Tampilkan postingan dengan label Bahasa Sinama Siasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bahasa Sinama Siasi. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 04 Agustus 2018

Pengenalan Bahasa Sinama Siasi

Bahasa Sinama Siasi atau juga disebut bahasa Sama dialek Siasi adalah bahasa daerah yang digunakan suku Sinama atau suku Sama di pulau Siasi, provinsi kepulauan Sulu, negara Filipina. Suku Sinama adalah suku nomaden yang hidup di atas laut, sehingga disebut gipsi laut.

Bahasa Sinama Siasi termasuk kelompok bahasa Sama, yang merupakan bagian dari cabang bahasa Sama-Bajaw, yang termasuk sub rumpun bahasa Melayu-Polinesia dan termasuk bagian rumpun bahasa Austronesia.

Berikut beberapa kosa kata bahasa Sinama Siasi beserta dengan artinya :
Asin = garam
Ai = apa
Atop = atap, ilalang
Abu = abu
Ahilling = mengatakan
Atay = hati
Aqa = manusia, orang
Api = api
Baha = bahu
Billi = beli
Bangunbun = debu
Bang = jika
Billa = masak
Babaw = tikus
Baseq = basah
Baliu = angin
Bianing = kuning
Buaq = mulut
Bulbul = bulu
Bahaqu = baru
Boheq = air
Bukut = belakang
Bantung = lempar
Buaq = buah
Buqun = rambut
Buhat = berat
Bittong = perut
Balut = pegang
Buhuk = busuk
Batu = batu
Bulan = bulan
Bituqun = bintang
Daing = ikan
Dillaq = lidah
Dugsuq = tembus, tusuk
Danaw = danau
Daag = mendaki
Deoq = di bawah
Dokot = bakar
Daggahaq = susu
Dinda = perempuan
Dikiqdikiq = kecil
Daun = daun
Duduq = susu
Ettom = hitam
Empon = gigi
Edoq = anjing
Engkot = ikat
Gibang = kiri
Gusung = pasir
Gaddung = hijau
Giling = belok, ubah arah
Gabun = awan
Gamut = akar
Hea = besar
Hinda = istri
Haggut = dingin
Hamut = endus, cium
Humbu = merokok
Hilla = suami
Haap = baik
Hinang = kerja
Hamaq = nyamuk
Intillo = telur
Illaw = hari
Itung = menghitung
Iaq = malu
Immaq = ayah
Isi = minyak, lemak
Indaq = lihat
Ittu = ini
Illi = bahwa
Inum = minum
Inggoq = ibu
Jata = di atas
Jalum = jarum
Kaliq = gali
Keat = merah
Kakkot = garuk
Keket = gigit
Killong = leher
Kabongbong = laba-laba
Koan = kanan
Kapal = tebal
Kook = kepala
Kale = dengar
Katol = garuk
Koaq = tulang
Kutu = kutu
Kamemon = semua
Killot = potong
Kepet = sayap 
Kalog tanaq = cacing tanah
Kulit = kulit
Killat = tali
Kayu = kayu
Leang = terbang
Labu = jatuh
Limmis = kotor
Laat = petir
Laqit = jahit
Langi = berenang
Liggon = guntur
Luha = luas
Lumaq = rumah
Laqat = buruk
Lahaq = darah
Lingngan = berjalan
Lujjaq = ludah
Langit = langit
Lilla = laki-laki, pria
Manuk = burung
Maka = dan
Magkataqu = mengerti, mengetahui
Mamaq = mengunyah
Maingga = mana
Mangan = makan
Mata = mata
Makannak = anak
Nipis = tipis
Nggaqi ka = tidak
Ngodog = masak
Nahut = sempit
Oon = nama
Piitu = datang
Pandak = pendek
Peneq = memilih
Puqut = pendek
Piggaq = peras
Pasuq = hangat
Pallaw = kering
Piddiq = sakit, menyakitkan
Poteq = putih
Patay = meninggal
Pila = bagaimana
Soa = ular
Sai = siapa
Sumping = bunga
Saddi = lain
Sumian = kapan
Sangom = malam
Sissop = hisap
Sekot = dekat
Talom = tajam
Tahaq = panjang
Tangkaw = curi
Taa = jauh
Talinga = telinga
Tau = takut
Tanaq = tanah, bumi
Tanom = tanam
Tinaqi = usus
Tahik = laut
Togel = ekor
Tapuk = sembunyi
Talun = hutan, kayu
Toqa = tua
Tohoq = kering
Tapeq = kaki
Tuli = tidur
Tompol = tumpul, kusam
Tingge = berdiri
Tahun = tahun
Tittoa = tertawa
Tingkoq = duduk
Tangis = menangis
Tippa = mengalahkan
Tiup = tiup
Tangan = tangan
Uung = hidung
Uppiq = mimpi
Uttaq = muntah
Ulan = hujan
Isa                                             Satu                                 1
Dua                                           Dua                                 2
Tillu                                          Tiga                                 3
Impat                                         Empat                             4
Lima                                         Lima                                5
Innom                                        Enam                              6
Pituq                                         Tujuh                               7
Waluq                                        Delapan                          8
Siam                                          Sembilan                        9
Sangpuq                                    Sepuluh                           10
Duampuq                                  Dua puluh                        20
Limangpu                                 Lima puluh                       50
Hatus                                         Seratus                             100
Ibu                                              Seribu                              1000

Dari berbagai sumber