Tampilkan postingan dengan label Bahasa Puyuma Chihpen. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bahasa Puyuma Chihpen. Tampilkan semua postingan

Kamis, 15 November 2018

Pengenalan Bahasa Puyuma Chihpen

Bahasa Puyuma adalah bahasa daerah yang digunakan oleh suku Puyuma di pulau Formosa, negara Taiwan. Menurut anak sukunya, bahasa Puyuma terdiri dari beberapa dialek, yaitu :
1. Dialek Puyuma Chihpen
2. Dialek Puyuma Peinan
3. Dialek Puyuma Katipul
4. Dialek Puyuma Pilam
5. Dialek Puyuma Nanwang
6. Dialek Puyuma Pinlang Bawah

Bahasa Puyuma Chihpen adalah bahasa Puyuma dialek Chihpen yang digunakan suku Puyuma dari anak suku Puyuma Chihpen di Formosa, Taiwan. Bahasa Puyuma Chihpen termasuk kelompok bahasa Puyuma, yang merupakan bagian dari cabang bahasa Formosa dan termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia..

Berikut beberapa kosa kata dalam bahasa Puyuma Chihpen beserta dengan artinya :
Ayab = bahu
Atou = manusia
Atenguran = hidung
Aruvo = rambut
Armung = guntur
Aqen = aku
Apur = mengunyah
A tuei = air
Atali = tali
Aruma = rumah
Aput = tongkat
Apui = api
Ane = air
Aiam = burung
Agumal = bulu
Abuduk = pasir
Atior = bintang
Arangit = awan
Atingran = hidung
Aiam = garam
Aburan = bulan
Aabu = abu
Ashuban = merokok
Amkan = makan
Abetnum = telur
Agumalaiam = bulu
Apoi = api
Burnan = putih
Barasa = batu
Drung = petir
Demaruk = memasak
Darukap = tangan
Daraq = darah
Dal = tanah
Derung = petir
Dareq = bumi, dunia
Damok = darah
Daudau'an = tua
Dadalan = jalur
Dangdarang = merah
Garum = hari
Humul = bulu
Hazi = tidak
Homa'tau = menggaruk
Hami = tahun
Itai = kita
Inatai = buruk, jahat
Inadioa = mereka
Inaba = baik
Ikur = ekor
Indan = mulut
Imdan = mulut
I di = ini
Inadioa = dia
Kutuk = kutu
Kutikut = kabut
Kurao = ikan
Kudayau = bagaimana
Kmerut = menggali
Kingel = mendengar
Kezemel = tebal
Kemayan = duduk
Kemakawan = berjalan
Kawik = tongkat
Kakamang = laba-laba
Kutum = awan
Kuik = kaki
Kmarat = menggigit
Kertau = menggali
Kelebengau = memukul
Kursanzal = berbaring
Kikarun = bekerja
Kawikawik = hutan
Ku'ateng = buruk
Kemaklip = guntur
Lusuk = di bawah
Lituk = dingin
Lipitau = memotong
Likez = tertawa
Levek = laut
Laulau = minyak
Livaru = tumpul
Limak = tangan
Liketik = pendek
Litek = dingin
Leqtip = sempit
Muviki = terbang
Mutak = muntah
Mupanak = datang
Muliulius = berbelok
Mteqav = membagi
Miverver = membakar
Mi'up = meniup
Miraak = hijau
Militak = kotor
Mengaz = bernapas
Medung = tidur
Matupaq = busuk
Matekeriz = berdiri
Mata = mata
Marum = kering
Mar bua = tumbuh
Maqizan = besar
Maqinai = laki-laki
Mandal = hujan
Malulu = kuning
Muvakau = hidup
Mulius = mengubah arah
Modomok = darah
Mitaran = merah
Metalun = berburu
Mazalam = mengetahui
Matak = mata
Marengai = mengatakan
Maqizan = tua
Maluluq = kuning
Makiteng = kecil
Mainaian = anak
Mutanik = jatuh
Mi'up = menghitung
Menaqau = melihat
Markanger = berpikir
Manema = apa
Makaud = takut
Muaqenun = mengalir
Matina = besar
Makitung = kecil
Minatai = meninggal
Mainaen = laki-laki
Maranger = berpikir
Ngadan = nama
Niqen = leher
Naziu = mereka
Nanak = menyakitkan
Nnai = air
Nasuk = abu
Nakuai = melihat
Ourat = akar
Omos = perempuan
Ounan = ular
Perqau = menekan
Penatai = mematikan
Pedped = nyamuk
Perkaduak = malam
Pakulimak = berenang
Pakpak = bulu
Peni'ak = semua
Pakuak = benar
Pakpak = sayap
Penanaq = menembak
Papi'ak = semua
Quled = cacing tanah
Qorqozem = hitam
Qilas = bulan
Qemau = minum
Qudal = hujan
Qi'av = bahu
Qayam = burung
Qaterik = garam
Qasevan = merokok
Qaput = bunga
Qaidan = kapan
Qinavak = baik
Qavuk = abu
Qarvo = rambut
Qemalup = berburu
Qalum = daging
Qatai = hati
Ruvit = kulit
Rumak = rumah
Rima = tangan
Raratuk = kutu
Rangera = telinga
Rameng = debu
Runev = awan
Rukup = langit
Raliaban = laut
Rumakna tau = lain
Ranget = langit
Rikuzan = belakang
Ramik = akar
Ramakarakat = hijau
Soan = anjing
Sema = lidah
Sasarm = buah
Sapeneq = basah
Susuk = susu
Sirepau = menghisap
Savak = di dalam
Sadkuk = hangat
Su'an = anjing
Sasar = bunga
Shaun = anjing
Tatelau = panjang
Tarawalan = kanan
Tanguruq = kepala
Tangira = telinga
Tangaro = kepala
Tamak = meludah
Talingak = telinga
Ta'inak = ibu
Tutus = tikus
