Tampilkan postingan dengan label Bahasa Thai. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bahasa Thai. Tampilkan semua postingan

Minggu, 19 Mei 2019

Percakapan Perkenalan Dalam Bahasa Thai

Berikut ini beberapa percakapan memperkenalkan diri dalam bahasa Thai beserta dengan artinya :
Kiatisuk : Sawatdii kha = salam, hai
Kiatisuk : Khun sabai dii map kha = bagaimana kabar kamu?
Ratchanok : Chan sabai dii khrap = kabar saya baik
Rathanok : Mai sa = kabar tidak baik
Kiatisuk : Phom cheu.....kha = nama saya.....
Kiatisuk : Chan ma jaak prathet Indonesia = saya berasal dari Indonesia
Kiatisuk : Phom yuu thii meuang Jakarta = saya tinggal di kota Jakarta
Kiatisuk : Chan aayu sip bpet khrap = saya berusia delapan belas tahun
Kiatisuk : Phom bpen nak rian mo phai kha = saya adalah pelajar sekolah menengah atas
Ratchanok : Chan bpen nak seuksaa khrap = saya adalah seorang mahasiswi
Kiatisuk : Yin dii thii dai ruu jak kha = senang bertemu dengan anda
Ratchanok : Khob khun khrap = terima kasih
Ratchanok : Koon soop boo ree mai khrap? = apakah anda merokok
Kiatisuk : Pom di chan kuhy soop kha = ya, tapi itu dulu
Kiatisuk : Dhaet on nee pom di chan mai soop laeo = tetapi, saya sekarang tidak lagi merokok
Kiatisuk : Rop guan koon mai kha ta pom di chan sopp boo ree? = apakah mengganggu jika saya merokok?
Ratchanok : Mai luhy khrap = tidak mengganggu sama sekali
Ratchanok : Man mai dai rop guan pom di chan khrap = hal itu tidak mengganggu saya
Kiatisuk : Koon ja deum a rai mai kha? = apakah kamu mau minum sesuatu?
Kiatisuk : Baw raan dee mai kha? = apa kamu mau minum cognac?
Ratchanok : Mai khrap pom di chan chawp bia mak gwa = tidak saya lebih suka minum bir
Kiatisuk : Koon dern tang bawy mai kha? = anda sering bepergian?
Ratchanok : Bawy khrap suan yai bhen gan dern tang peua toon git = ya, tapi bepergian lebih banyak untuk urusan pekerjaan
Ratchanok : Dhae dhawn nee rao ma pak rawn = namun kami sedang berlibur di sini
Kiatisuk : Rawn a rai a yang nee = wah cuaca benar-benar panas
Ratchanok : Chai wan nee raw not ring ring = ya, cuaca hari ini benar-benar panas
Kiatisuk : Rao bhai tee ra biang gan tuh = mari kita pindah ke balkon
Ratchanok : Proong nee ja mee ngan reun rerng tee nee = besok akan ada pesta
Kiatisuk : Koon ja ma ruam ngan duay mai kha? = apakah anda mau datang juga?
Ratchanok : Khrap ka puak rao dai rap chern duay = Ya, kami juga diundang

Dari berbagai sumber

Kamis, 09 Mei 2019

Daftar Kata Sifat Dalam Bahasa Thai

Berikut ini beberapa daftar kata sifat dalam bahasa Thai beserta dengan artinya :
Aai = malu 
Aroi = enak
Baa = gila
Dee = baik
Dee jai = senang
Dtalok = lucu
Beua = bosan 
Gaae = gelap
Gaawp = terdiri dari 
Gam = jelas
Gamsoht = sedih
Gan = bersama
Gao = tua, antik
Gek = megah
Geng = terampil
Ginjai = diragukan
Giu = kental
Glai = dekat
Glai = jauh
Gleuuan = berlimpah
Gloom = khawatir
Glua = takut 
Gohn = diserap
Gohng = bingung
Graan = keras, kasar
Graawp = renyah
Grachap = terikat
Gradae = tidak wajar
Graduuk = ketat
Griian = pendek
Grot = marah
Guuhr = canggung
Gwaang = luas, lebar
Hiu = lapar 
Itchaa = cemburu
Jep = sakit 
Khaaek = asing
Khaam = abadi 
Khaao = putih
Khaat = kekurangan 
Khaeng = padat
Kham = menggelikan
Khan = menghibur
Khang = mandek
Khao = benar
Khem = pekat
Khen = sulit
Kheun = bergantung
Kheung = kesal
Khlap = berkilau
Khohm = pahit
Khoht = tergulung
Khoon = keruh
Khuay = pemalu
Lek = kecil
Lek noy = sedikit
Lew = buruk
Lo = tampan 
Mai = baru
Mai sabai = sakit 
Meud = gelap
Narak = manis 
Neuai = lelah
Ngai = mudah
Ngao = kesepian
Ngo = bodoh
Nguang non = mengantuk
Niran = abadi
Num = muda
On = lembut
Pen jing = nyata
Pit wang = kecewa
Ron = panas 
Saai = terlambat
Samkan = penting
San = pendek
Sanook = menyenangkan 
Sia jai = sedih
Sot sai = terang
Suai = cantik
Sung = tinggi
Te = keren
Yaak = sulit
Yai = besar
Yao = panjang
Yen = dingin

