bulan Desember
Au = saya
Baji = gigi
Bura = buruk
Bibita = berat
Bekau = bahu
Bucobuco = putih
Baca ni qwele = cacing tanah
Burakia = menembus
Bebe = telinga
Bogi = malam
Balavu = panjang
Bukutia = mengencangkan
Bekau = sayap
Cola = hidup
Culacula = menjahit
Cakacaka = bekerja
Cucu = susu
Cake = mendaki
Cegu = bernapas
Calevu = jalur
Cilo = menyembunyikan
Cagi = angin
Cece = api
Dravu = abu
Duka = kotor
Dau = mengetahui
Drodro = mengalir
Dolavia = mengungkap
Drivajia = mencuri
Domo = leher
Digidigi = memilih
Dra = darah
Drili = tumpul
Domicia = menghisap
Drokadroka = hijau
Dradra = merah
Drano = danau
Daro = berbaring
Ecola = manusia
Gwata = ular
Geregere = kecil
Gusu = mulut 
Garutia = mengendus
Gwacagwaca = usus
Gwata = tajam
Gicu = hidung
Ivei = mana
I cula = jarum
I = di
Ika = ikan
Jina = benar
Jikai = tidak
Katakata = hangat
Kete = perut
Kajia = menggigit 
Kubakuba = tebal
Kai = tongkat
Katasivi = meludah
Kakasali = dingin
Kwaya = mengatakan
Kabut = kabut
Kulukulu = debu
Kanikia = lain
Kula = bulu
Kobulu = merokok
Kalokalo = bintang
Kutu = kutu
Katula = cabang
Kurukuru = petir
Kana = makan
Keli = menggali
Kucuve = tikus
Lavo = ayah
Lolo = hitam
La yalewa = istri
Lewe = daging
La = kaki
La ma = datang
Lekaleka = pendek
Lobo = belakang
Lobakia = menekan
Lua = muntah
Lutu = jatuh
Luvu = hujan
La teigwane = suami
Lulu = basah
Levu = besar
Luveasewa = anak
Lima = tangan
Laulau = ekor
Liwa = meniup
Lomalagi = langit
Lewa = perempuan
Mali = tertawa
Masima = garam
Mate = meninggal
Macamaca = kering 
Maremare = tipis 
Matau = kanan
Moce = tidur
Magia = mengunyah 
Mata = mata
Madua = malu
Mara = busuk
Musukia = memotong
Mila = menggaruk
Matakucia = takut
Ma = lidah
Muru = kamu
Mala = membagi
Masawa = menguap
Mawi = kiri
Manumanu = burung
Mau = rumput
Ni gica = kapan
Namu = nyamuk
Nene = ibu
Na ca = apa
Okwe = ini
O iko = kamu
O = awan
O kuru = mereka
O datou = kita
Ogi = bahwa 
O kia = dia
O cei = siapa
Qwele = bumi
Qase = tua
Qiqo = sempit 
Qulu = mengadakan
Qau = berenang
Rau = daun
Rogo = mendengar
Ra = di bawah
Ravujia = memukul
Raraci = menyakitkan
Rerega = kuning
Rabalevu = luas
Rau ni ulu = rambut
Somu = minum
Siga = hari
Sina = ilalang
Senikai = bunga
Tako = ayah
Tui = anjing
Tavunia = membakar
Tuki = mengalahkan
Taba = kulit
Teitei = menanam
Tali = tali
Tua = tulang
Tevuli = berbelok arah
Tagi = menangis
Tadra = bermimpi
Tubu = tumbuh
Taucoko = semua
Tu = berdiri
Tara va ca = bagaimana
Tola = melihat
Tadra = duduk
Teigwane = laki-laki
Uvia = meniup
Ulu = kepala
Uro = minyak
Vayawa = jauh
Vakasama = berpikir 
Vula = bulan
Vina = baik
Vuata = buah
Viri = membuang
Vuka = terbang
Vania = menembak
Vou = baru
Varoro = berburu
Volivoli = pasir 
Voleka = dekat
Varere = memasak
Vatu = batu
Vuka = membengkak
Veikaikai = kayu
Volia = membeli
Vesukia = mengencangkan
Viritalawalawa = laba-laba
Vata nia = dan
Wiliwili = menghitung
Waka = akar
Wai = air
Were = rumah
Wai taci = laut
Yato = berjalan
Yaloka = telur
Yata = di atas
Yabaki = tahun
Yaloga = di dalam
Yaseyase = guntur
Yate = hati
Yaca = nama
Kia                                                  Satu                                         1
Rua                                                 Dua                                          2
Tolu                                                 Tiga                                        3
Va                                                    Empat                                     4
Lima                                                Lima                                       5
Ono                                                 Enam                                      6
Vitu                                                 Tujuh                                      7
Walu                                                Delapan                                  8
Ciwa                                                Sembilan                                9
Jini                                                   Sepuluh                                  10
Ruasagavulu                                    Dua puluh                               20
Limasagavulu                                  Lima puluh                             50
Kia na drau                                      Seratus                                    100
Kia na udolu                                    Seribu                                      1000

Dari berbagai sumber