Tungila = telinga
Tinaqik = usus
Ti'al = perut
Temqi = menjahit
Temamak = ayah
Tarung = rumput
Tarantan = kering
Tangdo = leher
Tamawirik = kiri
Tungrow = kepala
Ti'aqen = saya
Tematangis = menangis
Tarun = rumput
Tangal = kepala
Tteval = perut
Tau = manusia
Tali = tali
Teol = bintang
Tangkar = kering
T-em-a-takaw = mencuri
Utu = laki-laki
Udan = hujan
Ududum = hitam
Ua = mati
Vutek = pasir
Vultiq = putih
Vulau = ikan
Vituqen = bintang
Vetinum = telur
Vekar = baru
Vareh = membengkak
Varasaq = batu
Vulukanai = membuang
Vulngan = putih
Ventevet = mengencangkan
Vevayan = perempuan
Valik = angin
Vu'aq = buah
Vare = angin
Viareq = daun
V en a vuli = menyembunyikan
Warik = hari
Walik = gigi
Ware = gigi
Yu = anda
Yoyo = kamu
Yu = engkau
Zik = dan
Zanum = air
Qilus = menembus
Qevuv = danau
Qaruzun = berat
Qarakau = mengadakan
Qalipit = tipis
Qalak = anak
Qadawil = jauh
Qman = apa
Qiqian = mana
Qiziuk = dia
Qinguk = kamu
Qinmuk = engkau
Qiniam = kita
Qin tau = dia
Qemkan = makan
Qamak = ayah
Qadalep = dekat
Quntan = hidung
Qudung = mulut
Qikman = siapa
Qitas = di atas
Qini'ak = ini
Qiker = bulu
Qidangan = tajam
Qalepek = tidur
Qunan = ular
Qizu'a = bahwa
Qinak = ibu
Qadi kidangan = kusam
Qokak = tulang
Qarawai = luas
Qintak = kita
Sa                                            Satu                            1
Qisak                                      Satu                             1
Itu                                           Satu                             1
Sha                                         Satu                              1
Lusa                                       Dua                               2
Lua                                         Dua                              2
Rua                                         Dua                              2
Ru'ak                                      Dua                              2
Taloh                                      Tiga                              3
Tilu                                         Tiga                             3
Tero                                        Tiga                              3
Teruk                                       Tiga                             3
Sepat                                       Empat                          4
Pat                                           Empat                          4
Spat                                         Empat                          4
Kpat                                        Empat                          4
Limak                                      Lima                             5
Rimak                                     Lima                             5
Lima                                       Lima                              5
Kunem                                    Enam                             6
Unum                                      Enam                             6
Onam                                      Enam                             6
Num                                        Enam                             6
Pitu                                         Tujuh                             7
Pituk                                       Tujuh                             7
Waro                                       Delapan                         8
Alou                                       Delapan                          8
Waruk                                     Delapan                         8
Alou                                       Delapan                          8
Iwa                                         Sembilan                         9
Siva                                        Sembilan                         9
Iwak                                       Sembilan                         9
Puluq                                      Sepuluh                           10
Purru                                      Sepuluh                            10
Pulu                                        Sepuluh                            10
Makavetaqan                          Dua puluh                        20
Saleman                                 Seratus                              100

Dari berbagai sumber