Dari berbagai sumber

Rabu, 08 Mei 2019

Daftar Kata Kerja Dalam Bahasa Thai

Berikut ini beberapa daftar kata kerja dalam bahasa Thai beserta dengan artinya :
Bok = berkata
Cheua = percaya 
Chop = menyukai
Daiyin = mendengar
Dern = berjalan
Duu = melihat
Fan = bermimpi
Fang = mendengar
Gep = menyimpan
Gin = makan
Glap = kembali
Gliat = benci 
Kamtop = menjawab
Kao jai = mengerti
Kian = menulis
Kit = berpikir 
Kui = bercakap-cakap
Jam = mengingat
Len = bermain 
Long = mencoba
Maa = datang
Mii = memiliki 
Mong = melihat
Nang = duduk 
Non = tidur
Paan = melalui
Pai = pergi
Payayam = berusaha
Pop = bertemu
Put = berbicara
Rak = mencintai
Rap = menerima
Rian = belajar
Ro = menunggu 
Rong hai = menangis
Rong pleng = menyanyi
Ruu = mengetahui
Ru seuk = merasakan
Seu = membeli
Son = mengajar 
Tam ahan = memasak
Tam ngan = bekerja
Teun = bangun
Tham = bertanya
Wang = berharap
Wing = berlari 
Yaak = ingin
Yeun = berdiri
Yim = tersenyum

Dari berbagai sumber

Kamis, 11 April 2019

Kosa Kata Kerja Dalam Bahasa Thai

Berikut ini Kosa Kata berupa kata kerja dalam bahasa Thai beserta dengan artinya :
Aan = membaca
Aa sai = mendiami
Ao = mengambil
A nu yaat = mengizinkan
Baek = membawa
Bork = memberitahukan
Bpai = pergi
Bpit = menutup
Bpooet = membuka
Chaawp = menyukai
Chai = menggunakan
Cheua = mempercayai
Dai = mengambil
Dai yin = mendengar
Dooen = berjalan
Dteen = menari
Dteep = menjawab
Dton rap = menyapa
Dtong gaan = memerlukan
Duu = menyaksikan
Duuem = minum
Fang = mendengarkan
Gin = makan
Gliaat = membenci
Gra dort = melompat
Hai = memberi
Haai = kehilangan
Hen = melihat
Hua ror = tertawa
Jam = mengingat
Jop = mengakhiri
Joop = mencium
Kao jai = mengerti
Kap = mengendarai
Khaai = menjual
Keu = berada
Khiian = menulis
Klaan = merangkak
Kui = ngobrol
Kun koie = berkenalan
Len = bermain
Luuem = melupakan
Maa = datang
Maa theung = tiba
Mii = memiliki
Naawn = tidur
Nam maa = mengambil
Nang = duduk
Norn = berbaring
Nap = menghitung
Ok siang = mengucapkan
Pan = bergabung
Pen = menjadi
Phuut = berbicara
Pit = menutup
Plian = mengubah
Rak = mencintai
Rawng hai = menangis
Rerm = memulai
Riak = memanggil
Rian = belajar
Roo = tahu bagaimana
Roo jak = berkenalan
Roo seuk = merasa
Ruk = mencintai
Saa maat = mengetahui cara
Saang = menciptakan
Sa got = mengeja
Seu = membeli
Taan = makan
Tak taai = menyambut
Tai = mendaki
Tat = memotong
Ten = menari
Thaam = bertanya
Tham = mengerjakan
Tham lai = menghancurkan
Waat ruup = menggambar
Wing = berlari
Yaak = menginginkan
Yim = tersenyum
Yoo = menjadi
Yut = istirahat
Yuuen = berdiri

