Tampilkan postingan dengan label Bahasa Kavalan Utama. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bahasa Kavalan Utama. Tampilkan semua postingan

Jumat, 24 Agustus 2018

Pengenalan Bahasa Kavalan Utama

Bahasa Kavalan adalah bahasa daerah yang digunakan etnis Kavalan, salah satu suku penduduk asli yang tinggal di Hualien county dan Taitung county, daerah pesisir pulau Formosa, negara Taiwan.

Bahasa Kavalan terdiri atas dua dialek yaitu dialek utama dan dialek kedua. Bahasa Kavalan Utama adalah bahasa suku Kavalan yang paling banyak digunakan di pulau Formosa, negara Taiwan. Bahasa Kavalan Utama termasuk cabang bahasa Formosa yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia.

Berikut kosa kata bahasa Kavalan Utama beserta dengan artinya :
Akwa = datang
Aisu = kamu
Amaz = api
Aiku = saya
Ba'et = ikan
Ba'ot = ikan
Basil = sempit
Batuk = batu
Bari = angin
Bisor = daging
Bangarao = gigi
Bettoq = danau
B'nuran = biru
Buqan = pasir
Buran = bulan
Bat'lan = bintang
Barin = pohon, kayu
Bussay = putih
Bettok = batu
Belles = perut
Buqes = rambut
Battuk = menembak
Baibelen = orang lain
Ba'qqayan = orang
Bussar = putih
Banyau = gigi
Bilan = menghitung
Bayblan = manusia
Beltalan = bintang
Buran = bulan
Bi'nus = hidup
Ba'rik = angin
Bu'lan = bulan
Doror = belakang
Darri = hari
Daray = mendengar
Disana peru'ruk = buah
Darreiti n = hari
Ea'mal = api
Eeis = nyamuk
Etuz = tebal
Ea'yak = besar
Eukap = tangan
Eottoz = tebal
Ea'is = tali
Ei'is = nyamuk
Eamaz = api
Eainang = darah
Ea'pan = kaki
Ea'bas = akar
Eonanay = laki-laki, pria
Ea'mal = memasak
Ee'nang = darah
Hiruv = merokok
Han = makan
Hanizka = semua
Izistaoan = ini
Iso = anda
Imik = kita
Itak = kita
Imok = kamu
Kanpai = makan
Kayal = telinga
Kayeau = menggaruk
Ka'lkal = menggali
Kammaw = mereka
Kautuk = datang
Kelisen = belok
Kairum = merokok
Kia = kecil
Kaurey = cacing, cacing tanah
K'man = makan
Kesianem = berpikir
Kreiar = bahu
Kokozan = tertawa
Kalawka'way = bekerja
Kmutkut = menggali
K'zu = pendek
Kaiar = telinga
Kourey = cacing tanah, cacing
Ki'tet = kecil
Kutuq = kutu
Kawa'nan = kanan
Ka'sianem = berpikir
Kumawi'liq = kiri
Kmu'li'seng = belok
Kba'nel = bulu
Ka'yal = telinga
Ki'tut = sempit
Lelan = langit
Lilam = lidah
Lalass = buruk
Leppaw = rumah
Lulun = leher
Lirap = guntur
Limaq = tangan
Li'ben = di bawah
Liqez = ekor
La'zan = jalur
Li'nas = bulu
La'ran = jalan
Luven = kulit
Lu'bun = kulit
Li'zap = guruh
Lezean = angkasa
Luvung = kulit
La'zing = laut
Lie'qol = ekor
Lu'noq = leher
la'zat = manusia, orang
Lu'len = leher
Lezan = langit
L'zan = angkasa
La'nem = awan
Li'lam = lidah
Maniz = semua
Malaka = baik
Maiken = benar
Manbinus = hidup
Mainep = tidur
Malel = duduk
Marung = panjang
Maisen = kering
Mata = mata
Maytis = takut
Meinup = tidur
Mat'ran = bintang
Mahung = panjang
Matar = kotor
Mekezes = pendek
Manaq = bagaimana
Mayeyeon = panjang
Ma za ul = jauh
Melatok = busuk
Mengaye = membagi
Mela'ul = jauh
Ma'nang = tajam
Meni'il = semua
Menanui = berenang
Ma ra ki = dekat
Mieyeiq = berdiri
Mli'oq = busuk
Mla'baw = tikus
Ma'taq = mata
Mera'ki = dekat
Mlo'lok = berburu
Mekezzoq = pendek
Mezi'ziq = basah
Mi'piz = mendengar
Mne'z = semua
Mla'nay = tanah, bumi
Missiq = minyak, lemak
Mna'num = minum
Moqtet = takut
Mqita = melihat
Mnu'tul = kencangkan
Mazemun ya'o = mereka
Ma'laq = mengadakan
Moten = tikus
Mrapala = kuning
Mranai = tanah, bumi
Mesu'kau = buruk
Mu'yein = menangis
Ma ra ul = jauh
Mnga'zes = kusam
Meqosi'nget = mengikat
Mu'lay = bunga
Murniq = apa
Muring = menangis
Mo'yeas = membakar
Mu'tun = tikus
Myea'zes = tumpul
Murai = bungai
Mta'waq = tertawa
Mwa'lin = membuang
