Tampilkan postingan dengan label Bahasa Paiwan Kulalo. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bahasa Paiwan Kulalo. Tampilkan semua postingan

Minggu, 11 November 2018

Pengenalan Bahasa Paiwan Kulalo

Bahasa Paiwan adalah bahasa daerah yang digunakan oleh suku Paiwan di pulau Formosa, di negara Taiwan. Berdasarkan anak sukunya, bahasa Paiwan terdiri atas beberapa dialek, yaitu :
1. Dialek Paiwan Tjubar
2. Dialek Paiwan Butanglu
3. Dialek Paiwan Kulalo
4. Dialek Paiwan Stimul

Bahasa Paiwan Kulalo adalah bahasa Paiwan dialek Kulalo yang dituturkan oleh suku Paiwan dari anak suku Kulalo yang tinggal di Pulau Formosa, negara Taiwan. Bahasa Paiwan Kulalo termasuk dalam keluarga bahasa Paiwan, yang merupakan cabang bahasa Formosa, yang adalah bagian dari rumpun bahasa Austronesia.

Berikut beberapa kosa kata dalam bahasa Paiwan Kulalo beserta dengan artinya :
Aya = mengatakan
Azua = bahwa
Anal = mulut
Alak = anak
Asaw = daun
A i tsu = ini
A nema = apa
Alis = gigi
Djaum = jarum
Dj m ilay = meludah
Dikitj = pendek
Djanaw = danau
Dj m eli = tertawa
Djavats = berjalan
Djalan = jalur
Dj m apes = meniup
Djamuq = darah
g m utsgusts = menggaruk
Inu = mana
Ini = tidak
Iku = ekor
I vavaw = di atas
I taladj = di dalam
I teku = di bawah
I = di
Kina = ibu
Kedi = kecil
Ka viri = kiri
Kapkap = sayap
Ka naval = kanan
Kali = menggali
Kapaz = akar
Kedemel = tebal
K m an = makan
Kula = kaki
Kutsu = kutu
Kulavaw = tikus
Kalevlevan = langit

Kerebaw = kabut
Kuma-kuma = laba-laba
Kama = ayah
Kasiw = tongkat
Ki nemnem = berpikir
Ki tsaing = mengadakan
K m esa = memasak
Ki palits = berbelok
K ar a kuda = bekerja
K m ats = menggigit
Ki la linga = menyembunyikan
K m eremet = menekan
K m elang = mengetahui
Lusepit = tipis
Liqe = leher
Liluas = hijau
Lia dut = dekat
Languy = berenang
Laduq = panjang
Lima = tangan
Lavek = laut
Ladjap = guntur
L m angeda = mendengar
Lia tsaja = jauh
La leqel = dingin
Mi nasi = bernapas
Mi gatsal = berdiri
Me suaw = menguap
Ma vuk = busuk
Matsay = meninggal

Matjeveng = basah
Ma siaq = malu
Ma rekutj = takut
Ma ngetjez = datang
M utjaq = muntah
Mi ne tselaq = membagi
Me tad = kering
Ma tsepis = jatuh
Ma selets = hangat
Maisu = mengalahkan
Mi sepi = bermimpi
Me lava = luas
Ma tjani = jatuh
Mi layap = terbang
Ma qitan = kotor
Matsa = mata
Ngudjus = hidung
Ngadan = nama
Nu ngida = kapan
Nu = jika
Na nguaq = baik
Pulat = semua
P n anul = memukul
Perper = terbang
Parut = benar
Palal = bulu
P n iliq = memilih
Patsun = melihat
P n anaq = menembak
Pa patsay = membunuh
Qilas = bulan
Qerepes = awan
Qavu = abu
Qatsilay = batu
Qatsay = hati
Qatjuday = cacing tanah
Qalum = minyak
Qudjil = merah
Qetsilu = telur
Qavan = bahu
Qatia = garam
Qalits = kulit
Qulivay = kuning
Qadaw = hari
Qudjal = hujan
Qalits = kulit
Qulu = kepala
Qatjuvi = ular
Quval = rambut
Qipu = tanah
Qetsengel = hitam
Qunevulan = debu
Q m eren = tidur
Q m aun = menangis
Q m adjay = mengencangkan
Qaya-qayam = burung
Qaliw = atap
Q m iladj = duduk
Q m elqel = mengunyah
Qilut = tumpul
Q m alup = berburu
Qatsay = besar
Q m eren = berbaring
Ritsin = cabang
Radjay = tajam
S m uqelev = membuka
S m equ = mengendus
Seti = daging
Saqetju = menyakitkan
Sa lutjuk = buruk
Sadjelun = berat
S m upu = menghitung
Sema = lidah
Salapelan = nyamuk
Setukul = tumbuh
Sa = dan
Sapuy = api
Ti mun = kamu
Tjial = perut
Ti sun = anda
Tutu = susu
Tsekel = suami
Tsalis = tali
Tsalina = telinga
Tjaina = ibu
T ima = siapa
Tsiqaw = ikan
Tsavil = tahun
Tsakaw = mencuri
Tjama = ayah
Ti amen = kita
Ti aken = saya
Tsevul = merokok
Tselalaq = petir
T m eptep = menghisap
T m alem = menanam
Tjali kedi = sempit
Ti madju = dia
Tsuqelel = tulang
Ts m eqadi = memotong
Ts m aniti = menangis
Tsau tsau = manusia
T m adat = mendaki
Ti a madju = mereka
Ts n ulu = membakar
Ts m aqis = menjahit
T m ekel = minum
Ti tjen = kita
Tsemel = rumput
Tsekel = istri
Uqul = belakang
Uqalay = laki-laki
Umaq = rumah
Vutilak = bunga
Vulun = orang lain
Vudas = pasir
V n a liling = membuang
Vitjuqan = bintang
Veli = membeli
Vatu = batu
Vangal = buah
Vali = angin
Vai-vaik = mengalir
Vuqal = putih
Vu = usus
Vengin = malam
Vavaian = perempuan
Valut = hidup
Vukid = hutan
Velak = bengkak
Valak = membengkak
V n akal = menembus
Vaqu an = baru
Zung = petir
Zalum = air
Zuma = lain
Ita                                              Satu                                 1
Dusa                                          Dua                                 2
Tjelu                                          Tiga                                 3
Sepatj                                         Empat                             4
Rima                                          Lima                               5
Unum                                         Enam                              6
Pituq                                           Tujuh                              7
Aruq                                           Delapan                          8
Sivaq                                          Sembilan                         9
Puruq                                          Sepuluh                          10
Rusapuruq                                   Dua puluh                      20
Taidai                                         Seratus                            100
Takuzul                                      Seribu                              1000

Dari berbagai sumber