Dari berbagai sumber

Selasa, 05 Februari 2019

Konsonan Huruf Mati Dalam Bahasa Thai

I. Dalam tulisan bahasa Thai terdapat 44 huruf mati atau konsonan, setiap konsonan mempunyai kelas. Kelas dalam konsonan menentukan nada dan menentukan arti kata. Konsonan tersebut dibagai menjadi 3 kelas konsonan, yaitu :
1. Konsonan kelas rendah, terdiri dari 24 konsonan, yaitu :
    Ko Kwaai
    Ko ra kang
    Ngo ngu
    Cho chang
    So so
    Cho cher
    Yo ying
    To mon tho
    To puu tao
    No nen
    To ta haan
    To tong
    No nuu
    Po paan
    Fo faan
    Po sampao
    Mo maa
    Yo yaak
     Ro reua
    Lo ling
    Wo hae won
    Lo ju la
    Ho nok huuk
    Ko kon
2. Konsonan kelas tengah, terdiri dari 9 konsonan, yaitu :
    O ang
    Go gai
    Jo jaan
    Do cha daa
    Tho bpa dtak
    Do dek
    Dto dtao
    Bo bai mai
    Bpo bla
3. Konsonan kelas tinggi, terdiri dari 11 konsonan, yaitu :
    Ko kai
    Cho ching
    To taan
    To tung
    Po peuang
    Fo faa
    So saa laa
    So reu sii
    So seua
    Ho hiip
    Ko kuat

II. Dalam tulisan bahasa Thai terdapat 20 suara konsonan. Ke -20 suara tersebut adalah :
     G, Kh, R, W, Y, F, S, L, P, Bp, B, M, N, T, Dt, Ng, H, Ch, J, D.

III. Dalam kosa kata bahasa Thai, terdapat konsonan tunggal dan konsonan ganda. Ada 15 konsonan 
      ganda dalam bahasa Thai. Ke-15 konsonan ganda tersebut adalah :
      Gr, Gl, Gw, Kr, Kl, Kw, Chr, KR, KL, KW, Dtr, Bpr, Bpl, Pr, Pl

      Adanya konsonan ganda menyebabkan terdapat huruf hidup (voka) yang terucap namun tidak dituliskan. 
Contoh 1 :
      Vokal O, terjadi karena ada konsonan mati ditambah konsonan hidup, atau sebaliknya konsonan 
      hidup ditambah konsonan mati
      Phom = saya
      Phrom = karpet
      Jon = miskin
Contoh 2 :
      Vokal A, terjadi karena ada konsonan ditambah konsonan yang bukan konsonan ganda, maka diantara konsonan tersebut terjadi vokal A.
       Narok = neraka
       Sabai = nyaman

Dari berbagai sumber

Senin, 14 Januari 2019

Kosa Kata Warna, Angka Dan Waktu Dalam Bahasa Thai

Berikut ini beberapa kosa kata warna dan waktu dalam bahasa Thai beserta dengan artinya :
A. Warna
1. Phom chop si khong to tua ni chang khrap
Saya suka warna meja ini
2. Pen si daeng khrap
Itu warna merah
3.  Si Fa = biru

4. Si lueang = kuning

5. Si khao = putih

6. Si dam = hitam

7. Si khiao = hijau

8. Si som = oranye

9. Si Muang = ungu

10. Si Thao = abu-abu

B. Angka
Sun                              Nol                           0
Nueng                         Satu                          1
Song                           Dua                           2
Sam                             Tiga                          3
Si                                 Empat                       4
Ha                               Lima                          5
Hok                            Enam                         6
Chet                            Tujuh                         7
Paet                             Delapan                     8
Kao                             Sembilan                   9
Sip                              Sepuluh                      10
Sip et                          Sebelas                       11
Sip song                     Dua belas                    12
Sip sam                      Tiga belas                    13
Sip si                          Empat belas                 14
Sip ha                         Lima belas                   15
Sip hok                       Enam belas                  16
Sip chet                      Tujuh belas                  17
Sip paet                      Delapan belas              18
Sip kao                       Sembilan belas            19
Yisip                           Dua puluh                    20
Yisip et                       Dua puluh satu             21
Yisip song                  Dua puluh dua              22
Yisip sam                   Dua puluh tiga              23
Yisip si                       Dua puluh empat          24
Yisip ha                      Dua puluh lima             25
Yisip hok                    Dua puluh enam           26
Yisip chet                   Dua puluh tujuh            27
Yisip paet                   Dua puluh delapan        28
Yisip kao                    Dua puluh sembilan      29
Samsip                       Tiga puluh                     30
Samsip et                   Tiga puluh satu              31
Samsip song               Tiga puluh dua              32
Samsip sam                Tiga puluh tiga              33
Samsip si                    Tiga puluh empat          34
Samsip ha                   Tiga puluh lima             35
Samsip hok                 Tiga puluh enam           36
Si sip                           Empat puluh                  40
Ha sip                          Lima puluh                    50
Hok sip                        Enam puluh                   60
Chet sip                       Tujuh puluh                   70
Paet sip                        Delapan puluh               80
Kao sip                        Sembilan puluh             90
Nueng roi                    Seratus                           100
Nueng roi ha               Seratus lima                   105
Song roi                      Dua ratus                        200
Sam roi                       Tiga ratus                        300
Si roi                           Empar ratus                    400
Nueng phan                Seribu                              1000
Nueng phan ha roi      Seribu lima ratus             1500
Song phan                   Dua ribu                          2000
Nueng muen               Sepuluh ribu                    10000
C. Waktu
1. Khun ma thueng muearai khrap?
Kapan kamu tiba di sini?
2. Wanni = hari ini