Moyeamu'tiey = kotor
Mu'tiq = muntah
Mta'yeaw = menyakitkan
Mtu'tu'n = membakar
Mza'kiq = dekat
Ngivir = mulut
Nalnaq = usus
Neniq = baik
Nigiv = mulut
Naqai = membuang
Ngoyok = mulut
Ni'an = mana
Nangnga = baik
Naori = datang
Nuba'saye = terbang
Nauna'ung = hutan
No ba seya = terbang
Nia naq = apa
Na'ngan = nama
Nini wanai = apa
Neyae'soy = usus
Ngi'viye = mulut
Pakez = bulu
Pa'koz = sayap
Palao = kuning
Peles = perut
Pa'sil = sempit
Puqun = memukul
Paqsilap = kotor
Pma'niq = menembak
Pumzaq = memeras
Pu'liq = hijau
Pa'qaw = laba-laba
Pasabilang = menghitung
Pi'leng = mendengar
Pa'tai = meninggal
Pulipuliq = kuning
Pa'yeein = tongkat
Pa'yin = kayu
Puyae'mar = membakar
Palalaw = kuning
Pnazengi'tan = hati
Pakez = sayap
Qaler = duduk
Qeni = mana
Qumeneye = memeras
Qumana = kapan
Qawtoq = datang
Qma'n = makan
Qe'yeeb = merokok
Qonian = kapan
Qa't = meludah
Qena'niv = memotong
Qo'toq = kutu
Qeli'zen = tali
Qa'yae'biq = malam
Qna'yeat = menggigit
Qi'yab = merokok
Qayaw = menggaruk
Ranum = air
Ravass = akar
Raia = besar
Rinang = darah
Rapao = rumah
Raviti = malam
Rima = tangan
Rzin = laut
Ramah = api
Rukap = tangan
Ranum = awan
Repau = rumah
Ruvung = kulit
Rathan = jalan
Ran = langit
Raratayau = lain
Rthin = laut
Riunanai = laki-laki, pria
Ranem = awan
Riza'ap = petir
Rapan = kaki
Ruren = leher
Renan = darah
Samal = memasak
Sawaq = belakang
Sahalun = bekerja
Semiup = meniup
Seyei = dan
Semur = mengalir
Sessen = dingin
Saharun = bekerja
Sezitang = berbaring
Sema'kai = berjalan
Siqqai = ular
Sima'oq = bunga
Semengah = bernapas
Sima = minyak, lemak
Salaup = berburu
Sikaoma = mengatakan
Sepsep = menghisap
Semyang = hangat
Sirop = minum
Siqaumaq = mengatakan
Smanuk = mengendus
Saquliq = bekerja
Sass'n = dingin
Smupsup = menghisap
S'mzang = hangat
Smangngaz = bernapas
Singut = mencium
Smingut = mengendus
Subbit = membagi
Snaku'ni = bagaimana
Si p'ri = pohon
Su'ai = rumput
Si'kawmaq = mengatakan
Sma'qay = berjalan
Su'nis = anak
Su'ppoye = mengerti
Sma qay = mengalir
Si'suq = susu
Smi'sep = menghisap
Sassen = dingin
Su'peyan = mengetahui
Sibu'bu'lin = berbaring
Tabbai = luas
Taveq = debu
Ta ba'bau = di atas
Tamma = ayah
Tebes = menggaruk
Teirum = merokok
T'barei = merah
Talben = di bawah
Temaksam = menjahit
Teyeq = berdiri
Tayeiq = hari
Ta = dalam
Telumtiq = kabut
Tengang = hitam
Tayau = menyakitkan
Temibuk = jatuh
Tiayan = tulang
Tian = perut
Tyi'ay = bahu
Tazunganm tarungan = perempuan
Ti'naq = ibu
Tiaymoq = debu
Temavaq = meniup
Tebaye = merah
Tema'is = menjahit
Ti'yoy = telur
Ta'bay = luas
Tiran = tulang
Tmaytaq = melihat
To'yol = belakang
Ta'maq = ayah
Tiran = kutu
Tteyan = perut
Tmi'boq = jatuh
Tmuqeq = menembus
Toqaiqaqai = menusuk
Tiapes = meludah
Triar = bahu
Ti yeoh = telur
Tnal = usus
Tu'mes = kutu
Taya'itiq = hari
Tungun = hitam
Ta'suq = baru
Tiyan = tulang
Tuban tituhabiq = malam
Tqa'yay = bahu
Tia'naq = siapa
Uran = hujan
Unom = hidung
Uyuq = kepala
Uzan = hujan
Uvu = kepala
Unanai = laki-laki
Uru = kepala
Unung = hidung
Vatu = batu
Vuhan = pasir
Vangrao = gigi
Vokko = rambut
Vulan = bulan
Viri = daun
Vaut = ikan
Vanus = bulu
Vussar = putih
Vato = batu
Vutvut = danau
Vari = angin
Vukuss = rambut
Vangsis = mencium
Viyeq = daun
Va'ten = laba-laba
Waturun = bintang
Wasuq = anjing
Wanistaoan = bahwa
Wiyu = bahwa
Wasu = anjing
Yibuq = abu
Yauq = bahwa
Zao = ini
Zemian = garam
Zinneq = berat
Zaran = jalur
Z'rin = laut
Zengzen = petir
Z'mian = garam
Z'lan = langit
Za'rat = manusia
Zung-zung = guruh
Za'num = air
Zi'in = laut
Isa                                                    Satu                                            1

