Tampilkan postingan dengan label Bahasa Irlandia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bahasa Irlandia. Tampilkan semua postingan

Minggu, 30 Juni 2019

Aidiachtai, Kata Sifat Dalam Bahasa Irlandia

Berikut ini beberapa kata sifat dalam bahasa Irlandia beserta dengan artinya :
Aitiuil = lokal, setempat
A lan = banyak
An = sangat
Ard = tinggi
Ban = putih
Bainne gear = asam
Beag = kecil
Beagan = sedikit
Blas goirt = asin
Bog = halus, lembut
Bui = kuning
Callanach = berisik, bising
Caol = sempit
Cearnach = kotak, persegi
Ceart = tepat, benar
Ciorcian = bulat, bundar, melingkar
Ciuin = tenang, diam, sepi, hening, sunyi, senyap
Claontacht = bias
Coigrioch = asing
Coimhthioch = asing
Corcra = ungu
Crua = keras
Cuid = sebagian
Cumhachtach = berkuasa, kuat
Cupla = sedikit
Daor = mahal
Dewy = berembun
Direach = lurus
Dea = bagus, baik
Deacair = sukar, sulit, susah
Dearg = merah
Domhain = dalam
Donn = coklat
Dorcha = gelap
Dubh = hitam
Eadrom = enteng, ringan
Easca = mudah, gampang
Fada = panjang
Fliuch = basah
Folamh = kosong
Gaofar = berangin
Gearr = pendek
Go leor = banyak
Glan = bersih
Glas = hijau
Glorach = berisik, bising
Gorm = biru
Iomlan = penuh
Iomlan = semua, seluruh
Lag = lemah, rapuh
Leathan = lebar, luas
Liath = abu-abu
Mall = lambat, pelan, lamban, perlahan
Maith = bagus, baik
Micheart = salah, keliru
Milis = manis
Mor = besar
Ni soileir = tidak jelas
Nua = baru
Og = muda
Olc = buruk, jelek
Oraiste = jingga, oranye
Roinnt = beberapa
Salach = kotor
Saor = murah
Scamallach = berawan
Sean = tua
Searbh = pahit
Sneachta = bersalju
Soileir = jelas
Spiosartha = pedas
Sweltering = panas terik
Tais = lembab
Tanai = tipis
Tapaidh = cepat
Ta se fuar = dingin
Ta se te = panas
Tirim = kering
Tiubh = tebal
Triantanach = bersegi tiga
Trom = berat
Ur = segar
 Dari berbagai sumber

Selasa, 12 Maret 2019

Nama-nama Bayi Laki-Laki Dalam Bahasa Irlandia Beserta Artinya

Berikut ini beberapa nama-nama bayi laki-laki dalam bahasa Irlandia beserta dengan artinya :
Arthur = mulia
Arthur = kuat seperti beruang
Ardan = bercita-cita tinggi
Aiden = nyala api
Alphonsus = gagah dalam peperangan
Alroy = berambut merah
Alby = laki-laki berkulit putih
Blair = pahlawan di medan perang
Braden = selincah ikan
Bryan = lelaki kuat dan terhormat
Bram = yang memimpin
Brendan = penunjuk jalan
Connor = penyayang binatang
Conan = si pemberani
Cody = suka menolong
Cornelius = setajam tanduk rusa
Cathal = satria terhebat
Cass = melaikat penjaga manusia yang sedih
Crowley = pekik kegembiraan
Clooney = padang rumput yang hijau dan luas
Castiel = malaikat penjaga manusia yang sedang bersedih
Collin = kejayaan
Correy = tokoh dalam dongeng
Conley = api yang suci
Dillon = setia dan terpercaya
Damon = penakluk
Dilan = berjaya di lautan
Davey = yang dicintai Tuhan
Donald = penguasa dunia
Desmond = senang berkelana
Ewan = dilahirkan dengan kebaikan
Flynn = anak laki-laki berambut merah
Finnian = berkulit lembut
Ferrell = ternama
Fergus = pria enerjik
Finn = lelaki tampan dan bijakasana
Griffin = keturunan bangsawan
Gavin = pembela kebenaran
Grady = berkedudukan tinggi
Glendan = tempat berlindung
Geralt = lelaki utama
Gale = selalu riang
Jamie = yang cepat mengerti
Jack = Tuhan yang agung
James = dilindungi Tuhan
Jared = keturunan Adam
Killian = baik hati dan penuh pertimbangan
Kyle = tegar melawan kesulitan
Kerry = berkulit gelap
Kirby = berprinsip kuat
Kerwyn = setangguh benteng
Keane = kuno
Kane = sabar menghadapi cobaan
Keiran = bermata hitam
Keanan = milik Sang Pencipta
Kevin = anak yang lembut
Keith = meyejukkan seperti pepohonan
Kevin = terlahir sempurna
Keenan = klasik, tertutup
Kevan = anak yang lembut
Keandre = laki-laki pemenang
Luke = rekan setia
Lennon = pria pencinta
Liam = sang pelindung
Lee = panjang umur
Morgan = hati seluas lautan
Malachy = penyampai pesan Tuhan
Mitchell = penghulu Malaikat
Mannix = dekat dengan Tuhan
Mick = pembawa keadilan Tuhan
Nolan = terhormat dan terkenal
Nevan = taat beribadah
Neason = yang memberikan kenyamanan
Nathan = murah hati
Neil = menang dalam peperangan
Patrick = rela berkorban
Quinn = pemimpin
Rowan = pipinya kemerahan
Riley = gagah berani
Ryan = pemimpin yang bijaksana
Ronan = pemberi rasa aman
Regan = penuh kejutan
Reece = semangat menjalani hidup
Stanley = pedang berbatu
Shawn = hadiah dari Tuhan
Shane = pria yang setia
Sloane = sang pejuang
Shaylon = pria yang sopan
Sean = anugrah terindah
Slaine = dikaruniai kesehatan
Shandy = pandai berkata-kata
Shaun = anugrah terindah
Shanley = kebanggaan para leluhur
Sheridan = pencari berkah
Thomas = si anak kembar
Torin = pria yang memimpin
Tierney = penguasa
Terrence = lelaki yang lemah lembut
Tavin = sekokoh perbukitan
Troy = berambut keriting
Tavish = keturunan keluarga terhormat
Trevor = memiliki sifat bijaksana
Terrel = teguh pendiriannya