3. Muea wan = kemarin
4. Muea wansuen = dua hari yang lalu
5. Berapa lama kamu tinggal di sini
    Khun cha yu ki wan khrap
6. Phom cha klap phrungni khrap
    Saya akan pergi lagi besok
7. Phom cha klap maruen ni khrap
    Saya akan pergi lagi besok lusa
8. Phom cha klap ik sam wan khrap
    Saya akan pergi tiga hari lagi
9. Wan chan = senin
10. Wan angkhan = selasa
11. Wan phut = rabu
12. Wan pharuehatsabodi = kamis
13. Wan suk = Jum'at
14. Wan sao = sabtu
15. Wan athit = minggu
16. Duean mokkarakhom = Januari
17. Duean kumpha phantha = Februari
18. Duean Minakhom = Maret
19. Duean Mesayon = April
20. Duean Phruetsaphakhom = Mei
21. Duean Mithunayon = Juni
22. Duean Karakadakhom = Juli
23. Duean Singhakhom = Agustus
24. Duean Kanyayon = September
25. Duean Tulakhom = Oktober
26. Duean phruetsachikayon = November
27. Duean thanwakhom = Desember
28. Kun cha klap ki mong khrap?
      Anda pergi jam berapa?
29. Paet Mong chao = Jam delapan pagi
30. Tonchao, Paet Mong sip ha = Jam delapan lewat lima belas menit pagi
31. Tonchao, Paet Mong samsip = Jam setengah sembilan pagi
32. Tonchao, Paet Mong si sip ha = Jam sembilan kurang seperempat pagi
33. Hok mong yen = Jam enam malam
34. Phom ma sai khrap = saya terlambat

Dari berbagai sumber

Sabtu, 15 Desember 2018

Nama-nama Bayi Laki-laki Dan Perempuan Dalam Bahasa Thai

Berikut ini nama-nama bayi dalam bahasa Thai beserta dengan artinya :

1. Nama bayi laki-laki
Aroon = fajar
Akara = alfabet, abjad
Atid = matahari
Aran = berasal dari pulau pantai barat
Apinya = kekuatan sihir
Arthit = sang matahari
Bay = lahir di bulan Juli
Channarong = berjuang untuk menang
Chaow = berpikiran cepat 
Chanchai = pemenang yang terlatih
Cadeo = lagu 
Chaow = berpikiran cepat
Chati = kehidupan
Chati = kehidupan
Cam = buah jeruk
Cai = perempuan
Chakrii = raja
Decha = kuasa
Dang = merah
Dusit = tempat keempat di surga
Hieu = terhormat
Gamon = dari hati
Klahan = berani
Kulap = bunga mawar
Kamon = dari hati
Lan = bunga
Mongkut = lelaki dengan mahkota
Nopadon = dari emas
Naowarat = sembilan batu permata
Prem = muatan
Punyaa = kecerdasan
Panit = dicintai
Pravat = sejarah
Prasong = keinginan
Paithoon = mata kucing
Preecha = bijaksana
Prasert = lelaki yang hebat
Ram = petir raksasa
Rune = bahagia
Pram = petir raksasa
Sunan = kata-kata yang baik, dapat diandalkan
Sumate = lelaki dengan kecerdasan
Suchart = lahir dalam kehidupan yang nyaman
Somsak = kekuatan yang bermanfaat
Somboon = kebaikan yang bermanfaat
Sonthi = kombinasi
Sittichai = keberhasilan
Sanit = teman akrab
Somporn = berkah yang bermanfaat
Thai = banyak
Tong = harum
Thaksin = dari selatan
Tai = kemampuan
Tuyen = malaikat
Tam = jantung, hati
Tesanee = indah
Than = cerdas
Tanet = lelaki kaya
Ukrit = tertinggi
Udom = berprinsip
Virote = kekuasaan
Veera = berani
Wiriya = ketekunan
Wisit = mulia
Wirat = lelaki murni
Wattana = kemajuaan
Yut = perang

