Tampilkan postingan dengan label Bahasa Lingala. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bahasa Lingala. Tampilkan semua postingan

Minggu, 16 Juli 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Lingala

Berikut deretan bilangka atau urutan angka dalam bahasa Lingala :

Libungutulu = 0
Moko = 1
Mibale = 2
Misatu = 3
Mine = 4
Mitano = 5
Motoba = 6
Sambo = 7
Mwambe = 8
Libwa = 9
Dzomi = 10
Dzomi na moko = 11
Dzomi na mibale = 12
Dzomi na misatu = 13
Dzomi na mine = 14
Dzomi na mitano = 15
Dzomi na motoba = 16
Dzomi na sambo = 17
Dzomi na mwambe = 18
Dzomi na libwa = 19
Ntuku mibale = 20
Ntuku mibale na moko = 21
Ntuku mibale na mibale = 22
Ntuku mibale na misatu = 23
Ntuku mibale na mine = 24
Ntuku mibale na mitano = 25
Ntuku mibale na motoba = 26
Ntuku mibale na sambo = 27
Ntuku mibale na mwambe = 28
Ntuku mibale na libwa = 29
Ntuku Misato = 30
Ntuku Misato na moko = 31
Ntuku misato na mibale = 32
Ntuku misato na misatu = 33
Ntuku misato na mine = 34
Ntuku misato na mitano = 35
Ntuku misato na motoba= 36
Ntuku misato na sambo = 37
Ntuku misato na mwambe = 38
Ntuku misato na libwa = 39
Ntuku minei = 40

Ntuku minei na moko = 41
Ntuku minei na mibale = 42
Ntuku minei na misatu = 43
Ntuku minei na mine = 44
Ntuku minei na mitano = 45
Ntuku minei na motoba = 46
Ntuku minei na sambo = 47
Ntuku minei na mwambe = 48
Ntuku minei na libwa


Ntuku mitano = 50
Ntuku mitano na moko = 51
Ntuku mitano na mibale = 52
Ntuku mitano na misatu = 53
Ntuku mitano na mine = 54
Ntuku mitano na mitano = 55
Ntuku mitano na motoba = 56
Ntuku mitano na sambo = 57
Ntuku mitano na mwambe = 58
Ntuku mitano na libwa = 59

Ntuku motoba = 60
Ntuku motoba na moko = 61
Ntuku motoba na mibale = 62
Ntuku motoba na misatu = 63
Ntuku motoba na mine = 64
Ntuku motoba na mitano = 65
Ntuku motoba na motoba = 66
Ntuku motoba na sambo = 67
Ntuku motoba na mwambe = 68
Ntuku motoba na libwa = 69
Ntuku sambo = 70
Ntuku sambo na moko = 71
Ntuku sambo na mibale = 72
Ntuku sambo na misatu = 73
Ntuku sambo na mine = 74
Ntuku sambo na mitano = 75
Ntuku sambo na motoba = 76
Ntuku sambo na sambo = 77
Ntuku sambo na mwambe = 78
Ntuku sambo na libwa = 79
Ntuku mwambe = 80
Ntuku mwambe na moko = 81
Ntuku mwambe na mibale = 82
Ntuku mwambe na misatu = 83
Ntuku mwambe na mine = 84
Ntuku mwambe na mitano = 85
Ntuku mwambe na motoba = 86
Ntuku mwambe na sambo = 87
Ntuku mwambe na mwambe = 88
Ntuku mwanmbe na libwa = 89
Ntuku libwa = 90
Ntuku libwa na moko = 91
Ntuku libwa na mibale = 92
Ntuku libwa na misatu = 93
Ntuku libwa na mine = 94
Ntuku libwa na mitano = 95
Ntuku libwa na motoba = 96
Ntuku libwa na sambo = 97
Ntuku libwa na mwambe = 98
Ntuku libwa na libwa = 99
Nkama = 100
Nkoto = 1.000
Epuna = 1.000.000
Mibale = sepasang

Dari berbagai sumber

Senin, 10 Juli 2017

Pengenalan Bahasa Lingala

Bahasa Lingala adalah bahasa yang digunakan secara luas oleh masyarakat Kongo baik yang merupakan penduduk Republik Demokrasi Kongo maupun penduduk Republik Kongo. Bahasa Lingala banyak menyerap kosa kata dari bahasa Perancis maupun Inggris, dan sedikit kosa kata Portugis dan bahasa Belanda.

Bahasa Lingala asal mulanya termasuk dalam rumpun bahasa Niger-Kongo, dalam penulisannya bahasa Lingala  menggunakan penulisan huruf Latin.

Berikut kosa kata dalam bahasa Lingala beserta artinya :
Mbote = hai
Sango nini = selamat pagi/selamat siang
Butu elamu = selamt sore/selamat malam
Tikala malamu = mari
Tokomonana = sampai jumpa
Ee = ya
Te = tidak
Mbala mosusu = mungkin
Ok = baiklah
De rien = terima kasih 
S'il te pla it = terima kasih kembali
Limbisa ngai = terima kasih
Na... = saya...
Sa na... =  saya punya...
... e sa = ada...
Kombo na ngai... = nama saya...
Na wuti na... = saya berasal ...
Na sa na mbula... = umur saya...
Na balami = saya menikah
Naso kende mobembo na... = saya bepergian dengan...
Nazo yoka eloko moko te = saya tidak mengerti
Est ce que oyebi koloba...? = bisakah anda bahasa...?
Mutu moko aya akoki koloba...? = adakah yang bisa bahasa...?
Ki-anglais = bahasa Inggris
Francais = bahasa Perancis
Koma eloko wana s'il te plait = tolong tuliskan
Loba lisusu = tolong diulangi
Zela moke = tolong tunggu sebentar

Dari berbagai sumber