Dari berbagai sumber

Jumat, 14 September 2018

Bilangan Angka Dalam Bahasa Irlandia

Berikut bilangan angka dalam bahasa Irlandia beserta dengan artinya :

Irlandia                         Dibaca                            Arti                                   Angka
Leath                            Lah                                 Setengah                            1/2 atau 0,5
Aon                               Ay-on                             Satu                                   1
Do                                 Doe                                 Dua                                   2
Tri                                 Tree                                Tiga                                   3
Ceathair                         Ka hir                            Empat                                4
Cuig                               Koo igg                         Lima                                  5
Se                                   Shay                              Enam                                 6
Seacht                            Shokht                           Tujuh                                 7
Ocht                               Okt                                Delapan                             8
Naoi                               Nay                               Sembilan                            9
Deich                             Deh                                Sepuluh                              10
Haon Deag                    Hayn Dayeg                   Sebelas                               11
Do Dheag                      Doe Yayog                     Dua belas                           12
Tri Deag                        Tree Dayog                    Tiga belas                           13
Ceathar Deag                Cah har Dayog               Empat belas                        14
Cuig Deag                     Coo igg Dayog              Lima belas                           15
Se Deag                         Shay Dayog                    Enam belas                        16
Seacht Deag                  Shokt Dayog                   Tujuh belas                        17
Ocht Deag                     Ukt Dayog                       Delapan belas                   18
Naoi Deag                     Nay Dayog                      Sembilan belas                  19
Fiche                             Fih ha                               Dua puluh                          20
Fiche haon                    Fih ha hay un                   Dua puluh satu                   21
Fiche do                        Fih ah doe                        Dua puluh dua                   22
Fiche tri                        Fih ah tree                        Dua puluh tiga                   23
Fiche ceathar                Fih ah cah har                  Dua puluh empat                24
Fiche cuig                     Fih ah coo igg                  Dua puluh lima                  25
Fiche se                         Fih ah shay                      Dua puluh enam                 26
Fiche seacht                  Fih ah Shokt                     Dua puluh tujuh                 27
Fiche ocht                     Fih ah ukt                          Dua puluh delapan            28
Fiche naoi                     Fih ah nay                         Dua puluh sembilan          29
Triocha                          Truck ah                           Tiga puluh                         30
Triocha haon                  Truck ah hay un               Tiga puluh satu                 31
Triocha do                      Truck ah doe                    Tiga puluh dua                  32
Triocha tri                       Truck ah tree                    Tiga puluh tiga                  33
Triocha ceathar               Truck ah cah har               Tiga puluh empat              34
Triocha cuig                    Truck ah coo igg               Tiga puluh lima                35
Triocha se                        Truck ah shay                   Tiga puluh enam               36
Triocha seacht                 Truck ah shokt                  Tiga puluh tujuh                37
Triocha ocht                     Truck ah ukt                     Tiga puluh delapan            38
Triocha naoi                     Truck ah nay                     Tiga puluh sembilan         39
Daichead                          Do head                            Empat puluh                      40
Daichead haon                 Do head hay un                 Empat puluh satu              41
Daichead do                     Do head doe                      Empat puluh dua               42
Daichead tri                     Do head tree                       Empat puluh tiga              43
Daichead ceathar             Do head cah har                Empat puluh empat           44
Daichead cuig                  Do head coo igg                Empat puluh lima             45
Diachead se                      Do head shay                     Empat puluh enam           46
Daichead seacht                Do head shokt                   Empat puluh tujuh            47
Daichead ocht                   Do head ukt                       Empat puluh delapan        48