2. Nama bayi perempuan
Arich = diketahui
Anong = perempuan yang hebat
Bian = tersembunyi
Boonsri = cantik
Busarakham = permata kuning
Duangkamol = dari hati
Duanphen = bulan purnama
Daw = bintang
Hathai = hati
Junta = bintang
Kanda = kesayangan
Kai mook = perhiasan
Kanya = perempuan muda
Kulap = bunga mawar
Khajee = hijau
Kwanjai = kesayangan
Lawan = hebat
Mali = bunga-bungaan
Malai = karangan bunga
Manee = batu berharga
Malee = bunga
Naiyana = mata
Naak = emas
Niew = lebah
Narissara = perempuan pandai
Preeda = kebahagiaan
Pakpao = menerbangkan layang-layang
Piti = kebahagiaan
Phonphan = anak perempuan seorang pembuat gaun
Raylai = puteri
Ratree = bunga melati
Rutna = permata
Rudee = kesenangan
Rune = bahagia
Ruthai = hati
Sasithorn = dari bulan
Sunee = baik hati
Samorn = wanita hebat kesayangan
Suda = seperti perempuan
Sanit = sahabat karib
Siriporn = berkah kebahagiaan
Sukhon = wangi-wangian yang menyenangkan
Suda = seperti perempuan
Tasanee = cantik
Tesanee = bunga mawar indah
Ubon = bunga teratai

Dari berbagai sumber

Sabtu, 03 Februari 2018

Abjad/Alfabet Bahasa Thai

Dalam bahasa Thai huruf mati atau aksara mati disebut dengan Phayanchana. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang hanya memiliki 21 huruf mati, dalam bahasa Thai Phayanchana memiliki 44 jenis huruf mati. Huruf-huruf mati tersebut sebagai berikut :
B sama seperti b dalam kata bola
C sama seperti c dalam kata cuci
Ch tidak ada padanan kata dalam bahasa Indonesia
D sama seperti d pada kata duri
F sama seperti f pada kata film
K sama seperti k pada kata kuku
Kh sama seperti kh pada kata khas
L sama seperti l pada kata lilin
M sama seperti m pada kata minum
N sama seperti n pada kata nama
Ng sama seperti ng pada kata ngantuk, banyak kata dalam bahasa Thau yang diawali huruf ng
P sama seperti p pada kata papan
Ph tidak ada padanan kata dalam bahasa Indonesia
R seperti r pada kata lapar, namun pengucapan r agak samar
S sama seperti s pada kata sabun
Th sama seperti th pada kata Thai
W sama seperti w pada kata warung
Y sama seperti y pada kata pepaya
Dalam bahasa Thai, huruf hidup atau vokal disebut sara. Yang perlu diperhatikan adalah bahasa Thai mengenal harkat (panjang-pendek) bunyi huruf hidup.
Selain a, i, u, e, o huruf Thai mengenal huruf  ū, ē dan ǫ

ū seperti pengucapan eu dalam bahasa Sunda dan Aceh
ē seperti pengucapan e pada suara kambing mbee
ǫ seperti pengucapan o pada kata kolong

Harkat huruf hidup juga menentukan arti bunyi. Kesalahan panjang dan pendek bunyi dapat mengubah artinya. Bisa jadi maksudnya pergi berlatih (hat pendek), malah didengar sebagai ke pantai (hat panjang).

Huruf hidup e, ē dan ǫ pada bagan di atas tidak mempunyai lambang khusus dalam harkat pendek. Walaupun demikian, harkatnya dapat dipendekkan dengan menambahkan lambang a pendek (ะ) di akhir kata.

Selain huruf-huruf hidup diatas, terdapat 2 (dua) lambang huruf yang menunjukkan harkat pendek.
Lambang ทฟร้ฟื ฟาฟะ (mai han akat) digunakan jika setelah bunyi a harkat pendek namun masih terdapat huruf mati
Lambang ทฟร ะฟร า้ี (mai tai khu) digunakan jika setelah bunyi huruf hidup harkat pendek selain i dan u masih terdapat huruf mati.

Huruf hidup gabungan
Beberapa huruf hidup tunggal dapat digabung untuk membentuk suatu bunyi huruf hidup. Bahkan beberapa huruf mati seperti ไนขไำื (wo-wen) dan ันขัฟา (yo-yak), serta นขฟืเ (o-ang) juga dilibatkan dalam pembentukannya.
Huruf hidup gabungan diantaranya adalah : ūë, au, ia, ua, ëy.
Huruf hidup tambahan
Selain gabungan huruf hidup di atas, terdapat gabungan lambang huruf ë yang menunjukkan harkat pendek jika setelahnya masih terdapat huruf mati.
Terdapat 7 (tujuh) huruf hidup tambahan, yaitu : ai (maimuan), ai (maimalay), am, rū, lū. 

