Tampilkan postingan dengan label Bahasa Tagbanua Aborlan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bahasa Tagbanua Aborlan. Tampilkan semua postingan

Senin, 06 Agustus 2018

Pengenalan Bahasa Tagbanua Aborlan

Bahasa Tagbanua adalah adalah bahasa daerah yang digunakan oleh suku Tagbanua, salah satu etnis tertua yang merupakan penduduk asli yang bermukim di pulau Palawan dan Pulau Coron, provinsi Palawan, di negara Filipina.  

Bahasa Tagbanua memiliki 2 dialek yaitu :
1. Bahasa Tagbanua dialek Aborlan yang digunakan suku Tagbanua Aborlan yang tinggal di bagian utara dan tengah pulau Palawan, negara Filipina.
2. Bahasa Tagbanua dialek Calamian yang digunakan suku Tagbanua Calamian yang tinggal di pulau Coron, provinsi Palawan, negara Filipina.

Bahasa Tagbanua Aborlan adalah bahasa yang digunakan suku Tagbanua Aborlan yang bermukim di utara dan tengah pulau Palawan. Bahasa Tagbanua Aborlan termasuk kelompok bahasa Palawan, yang merupakan bagian dari cabang bahasa Melayu-Polinesia, yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Tagbanua Aborlan menggunakan aksara Apurahuano dalam penulisannya. 

Berikut beberapa kosa kata dalam bahasa Tagbanua Aborlan beserta dengan artinya :
Baqgu = baru
Bilang = menghitung 
Babay = wanita
Buaq = buah
Buquk = rambut
Buraburak = bunga
Balay = rumah
Bituqun = bintang
Baqbaq = mulut
Buat = bekerja
Biting = perut
Batu = batu
Bulan = bulan 
Bikin = lain
Bilad = mengering, kering
Bakal = melemparkan
Dequn = daun
Dagum = jarum
Dila = lidah
Diris = angin
Duldug = guntur 
Dilim = malam
Dagat = laut 
Dikiyiq = sempit
Danumy = air
Duguq = darah
Dukul = ular
Diqgan = susu
Dikiyiq = kecil
Duduq = susu
Dakulaq = besar
Gibang = kiri
Giring = belakang
Gamut = akar
Ginig = mendengar
Katil = garuk
Kali = menggali
Kunum = awan
Kaqnuq = kapan
Kalalawaq = laba-laba
Kaqin = makan
Kiqking = anjing
Kilala = mengerti, mengetahui, tahu
Kapukapu = debu
Kulkul = menggaruk
Kagat = menggigit
Kutu = kutu
Kayu = tongkat
Kilat = petir
Layug = terbang
Languy = berenang
Laig = kencangkan, mengikat
Lapnaw = danau
Lubid = tali
Lay = bulu
Lagilagi = lama, tua
Liqig = leher
Lugtaq = tanah, bumi
Laqgaq = memasak
Lalaki = laki-laki, pria
Litig = melihat
Lamilamit = kulit
Libik = mengalahkan
Lutu = memasak
Langit = langit
Magayin = baik
Maluqnaw = hijau
Madarag = merah
Mapal = tebal
Maputi = putih
Maramig = dingin
Maqimig = basah
Manumanuk = burung
Makunit = kuning
Mabigat = berat
Marunut = busuk
Maqitim = hitam
Maqabul = tumpul, kusam
Malabig = luas
Marigna = kotor
Muqsaq = semua
Maraqiraqit = buruk
Manipis = tipis
Matarim = tajam
Maqinit = hangat
Magurang = orang tua
Mata = mata
Mapanaw qit kiqding = berburu
Nipin = gigi
Namuk = nyamuk
Nutnut = mengisap
Ngaran = nama
Pira = bagaimana
Pandakan = pendek
Pagmaqmaq = mengunyah
Pisil = memeras
Patay = meninggal
Pili = memilih
Panaw = berjalan
Qalaid = jauh
Qalima = tangan
Qababaq = pendek
Qabwatay = panjang
Qapuy = api
Qamaq = ayah
Qadiqding = dekat
Qaqdung = duduk
Qasawa = istri
Qikug = ekor
Qaldaw = hari
Qat = mengatakan
Qigaq = tidur
Qatay = hati
Qabaga = bahu
Qapyat = mendaki
Qasin = garam
Qari = mana
Qin = jika
Qiwanan = kanan
Qulu = kepala
Quni = apa
Qasawa = suami
Qinaq = ibu
Qulug = jatuh
Qinum = minum
Qabu = abu
Qiglis = pasir
Qingga = tidak
Qaqay = kaki
Qulud = cacing
Qurung = hidung
Qiqlam = takut
Qilad = sayap
Qanbiq = tikus
Qiyip = meniup
Qilap = potong
Qibig = belok, mengubah arah
Qiyaq = malu
Qalang = membeli
Quran = hujan
Qatip = atap, ilalang
Qilib = meludah
Qarik = mencium, mengendus
Sugaw = menangis
Sidaq = ikan
Sudyuk = menembus
Silim = tertawa
Surib = membakar
Siu = siapa
Sakit = sakit, menyakitkan
Sirib = di bawah
Talun = hutan, kayu
Taiq = menjahit
Tabaq = minyak, lemak
Tinaqi = usus
Tiqlug = telur
Taqun = tahun
Tabuk = merokok
Tuqug = kering
Taw = manusia, orang
Tapnay = memegang
Tagaynip = mimpi
Taqgu = menyembunyikan
Tuqlang = tulang
Tindig = berdiri
Takaw = mencuri
Tugdaq = tanaman
Talinga = telinga
Waqwaq = anak
Qisa                                         Satu                                     1
Dua                                          Dua                                     2
Tulu                                         Tiga                                     3
Qipat                                       Empat                                  4
Lima                                        Lima                                   5
Qinim                                      Enam                                   6
Pitu                                          Tujuh                                   7
Walu                                        Delapan                               8
Siam                                        Sembilan                             9
Sangpulu                                 Sepuluh                               10
Duang pulu                             Dua puluh                            20
Gatus                                       Seratus                                 100
Ribu                                         Seribu                                  1000 

Dari berbagai sumber