Daichead naoi                   Do head nay                     Empat puluh sembilan       49
Caoga                                Kway ga                           Lima puluh                        50
Caoga haon                       Kway ga hay un                Lima puluh satu                 51
Caoga do                           Kway ga doe                     Lima puluh dua                  52
Caoga tri                            Kway ga tree                     Lima puluh tiga                 53
Caoga ceathar                    Kway ga cah har               Lima puluh empat              54
Caoga cuig                         Kway ga coo igg               Lima puluh lima                55
Caoga se                             Kway ga shay                    Lima puluh enam              56
Caoga seacht                      Kway ga shokt                   Lima puluh tujuh               57
Caoga ocht                         Kway ga ukt                       Lima puluh delapan          58
Caoga naoi                         Kway ga nay                     Lima puluh sembilan          59
Seasca                                Shas ca                               Enam puluh                        60
Seasca haon                       Shas ca hay un                    Enam puluh satu                61
Seachto                              Shokt oe                              Tujuh puluh                        70
Ochto                                 Ukt oe                                  Delapan puluh                   80
Nocha                                Noe Ka                                 Sembilan puluh                 90
Cead                                  Kay ahd                                Seratus                               100
Cead aon                            Kay ahd ay on                     Seratus satu                        101
Cead deich                         Kay ahd deh                        Seratus sepuluh                   110
Cead do dheag                   Kay ahd doe yayog              Seratus dua belas               112
Cead fiche                          Kay ahd fih ah                     Seratus dua puluh               120
Cead triocha                       Kay ahd truck ah                 Seratus tiga puluh               130
Cead triocha ceathar           Kay ahd truck ah cah har    Seratus tiga puluh empat     134
Cead daichead                     Kay ahd do head                 Seratus empat puluh            140
Cead caoga                          Kay ahd kway ga                Seratus lima puluh               150
Cead seasca                         Kay ahd shas ca                  Seratus enam puluh              160
Cead seachto                       Kay ahd shokt oe                 Seratus tujuh puluh              170
Cead ochto                          Kay ahd ukt oe                     Seratus delapan puluh          180
Cead nocha                          Kay ahd noe ka                    Seratus sembilan puluh        190 
Dha cead                              Ghaw kay ahd                      Dua ratus                              200
Tri cead                                Tree kay ahd                         Tiga ratus                             300
Ceathar cead                        Cah har kay ahd                    Empat ratus                          400
Cuig cead                             Coo igg kay ahd                   Lima ratus                             500
Se cead                                 Shay kay ahd                        Enam ratus                            600
Seacht cead                          Shokt kay ahd                       Tujuh ratus                            700
Ocht cead                             Ukt kay ahd                          Delapan ratus                         800
Naoi cead                             Nay kay ahd                          Sembilan ratus                      900
Mile                                      Mee leh                                 Seribu                                  1000
Dha mile                               Ghaw vee leh                        Dua ribu                              2000
Milliun                                  Mill yewn                             Satu juta                     1.000.0000                  
 
Dari berbagai sumber

Jumat, 07 September 2018

Pengenalan Bahasa Irlandia

Bahasa Irlandia yang juga disebut bahasa Gaeilge adalah bahasa resmi negara Republik Irlandia, negara yang terletak di pulau Irlandia, di bagian barat laut Eropa yang bertetangga dengan negara Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara.

Bahasa Irlandia terdiri dari 3 dialek utama, yaitu dialek Munster, dialek Connacht dan dialek Ulster. Bahasa Irlandia dianggap sebagai bahasa Gaelik Irlandia atau bahasa Gaelik, yang berkaitan dengan bahasa Manx dan Gaelik Skotlandia. Dialek Ulster dari bahasa Irlandia berkaitan dengan bahasa Gaelik Skotlandia.

Bahasa Irlandia merupakan bagian dari kelompok bahasa Goidelik, yang adalah anggota keluarga bahasa Keltik Kepulauan, yang merupakan cabang bahasa Keltik, dan merupakan bagian dari rumpun bahasa Indo Eropa. Dalam penulisannya bahasa Irlandia menggunakan huruf Latin.

