Tampilkan postingan dengan label Bahasa Kalinga Southern. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bahasa Kalinga Southern. Tampilkan semua postingan

Kamis, 25 Oktober 2018

Pengenalan Bahasa Kalinga Southern

Bahasa Kalinga adalah bahasa daerah yang digunakan oleh suku Kalinga yang tinggal di pulau Luzon, Filipina. Bahasa Kalinga terdiri atas beberapa dialek sesuai dengan anak suku Kalinga, yaitu :
1. Dialek Lubuangan Kalinga
2. Dialek Mabaka Lembah Kalinga
3. Dialek Kalinga Linimos juga disebut Kalinga Limusin
4. Dialek Upper Tanudan Kalinga 
5. Dialek Lower Tanudan Kalinga 
6. Dialek Kalinga Southern
7. Dialek Butbut Kalinga

Bahasa Kalinga Southern adalah bahasa Kalinga dialek Southern yang digunakan suku Kalinga dari anak suku Southern yang bermukim di propinsi Kalinga, di pulau Luzon, Filipina. Bahasa Kalinga Southern termasuk keluarga bahasa Kalinga, yang merupakan anggota kelompok bahasa Proto Melayu, merupakan bagian dari cabang bahasa Melayu Polinesia dan merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia.

Berikut kosa kata bahasa Kalinga Southern beserta dengan artinya :
Ayu = kayu 
Ata = mata
Asaway larai = suami
Arwa = sempit 
Aoya = baru
Achani = dekat
Afara = bahu
Awa = laba-laba
Asu = anjing
Asaway fufai = istri
Anofa = pendek
Aara = baru
Attub = hangat
Arkaw = hari 
Amang = tertawa
Achayu = jauh
Asin = garam
Ama = ayah
Agpar = tangan
Akammu = mengerti
Ait = kecil
Afofa = pendek
Ana = anak
Agtoy = hati
Akakaitan = usus
Chuwiki = kiri
Chumatong = datang
Chora = di bawah
Chiwawan = kanan
Charom = di dalam
Chanum = air
Chutchut = bulu
Chongron = mendengar
Charan = jalan
Chakum = jarum
Chuli = tulang
Chara = darah 
Chila = lidah
Chakor = besar
Fuwang = perut
Furan = bulan
Fufai = perempuan
Fokas = buah
Filang = menghitung
Fatu = batu
Fakang = leher
Fafa = gigi
Fuu = rambut
Foroy = rumah
Fayfay = laut
Fagwang = danau
Funga = buah
Fituwon = bintang
Fangut = menggigit
Iynga = telinga
In inop = mimpi
Ima = tangan
Ilat = guntur
Ichur = petir
Iprug = telur
Ilo = nyamuk
Ifintug = melempar
Ina = ibu
Icharaagna = kuning
Iki = kaki
Korkor = cacing tanah
Kait = kecil
Kafu = debu
Kallis = pasir
Kaisaw = kotor
Luta = tanah
Lufid = tali
Lifuu = awan
Langit = langit
Lafi = malam
Losan = semua
Lamut = akar
Larai = laki-laki
Lumigwat = berjalan
Mangan = makan
Mammura = tanaman
Manganup = berburu
Mifasar = berbaring
Man uwab = menguap
Mansikab = menyakitkan
Man iyat = berenang
Mangngitit = hitam
Mangngina = membeli
Mancharaag = merah
Manadcharan = berjalan
Mampana = menembak
Mamfafasa = kering
Matoy = meninggal
Manomsomo = berpikir
Mangkog ar = mengunyah
Man akaw = mencuri
Mamfalin = berbelok
Mafoangan = menembus
Matattaku = hidup
Man ifil = menangis
Manchait = menjahit
Mag anan = basah
Man utu = memasak
Mamputila = putih
Mangngingila = hijau
Mafain = malu
Ngurub = mulut
Ngachan = nama
Narangu = basah
Nalipit = luas
Ngatu = di atas
Narakay = tua
Nasakit = menyakitkan
Nab or = kering
Otop = ilalang
Ognan = memegang
Ochog = belakang
Ongor = hidung
Obfan = menggigit
Odnan = memegang
Poyaaw = angin
Pingi = tongkat
Padchaw = hari
Potpotaw = rumput
Panga = cabang
Supsup = menghisap
Susu = susu
Sumiad = berdiri
Sungsung = mengendus
Sissiwit = burung
Tuttuwa = benar
Tungnin = dingin
Tufu = daun
Tawon = tahun
Tanud = jarum
Taku = manusia
Tachon = mengencangkan
Tupo = mulut
Tufu = tumbuh
Tapuk = debu
Tafa = minyak
Tungan = membakar
Tali = tali
Tayap = sayap
Tabfa = bunga
Uyunon = mengencangkan
Utu = kutu
Ustu = benar
Urog = ular
Umila = melihat
Umali = datang
Uglit = kulit
Utut = tikus
Uru = kepala
Umarab = mendaki
Uchan = hujan
Uta = muntah
Ukachiw = ikan
Uminum = meminum
Wassayan = nyamuk
Osa                                       Satu                                  1
Chuwa                                  Dua                                  2
Tulu                                      Tiga                                  3
Opat                                      Empat                              4
Lima                                     Lima                                 5
Onom                                   Enam                                 6
Pitu                                       Tujuh                                7
Waru                                     Delapan                            8
Siyam                                   Sembilan                           9
Simpuru                                Sepuluh                            10
Kasut                                    Seratus                              100
Lifu                                      Seribu                                1000


Dari berbagai sumber