Tampilkan postingan dengan label Bahasa Islandia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bahasa Islandia. Tampilkan semua postingan

Kamis, 20 Juli 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Islandia

Berikut deretan bilangan atau urutan angka dalam bahasa Islandia :

Null = 0
Einn = 1
Tveir = 2
þrir = 3
Fjorir = 4
Fimm = 5
Six = 6
Sjö = 7
Atta = 8
Niu = 9
Tiu = 10
Ellefu = 11
Tolf = 12
þrettan = 13
Fjortan = 14
Fimmtan = 15
Sixtan = 16
Sautjan = 17
Atjan = 18
Nitjan = 19
Tuttugu = 20
Tuttugu og einn = 21
Tuttugu og tveir = 22
Tuttugu og þrir = 23
Tuttugu og fjorir = 24
Tuttugu og fimm = 25
Tuttugu og Six = 26
Tuttugu og sjö = 27
Tuttugu og atta = 28
Tuttugu og niu = 29
þrjatiu = 30
Fjörutiu = 40
Fimmtiu = 50
Sixtiu = 60
Sjötiu = 70
Attatiu = 80
Niutiu = 90
Hundrað = 100
þusund = 1.000
Ein milljon = 1.000.000
Nokkur = sepasang

Dari berbagai sumber

Rabu, 12 Juli 2017

Salam Dan Ungkapan Dalam Bahasa Islandia

Berikut salam dan ungkapan dalam bahasa Islandia beserta artinya :

Hallo = hai
Goðan daginn = selamat pagi/selamat siang
Gott kvöld = selamat sore
Goda nott = selamat malam
Bless = mari
Vertu blessaður = sampai jumpa
Ja = ya
Nei = tidak
Kannski = mungkin
Okey = baiklah
Takk = terima kasih
Gjöðu svo vel = terima kasih kembali
Fyrirgefðu = maaf
Mer þykir það leitt = maaf
Eg a... = saya punya ...
Eg a ekki ... = saya tidak punya ...
Við eigum... = kami punya...
Við eigum ekki... = kami tidak punya...
þad er til = ada...
það er ekki til = tidak ada...
Eg heiti... = nama saya...
Eg kem... = saya berasal...
Eg er... ara gamall = umur saya...
Eg er giftur = saya menikah
Eg er ekki giftur = saya tidak menikah
Eg ferðast með... = saya bepergian dengan...
Eg talla ekki islensku = saya tidak bisa bahasa Islandia
Eg skil það ekki = saya tidak mengerti
Talar þu...? = bisakah anda bahasa...?
Talar einhver...? = adakah yang bisa bahasa...?
Ensku = bahasa Inggris
Frönsku = bahasa Perancis
Gætirðu skrifað þetta upp = tolong tuliskan
Gætirðu endurtekið þetta = tolong diulangi
Augnablik = tunggu sebentar

Dari berbagai sumber

Rabu, 03 Mei 2017

Pengenalan Kata Benda Dalam Bahasa Islandia

Nafnord (Kata benda)
Sebuah kata benda dalam bahasa Islandia, tidak sepert bahasa Inggris, kata benda dalam bahasa Islandia dideklinasikan dalam kasus, jenis kelamin dan jumlahnya. Ada 4 kasus dalam bahasa Islandia yaitu Nominatif, Akusatif, Datif dan Genitif.

Kyn (Jenis kelamin)
Dalam bahasa Islandai dikenal 3 genus kata benda, yaitu maskulal, feminal dan netral. Secara umum, jenis kata benda dalam bahasa Islandia harus dihafalkan, walaupun ada beberapa kata benda yang dapat diketahui jenis kelaminnya berdasarkan akhiran huruf dari kata benda tersebut.

A. Karlkyn (Kata benda Maskulal)
1. Berakhiran -ur
    Contohnya :
    Madur (pria dewasa)
    Afangastadur (tujuan)
    Miodegisverdur (makan malam)
2. Berakhiran -ir
    Contohnya :
    Jakki (jaket)
    Forseti (presiden)

B. Kvenkyn (Kata benda Feminal)
1. Berakhiran -a
    Contohnya :
    Stofa (ruang keluarga)
    Kona perempuan (dewasa)
2. Berakhiran -ing
    Contohnya :
    Eftirvaenting (harapan)
    Nidourlaeging (penghinaan)

C. Hvorukkyn (Kata benda Netral)
Berakhiran huruf yang beraksen
Contohnya :
Eldgja = kawah
Forto = jalan

Greinir (kata sandang)
Tidak seperti pada bahasa Inggris, Perancis, maupun Spanyol, dimana kata sandangnya merupakan sebuah kata terpisah, dalam bahasa Islandia, kata sandang merupakan imbuhan akhir. Dengan imbuhan akhir yang berbeda pada setiap jenis kelamin.

Karlkyn (maskulal) berimbuhan -inn, -in
Contoh :
Madur (man) menjadi madurinn (the man)
Forseti (Presiden) menjadi Forsetinn (the President)

Kvenkyn (feminal) berimbuhan inn, -n
Contoh :
Stofa (living room) menjadi Stofan (the living room)
Kona (woman) menjadi Konan (the woman)

Hvorukyn (netral) berimbuhan -id, -d
Contoh :
Eldgja (crater) menjadi eldhjad (the crater)
Forto (pavement) menjadi fortod (the pavement)

Dari berbegai sumber 

Minggu, 30 Oktober 2016

Huruf Dan Ungkapan Dasar Bahasa Islandia

Bahasa  Islandia (Islenska) adalah bahasa resmi yang digunakan di negara Islandia. Bahasa Islandia berasal dari rumpun bahasa Jermanik Utara, bahasa Islandia mirip dengan bahasa Norwegia kuno. Bahasa terdekat dengan bahasa Islandia adalah bahasa Faroe yang digunakan penduduk kepulauan Faroe (wilayah Denmark).

Bahasa Islandia menggunakan 32 huruf, huruf Latin yang digunakan dalam bahasa Islandia adalah adalah : A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, X, Y. Huruf-huruf yang ditambahkan tanda diakritik sehingga menjadi huruf baru adalah : A, D, E, I, O, U, dan Y. Sama seperti bahasa Denmark huruf C, Q, W, X, Z digunakan hanya untuk kata serapan dari bahasa lain. 

Bahasa Islandia mengenal 2 huruf kuno :
  1. Huruf yang melambangkan bunyi th (thorn, diucapkan seperti kata thin dalam bahasa Inggris) 
  2. Huruf eth yang dibunyikan seperti kata this dalam bahasa Inggris.

Hai                                                      Hae
Halo (pada laki-laki)                            Blessadur
Halo (pada perempuan)                       Blessud
Selamat pagi                                        Godan daginn
Selamat malam (pada laki-laki)             Gott Kvold
Selamat malam (pada perempuan)        Goda nott
Selamat tinggal                                     Bless
Sampai berjumpa lagi                           Sjaumst
Terima kasih                                         Takk
Terima kasih banyak                             Tak fyrir
Terima kasih kembali                            Pao var ekkert
Selamat datang (pada laki-laki)             Velkomin
Selamat datang (pada perempuan)         Velkominn
Ya                                                         Ja
Tidak                                                     Nei

Dari berbagai sumber