Dari berbagai sumber

Selasa, 27 Juni 2017

Kosa Kata Bahasa Thai

Berikut kosa kata dalam bahasa Thai beserta artinya :

ญนท                                      Pom = saya (diucapkan oleh laki-laki)
ฏร แ้ฟื                                     Di chan = saya (diucapkan oleh perempuan)
ษฟน                                       Kao = dia (laki-laki)
ธำพ                                        Ter = dia (perempuan)
ษีื                                            Kun = kamu
ษฟน                                       Kao = dia
ฑฟน                                       Rao = kami
ญนน แ้ฟฟร                            Poo chaai = laki-laki
ญนน ัรืเ                                   Poo ying = perempuan
ฏำา                                         Dek = anak-anak
ฺยนน                                        Bpoo = kakek
ํฟฟ                                         Yaa = nenek
ญนพ                                      Por = ayah
?ฟำ                                        Mae = ibu
ศนนา แ้ฟฟร                           Look chaai = anak laki-laki
ศนนา หฟฟน                          Look saao = anak perempuan
ญำำ แ้ฟฟร                             Pee chaai = saudara laki-laki
ยำำ หฟฟน                             Pee saao = saudara perempuan
ศีืเ                                           Lung = paman
ฺยฟฟ                                       Bpaa = bibi
ษพนย                                    Krop = keluarga
ฤืเ เพระ                                  Ang grit = bahasa Inggris
ฆฟ ิยฟัื                                   Sa bpayn = bahasa Spanyol
ํำพ พฟ ทฟื                            Yer ra man = bahasa Jerman
โฟ พฟืเ หฟัะ                          Fa rang sayt = bahasa Perancis
ร กะฟฟ สรฟื                          I dtaa lian = bahasa Italia
ฑฟะ หรฟ                              Rat sia = bahasa Rusia
ฤฟื                                         Aan = membaca
ฤา หนื                                   Ak son = huruf
ษฟท หฟย                            Kam sap = kata
ฺยพฟ ัน้า                                Bpra yohk = kalimat
๋นะ ทฟฟร                              Jot maai = surat
์ฟืเ หำี                                   Nang seu = buku
์ฟย                                        Nap = menghitung
?ำีฟ ไฟฟื                              Meua waan = kemarin
"ฟื ืำำ                                    Wan nee = hari ini
ญพีืเ ืำำ                                 Prung nee = besok
ฉ้ฟฟ                                     Chaa = teh
ฌฟฟ ดฟำ                            Gaa fae = kopi
ษนื หำพะ                              Kon sert = konser
ฏระ เน้                                   Dit goh = diskotik
ษฟฟน                                   Kaao = putih
ศำีฟืเ                                     Leuang = kuning
ฆนท                                     Som = oranye
ฏฟำืเ                                    Daeng = merah
โฟฟ                                     Faa = biru
ษรำนไ                                 Kieow = hijau
์ฟท กะฟฟื                           Nam dtaan = coklat
ธฟน                                    Tao = abu-abu
กฟท                                    Dam = hitam
็ร ทฟ                                    Hi ma = salju
ญพฟ ฟฟ ะระ                       Pra aa tit = matahari
ธนืเ ดฟฟ                             Tong faa = langit
ํฟฟ                                       Yaa = rumput
กรื                                        Din = tanah
?ฟัา                                      Mayk = awan
ํฟฟืเ พนะ                             Yaang rot = ban
ฆนท                                    Som = buah jeruk
ฉ้ำพ พำำ                             Cher ree = buah ceri
ฆฟ กะนพ ิำพ พำำ               Sa dtor ber ree = buah stroberi
ฌำำ ไำำ                              Gee wee = buah kiwi
ฏะฟำืเ ทน้                           Dtaeng moh = buah melon
ฌฟั พฟ ดฟ ดพีะ                Gay ra fa frut = buah limau gedang
ฤำย ิยำพื                             Aep bpern = buah apel
?ฟ ทีฟืเ                               Ma muang = buah mangga