Berikut beberapa kosa kata dalam bahasa Irlandia beserta dengan artinya :
Le do thoil = tolong
Dia dhuit = salam, hai
Go raibh maith agat = terima kasih 
Go ndeanai mhaith duit = kembali kasih, terima kasih kembali
Conas ata tu? = apa kabar?
Taim go maith = kabarku baik 
Failte = selamat datang
Slan = selamat tinggal
Ta bron orm = mohon maaf, maafkanlah saya
Cad is ainm duit? = siapakah nama kamu?
E sin = itu
.....is ainm dom = nama saya adalah ....
Ce mhead? = berapa banyak
Deas ag bualadh leat = senang bertemu anda
Bearla = bahasa Inggris
Le do thoil = silahkan
Sea = ya
Ni hea = tidak
Gabh mo leithsceal = permisi 
Ni thuigim = saya tidak mengerti
Nil Gaelige mhaith agam = saya tidak bisa bicara bahasa Inggris dengan baik
Ca bhfuil an leithreas? = di mana kamar mandinya?
Slainte = penghormatan umum
An bhfuil Bearla Agat = apakah kamu bicara dalam bahasa Inggris
An bhuil Bearla ag einne anseo? = apakah ada di sini seseorang yang bisa bicara dalam bahasa Inggris?
Lig dom = tinggalkan saya sendiri
Foir dom = tolong
Na bain dom = jangan sentuh saya
Bi curamach = awas
Cuirfidh me fios ar na Gardai = saya akan memanggil polisi
Maidin maith = selamat pagi
Trathnona maith = selamat sore
Oiche mhaith = selamat malam
Stad! Gadai! = berhenti! pencuri!
Ca as duit = dari mana kamu berasal
Gardai = polisi
Ta do chabhair de dhith orm = saya butuh pertolongan kamu
Is eigeandail i = ini darurat
Taim caillte = saya tersesat
Chaill me mo mhala = saya kehilangan tas saya
Chaill me mo thiachog = saya kehilangan dompet saya
Taim gortaithe = saya telah cedera
Ta me tinn = saya sedang sakit
Ta dochtuir a dhiobhail orm = saya membutuhkan seorang dokter
An bhfuil cead agam do ghuthain a usaid? = dapatkah saya menggunakan telpon anda?
Anois = sekarang
Nios de anai = nanti
Roimh = sebelum
Maidin = pagi
Iarnoin = siang
Trathnona = sore
Oiche = malam
Haon a chlog ar maidin = jam satu pagi
Do a chlog ar maidin = jam dua pagi
Noin = siang bolong, tengah hari 
Haon a chlog san iarnoin = jam satu siang
Do a chlog san iarnoin = jam dua siang
Meanoiche = tengah malam, pagi buta
Noimead = menit
Uair = jam
La = hari
Seachtan = minggu
Mi = bulan
Blian = tahun
Inniu = hari ini
Inne = kemarin
Amarach = besok
An seachtain seo = minggu ini
An seachtain seo caite = minggu lalu
An seachtain seo chugainn = minggu depan
Domhnach = hari Minggu
Luain = hari Senin
Mairt = hari Selasa
Ceadaoin = hari Rabu
Deardaoin = hari Kamis
Aoine = hari Jumat
Satharn = hari Sabtu
Eanair = bulan Januari
Feabhra = bulan Februari
Marta = bulan Maret
Aibrean = bulan April
Bealtainne = bulan Mei
Meitheamh = bulan Juni
Iuil = bulan Juli
Lunasa = bulan August
Mean Fomhair = bulan September
Deireadh Fomhair = bulan Oktober
Samhain = bulan November
Nollaig = bulan Desember
Dubh = warna hitam
Ban = warna putih
Liath = warna abu-abu
Dearg = warna merah
Gorm = warna biru
Bui = warna kuning
Glas = warna hijau
Oraiste = warna jingga, warna oranye
Donn = warna coklat
Ostain = hotel
Bialanna = rumah makan, restoran
Beair = bar
Sraid = jalan
Cas ar chle = belok kiri
Cas ar dheis = belok kanan
Cle = kiri
Deas = kanan 
Direach ar aghaidh = lurus ke depan
Crosbhealach = persimpangan
Tuaisceart = utara
Deisceart = selatan
Oirthear = timur
Iarthar = barat
I gcoinne an aird = menanjak
Ag bun an cnoic = menurun
Tacsai = taksi
Bricfeasta = makan pagi
Lon = makan siang
Tae = teh
Suipear = makan malam
Sicin = ayam
Iasc = ikan
Ispin = sosis
Cais = keju
Uibheacha = telur
Salad = selada
Glasrai = sayuran
Aran = roti
Ponairi = kacang polong
Caife = kopi
Subh = jus
Uisce = air putih, air minera
Beor = bir
Sallan = garam
Black pepper = lada hitam
Im = mentega
Taim criochnaithe = saya sudah selesai
Bhi se go blasta = ini lezat
Tobhair dom an bille, le do thoil = tolong berikan saya tagihannya

Dari berbagai sumber