Kissai                                               Satu                                           1
Issa                                                   Satu                                           1
Lusa                                                  Dua                                           2
Rusaq                                               Dua                                            2
Rusa                                                 Dua                                            2
Kuzusaq                                           Dua                                            2

Tusu                                                 Tiga                                            3
Tuluq                                                Tiga                                           3
Tulu                                                  Tiga                                           3
Kutu'loq                                            Tiga                                           3
Supat                                                Empat                                        4
Kuspat                                              Empat                                        4
Spat                                                  Empat                                        4
Limaq                                               Lima                                          5
Kulimaq                                           Lima                                           5

Lima                                                 Lima                                           5

Nim                                                   Enam                                         6


Unum                                                Enam                                          6
Ku'nnem                                           Enam                                          6
Knem                                               Enam                                           6
N'm                                                  Enam                                           6

Kupitoq                                            Tujuh                                           7


Pitu                                                   Tujuh                                           7
Pi'tuq                                                 Tujuh                                           7
Waru                                                  Delapan                                       8
Kuwaloq                                            Delapan                                       8
Aru                                                    Delapan                                        8
Va'ruq                                                Delapan                                         8
Kusiwaq                                            Sembilan                                       9
Siwa                                                   Sembilan                                      9
Trai                                                    Sepuluh                                         10
Steyai                                                 Sepuluh                                         10
Tahai                                                   Sepuluh                                         10
Yaptin                                                  Sepuluh                                         10Lusa ptin                                             Dua puluh                                      20
Kuru savtin                                         Dua puluh                                       20
Kuzusaptin                                          Dua puluh                                       20
Mrasivu                                               Seratus                                            100
Yasi'buq                                              Seratus                                             100
Dari berbagai sumber