ฌสีฟั                                   Gluay = buah pisang
ฆฟย ิยพฟ พนะ                   Sap bpa rot = buah nanas
ฌฟย ืนรำ                            Gap noie = mentega
ํฟำท                                    Yaem = selai
ฆฟ กะำา                             Sa dtek = steik
ฺยสฟฟ                                  Bplaa = ikan
ษฟ ืนท ิยฟืเ                         Ka nom bpang = roti
ษฟฟน                                 Kaao = nasi
ญระ หฟฟ                            Pit saa = pizza
ฆฟ ิยฟฟ เำะ กะำำ              Sa bpaa get dtee = spagetti
ษฟำ พนพ                           Kae ror = wortel
์นรำ ะรฟท                            Noie tiam = margarin
ธฟฟื หฟำื ไระ                     Taan saen wit = roti lapis
ธฟฟื าฟ ืนท ิยฟืเ ิพรืเ          Taan ka nom bpang bping = roti panggang
ฆฟ ิยฟฟ เำะ กะำำ               Sa bpaa get dtee = super market
ฑำี กนน ิฟร ทฟฟร ยสร       Reu doo Bai maai pli = musim semi
ฑำี กนน พนื                         Reu doo Ron = musim panas
ฑำี กนน ิฟร ทฟฟร พีฟืเ      Reu doo Bai maai ruang = musim gugur
ฑำี กนน ืฟฟน                      Reu doo naao = musim dingin
์ฟฟน                                    Naao = dingin
โนื เฟท สฟืเ กะนา              Fon gam lang dtok = hujan
?ำำ สนท พฟำืเ                   Mee lom raeng = berangin
ฯย ีื                                     Op un = hangat
ฏฟำะ ่ฟะ                            Daet jat = matahari bersinar
นืเ ดฟฟ ิยพน้ืเ                    Tong faa bprohng = cuaca cerah
ํฟร                                      Yai = besar
ศำา                                    Lek = kecil
?ำีะ                                     Meut = gelap
ฆฟ ไฟฟืเ                           Sa waang = terang
ฌฟำ                                  Gae = tua
์ีท                                        Num = muda
์ฟฟ เสรฟะ                          Naa gliat = jelek
๊ฟื                                        Uan = gemuk
ญนท                                 Pom = kurus
ญฟำืเ                                 Paeng = mahal
ธนนา                                 Took = murah
ษนรำ                                  Koie = pernah
ษพฟร                                Krai = seorang
ฎำา ืระ                                Eek nit = masih
ำำา ทฟร ืฟฟื                      Eek mai naan = tidak lagi
?ฟร                                     Mai = tidak
ฤ พฟร ิฟฟืเ สฟำไ               A rai baang laew = sudah
ํฟืเ ทฟร สนรำ                     Yang mai loie = belum
์ฟำ พำี                                 Nae reu = yakin
๋รืเ พำี                                   Jing reu = benarkah
ฆำี ทฟื ทฟฟ                       Seu man maa = belilah
ฉ้ฟฟืเ ทฟื                            Chaang man = tinggalkanlah
ํีะ ะั้                                       Yut tuh = hentikanlah
ฑำพท กฟฟร สฟำไ            Rerm daai laew = mulailah
ธน้ ทฟฟ ืฟ                          Toh maa na = telponlah
"ำำ ยนท                              Wee pom = Sisirlah
ฺยฟร ฟฟย ืฟฟท                   Bpai aap naam = mandilah
ฌน้ื ืีฟะ                                Gohn nuat = bercukurlah
ศีา าำีื                                  Luk keun = berdiri
ฉ้ำพื ืฟืเ                               Chern nang = duduk
๋ฟร ัำื ืฟ                                Jai yen na = bersabar
ฑฟ ไฟืเ ืฟ                          Ra wang na = hati-hati
ษรฟื                                    Kian = menulis
ฤฟื                                      Aan = membaca
ํรย                                       Yip = mengambil
ธฟฟท                                Taam = bertanya
ศฟน                                   Lao = bercerita
ฑรฟื                                   Rian = belajar
ธฟท ืเฟฟื                          Tam ngaan = bekerja
ษฟน ่ฟร                             Kao jai = mengerti
ฏะนย                                 Dtop = menjawab
ฏะนืเ                                  Dtong = harus
ฤ ืี ัฟฟะ                              A nu yaat = boleh
ฏะนืเ เฟฟื                          Dtong gaan = mau

Dari berbagai sumber

Minggu, 06 November 2016

Pengenalan Ungkapan Dalam Bahasa Thai

Bahasa Thai (Phasa Thai) ialah bahasa resmi negara Thailand. Bahasa Thailand digunakan hanya oleh penduduk negara Thailand. Dalam bahasa Thailand Phasa Thai berarti bahasa rakyat Thailand.

Bahasa Thai merupakan bagian dari kelompok bahasa Tai-Kadal yang berasal dari selatan Tiongkok, yang ada hubungannya dengan kelompok bahasa Austronesia dan Sino-Tibet. Bahasa Thai merupakan bahasa nada dan bahasa analitik. Kombinasi nada, ortografi, penanda hubungan dan fonologi yang berbeda menyebabkan bahasa Thai sulit dipelajari orang Eropa.

Berikut beberapa ungkapan kata dalam bahasa Thai :
Sawadi Krab =  Salam (diucapkan oleh laki-laki)
Sawadi Kha  =  Salam (diucapkan oleh perempuan)
Arun Sawad  =  Selamat pagi
Ratre Sawad  = Selamat malam  
La Korn        =  Selamat tinggal
Sabai di mai  =  Apa kabar
Sabai di         =  Kabar baik
Khun             =  Anda
Khun ju thi nai = Dimana anda tinggal
Khun ma chak nai = Anda darimana
Khob Khun Krab   =  Terima Kasih (diucapkan laki-laki)
Khob Khun Kha     =  Terima Kasih (diucapkan perempuan)
Yin dii tii ruu jak   =  Senang bertemu anda
Khun phud Phasa Thai dai mai = Anda bisa bahasa Thai
sawaddi krab/kha = selamat sejahtera ( "krab/khab" ditutur oleh boy dan "kha" ditutur oleh girl) Selamat Pagi = Arun Sawad Selamat Malam = Ratree Sawad Selamat Tinggal = La korn Apa Khabar? = Sabai di Mai? Khabar Baik = Sabai di Terima Kasih = Khob Khun Terima Kasih (diucap oleh lelaki) = Khob Khun Krab (ada kalanya disebut Khob Khun Khab) Terima Kasih (diucap oleh perempuan = Khob Khun Kha Awak tinggal di mana? = Khun ju thi nai Awak dari mana? = Khun ma chak nai Bolehkah awak cakap bahasa Thai? = Khun phud phasa Thai dai mai? Ya (diucap oleh lelaki) = Krab/Khab Ya (diucap oleh perempuan = Kha Ya = Chai Boleh = Dai Tidak = Mai Tidak boleh = Mai Dai pergi = Peai/pai mari = Ma Makan = Kin

Today Deal $50 Off : https://goo.gl/efW8Ef
Khotob Krab =  Permisi (diucapkan laki-laki)
Khotob Kha  =  Permisi (diucapkan perempuan)
sawaddi krab/kha = selamat sejahtera ( "krab/khab" ditutur oleh boy dan "kha" ditutur oleh girl) Selamat Pagi = Arun Sawad Selamat Malam = Ratree Sawad Selamat Tinggal = La korn Apa Khabar? = Sabai di Mai? Khabar Baik = Sabai di Terima Kasih = Khob Khun Terima Kasih (diucap oleh lelaki) = Khob Khun Krab (ada kalanya disebut Khob Khun Khab) Terima Kasih (diucap oleh perempuan = Khob Khun Kha Awak tinggal di mana? = Khun ju thi nai Awak dari mana? = Khun ma chak nai Bolehkah awak cakap bahasa Thai? = Khun phud phasa Thai dai mai? Ya (diucap oleh lelaki) = Krab/Khab Ya (diucap oleh perempuan = Kha Ya = Chai Boleh = Dai Tidak = Mai Tidak boleh = Mai Dai pergi = Peai/pai mari = Ma Makan = Kin

Today Deal $50 Off : https://goo.gl/efW8Ef
Thao Arai     =  Harganya berapa
Mi Ao           =  Tidak mau
Krab Ya        =  Ya (diucapkan laki-laki)
Kha Ya          = Ya (diucapkan perempuan)
Arai              =  Apa
Chai              =  Boleh
Dai               =   Tidak
Mai Dai       =    Tidak boleh
Pai                =   Pergi
Ma               =    Mari
Kin              =    Makan

Chuamong Thi Neng  = Jam pertama
Chan            =    Saya
Nong Saw    =  Adik perempuan
Khao            =  Dia
Che              =  Nama
Khun           =  Paman
Rao             =   Kita
Lung           =   Sepupu bapak
Than           =  Tuan
Paa              =  Saudara Ibu
Phi               =  Kakak
Narng          = Keponakan
Saami          = Suami
Khao Thang Lai  = Mereka
Phanraya      = Istri
Ku                = Saya
Meng            = Kamu
Mia Luang    = Isteri pertama
Mia Noi        = Isteri kedua
Bi'da             = Ayah
Look           =   Anak
Manda         =  Ibu
Larn            =  Keponakan
Phee           =   Kakak
Look Saw   =   Gadis
Look Liang =  Anak Tiri
Phee Cha    =  Abang
Phee Saw   =  Kakak
Look Kunchae = Anak kunci
Look Kheghey = Anak menantu
Norng Chai      = Adik laki-laki
Look Sa'phaii  = Anak menantu
Pho kheghey   = Bapak mertua
Ma Kheghey   = Ibu Mertua
Dari berbagai sumber